Aktuální anketa:O nás

Poslání Charity - milosrdná a láskyplná pomoc potřebným
  Posláním organizace je projevovat milosrdnou lásku skutky, a tak naplňovat křesťanské učení o lásce k člověku. Vyhledává potřebné a poskytuje pomoc lidem bez rozdílu vyznání, rasy, ... v nepříznivé životní situaci a podporuje jejich začlenění do běžného života. Služby poskytuje především na území děkanátu Zábřeh a podle možností kdekoliv u nás i v zahraničí.

Základní údaje:
 • Charita Zábřeh je organizace Římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízená olomouckým arcibiskupem, Mons. Janem Graubnerem. Je zaregistrována u Ministerstva kultury ČR podle ustanovení § 16 zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech. Datum posledního výpisu z rejstříku církevních právnických osob je 19.11.2003.
 • Svou činnost vyvíjí již od 1.4.1992. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, České katolické charity a Caritas internacionalis - mezinárodního společenství charit. U Krajského úřadu v Olomouci je zaregistrována jako nestátní zdravotnické zařízení.
 • Území působnosti: děkanát Zábřeh (viz orientační mapka nebo podrobná).
 • Sídlo: Zábřeh, Žižkova 15, PSČ 789 01, tel a fax: 583 412 587, 608 784 540
  e-mail: zabreh@caritas.cz, www.zabreh.caritas.cz
 • Statutárním orgánem je ředitel, od 1.9.2002 je olomouckým arcibiskupem výkonem této funkce pověřen Bc. Jiří Karger.
 • Charita Zábřeh má přiděleno identifikační číslo (IČO): 42766796
 • Organizace je plátcem DPH a pro komunikaci s partnery má přiděleno DIČ: CZ42766796
 • Bankovní účet: KB, exp. Zábřeh, č.ú. 1048347841/0100
 • Poradní orgán: je Rada Charity v tomto složení:
  Předseda: Petr Haltmar, finanční poradce
  Členové:MUDr. Anna Svobodová, praktická lékařka
   MUDr. Eliška Mikovcová, praktická lékařka
   Mgr. Marcela Klimková, programátorka výpočetního střediska MEP Postřelmov
   Hana Lexmanová, pracovnice římskokatolického farního úřadu Zábřeh
   Eva Fričarová, vedoucí referátu sociálních věcí při MÚ Mohelnice
   Jiří Lazebníček, ošetřovatel v psychiatrické léčebně ve Šternberku
   Mgr. František John, student PGS přírodovědecké fakulty ÚP Olomouc
   Mgr. Anna Poislová, pedagogický pracovník SZŠ v Šumperku
 • Revizní komise: Milena Kobzová, Ing. Jana Milková, Ing. Marcela Cahová, Ludmila Schwarzová
 • Pastorace a duchovní rozměr: P. František Eliáš


 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR