Aktuální anketa:Hospicová péče Caritas - mobilní specializovaná paliativní péče odbornosti 926

Smyslem poskytované služby je umožnit pacientovi strávit závěrečnou etapu svého života důstojně a s láskou mezi svými blízkými. 

 Zajišťujeme specializovanou mobilní hospicovou péči o umírající dospělé osoby v jejich domácím prostředí. Poskytujeme péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, psychologickou a duchovní. Jsme oporou jak pro pacienta, tak pečující rodinu.

Službu poskytuje Charita Olomouc ve spolupráci s dalšími Charitami v Olomouckém kraji a Hospicem na Sv. Kopečku v NEPŘETRŽITÉM provozu. 

 Abychom vás mohli přijmout do péče, je třeba naplnit tyto podmínky:

 • pacient si přeje zůstat ve svém domácím prostředí, souhlasí s domácí hospicovou péčí a má zajištěnou 24 hodinovou pomoc jiné osoby – rodinného příslušníka,
 • pacient a jeho rodina jsou seznámeni se zdravotním stavem a prognózou vývoje nemoci,
 • mít doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře k poskytování domácí hospicové péče.
 • Letáček mobilní paliativní péče Caritas

 Jak postupovat při podání žádosti o Hospicovou péči Caritas:

 • vyplňte žádost - viz níže (žádost vyplní ošetřující lékař),
 • připravte si lékařské zprávy a propouštěcí zprávu z nemocnice. 

 Podle potřeby Vám poskytneme:

 • odbornou lékařskou péči – spočívající v léčbě bolesti a přidružených symptomů, návštěvu lékaře v domácnosti, telefonické konzultace, drobné zdravotní výkony, aby pacient nemusel být převážen do nemocnice,
 • odbornou péči týmu zdravotních sester – podávání léků k tišení bolesti, převazy a další zdravotní výkony,
 • podporu sociálního pracovníka – poradenství ve věci příspěvku na péči a v dalších sociálně právních oblastech,
 • duchovní podporu – prostřednictvím pastoračního pracovníka nebo duchovního, budete-li si přát,
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek,
 • využití návazných služeb.

 Přijetí pacienta do Hospicové péče Caritas provádí paliativní lékař, který spolu se zdravotní sestrou provede vstupní návštěvu v domácím prostředí.

 odborný garant: MUDr. Martina Kirchnerová

 

KONTAKTY:

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC:  +420 603 250 302

 • pro oblast Konice, Hranice, Olomouc, Přerov, Prostějov, Šternberk

 PRACOVIŠTĚ ZÁBŘEH: +420 736 765 145

 • pro oblast Zábřeh, Šumperk

 

"Silnější než smrt je láska ..."

DOKUMENTY:

Letáček Žádost o přijetí do péče Informovaný souhlas

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR