Aktuální anketa:Odlehčovací služba

Osobní asistence

Poslání

Posláním Střediska odlehčovacích služeb Charity Zábřeh je zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo si vyřídit potřebné osobní záležitosti, zkvalitnit život rodinám pečujících osob a umožnit lidem s těžkým postižením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele na území Olomouckého kraje v děkanátu Zábřeh (jižní polovina bývalého okresu Šumperk).

Hlavní cíl

Poskytováním odlehčovací služby chceme předejít psychickému a fyzickému vyčerpání pečujících osob, umožnit rodinám, aby mohly zůstat co nejdéle zapojeny do péče o své blízké a přispět k tomu, aby lidé se zdravotním postižením mohli setrvat ve své domácnosti. Cílem odlehčovací služby je umožnit rodinám nezbytný čas k odpočinku a regeneraci, posílení soudržnosti rodin a předcházení izolace pečující osoby poskytováním odlehčovací služby, zmírnění dopadů postižení uživatele, umožnění co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a zajištění soběstačnosti nebo podpora rozvoje soběstačnosti uživatele.

Cílová skupina uživatelů služby

Poskytujeme odlehčovací službu dospělým lidem od 19 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického duševního onemocnění, mentálního, tělesného postižení a potřebují pomoc a podporu jiné osoby.

Věková struktura cílové skupiny

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 - 64)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

 • osoby, u kterých je nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
 • osoby, které nepatří do cílové skupiny
 • osoby s dekompenzovaným duševním onemocněním

Časový rozsah služby

Služba je poskytována celoročně a nepřetržitě (sedm dní v týdnu) dle potřeby uživatele, bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí uživatele (převážně v jeho domácnosti).

Doba a rozsah odlehčovacích služeb závisí na míře podpory, věku uživatele, na jeho aktuálních potřebách a kapacitních možnostech poskytovatele.

Složení komplexu odlehčovací služby

Obsah služby poskytovaných uživateli je vždy sestaven s ohledem na jeho potřeby, schopnosti a dovednosti.

Rozsah poskytovaných služeb odpovídá zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášce č. 505/2006 Sb.. K základním činnostem jsou k dispozici i služby fakultativního charakteru:

 • Základní služby
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Fakultativní činnosti (doplňkové služby)
  • Přeprava uživatele

  Ceník služby Ceník za služby je ke stažení zde: ceník vysvětlení ceníku

  Žádost o službu je ke stažení zde.

  Kde se o službě dozvědět více? Doplňující informace poskytne a případné žádosti o poskytnutí služby vyřizuje vedoucí projektu osobní asistence a odlehčovacích služeb: Mgr. Ludmila Ryšavá,adresa: Farní 1, 789 01 Zábřeh, mobil: 736 509 449, email: odlehcovaci.sluzba@charitazabreh.cz

   

  Charita

  Charita Zábřeh
  Žižkova 15
  789 01 Zábřeh
  tel.: 583 412 587


  Vyhledej na webu:


  Projekt cestovatelé

  Rychlé odkazy
  Tříkrálová sbírka
  Výroční zpráva
  Ples Charity

  Aktuality
  Připravované akce
  Tiskové zprávy

  Chtěli jste vědět
  Otázky a odpovědi
  Zeptejte se nás

  Charita Zábřeh
  na mapě
  Charita Zábřeh na mapě
  Charita Zábřeh na mapě ČR