Aktuální anketa:Pracovní příležitosti


PRACOVNÍK TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

4.3.2020 - (AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ): CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá 2 spolupracovníky/spolupracovnice na pozice pracovník/ce terénních sociálních služeb (pečovatel/ka, osobní asistent/ka) pro oblast Zábřeha a okolí. Nástup na hlavní pracovní poměr (pracovní smlouvu) dle vzájemné dohody.

Obsah práce:
Poskytování terénní pečovatelské, asistenční a odlehčovací služby seniorům a lidem ve stáří a s různým typem postižení v jejich domácnosti. Jedná se o pomoc lidem zvládat běžné každodenní úkony, tj. pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (osobní hygienu), pomoc při přípravě a podání jídla a pití, pomoc při péči o domácnost, aktivizační činnosti a odlehčení rodinám při péči o jejich blízkého.

Dále hledáme pracovníka pro poskytování svozů a rozvozů klientům středisek Charity Zábřeh do/ze zařízení, převozy klientů k lékařům a na různé instituce. Rozvozy a svozy zdravotních a kompenzačních pomůcek ke klientům a zpět. Rozvozy obědů klientům. V menším poměru se také jedná o pečovatelské a asistenční práce seniorům a lidem s různým typem postižení v jejich domácnosti (viz výše).

Očekáváme:

 • minimálně střední odborné vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou
 • výhodou je akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách dle zákona o sociálních službách č.108/2006, jsme ale schopni jej uchazeči proplatit a pomoci absolvovat
 • řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení motorového vozidla
 • trestní bezúhonnost
 • pozitivní a empatický vztah k cílové skupině – senioři, lidé nemocní, se zdravotním znevýhodněním
 • časová flexibilita
 • komunikativnost, samostatnost, tvůrčí přístup, spolehlivost
 • smysl pro týmovou spolupráci a odpovědnost
 • zdravotní způsobilost k fyzicky náročnější práci, zdravotní průkaz
 • připravenost pracovat v souladu s křesťanskými hodnotami a principy
 • ochota dále se vzdělávat
 • uživatelské zvládnutí základní práce na počítači v prostředí MS Office (vykázání práce, evidence docházky) a jiné výpočetní techniky (tablet)
 • psychická vyrovnanost

Nabízíme:

 • práci na hlavní pracovní poměr, pracovní smlouvu – plný 8 nebo zkrácený 7 hodinový úvazek
 • nástupní hrubá mzda v úrovni cca 25.200 Kč/měsíc
 • profesní rozvoj, možnost seberealizace
 • práce pod supervizí
 • zajímavá práce v týmu
 • benefity v podobě stravenek a týdne dovolené navíc

Zájemci mohou zasílat strukturovaný životopis a motivační dopis (jaké máte zkušenosti s cílovou skupinou, proč chcete pracovat jako pečovatelka, kvalifikace, zkušenosti práce v sociální oblasti) na adresu: Ing. Martin Damborský, Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, email: personalni@charitazabreh.cz. Uzávěrka příjmu žádostí je průběžná.

Bližší informace o obsazovaném místě a pracovních podmínkách podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí střediska terénních sociálních služeb, mobil: 736 509 449, e-mail: pecovatelska@charitazabreh.cz


VEDOUCÍ STŘEDISKA NADĚJE

4.3.2020 - (AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ): Charita Zábřeh hledá spolupracovníka/spolupracovnici na plný pracovní úvazek na pozici vedoucí střediska humanitární, krizové, sociální a vzájemné pomoci, střediska NADĚJE.

Vedoucí zajišťuje provoz a rozvíjí následující existující nástroje pro konkrétní a praktickou pomoc lidem v nouzi: středisko potravinové pomoci (shromažďování potravin a jejich přerozdělování chudším lidem systémem balíčků), sociální šatník (pořádání sbírek, třídění oblečení, vydávání), nouzová nocležna (nouzové ubytování, přenocování v zázemí s kapacitou 8 lůžek), středisko osobní hygieny (možnost osprchovat se a vyprat si oblečení pro lidi bez domova), sklad nábytku, elektrospotřebičů a drobného vybavení domácností (ve spolupráci se sociálními odbory se shromážděné věci přerozdělují potřebným). Šetří situaci a navrhuje rozdělení finančních nástrojů pomoci – přímá pomoc, stipendijní fond, úvěrové jízdné, …

Požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělání, studia sociálních oborů výhodou
 • manažerský a systematický přístup, schopnost řídit kolektiv, vést projekty, získávat zdroje
 • otevřený přístup k inovacím a změnám, schopnost zavádět nové postupy a principy do praxe
 • vztah, případně zkušenost s cílovou skupinou projektu – lidé v momentální krizi, dlouhodobé nouzi, lidé sociálně nepřizpůsobiví, nízkopříjmové skupiny obyvatel, oběti mimořádných událostí
 • zvládání krizové intervence, doprovázení lidí v těžkých životních situacích
 • příjemné vystupování, empatie, komunikativnost
 • smysl pro zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost
 • časová flexibilita (nouze nemá svoji pevnou pracovní dobu)
 • zdravotní způsobilost (byť existující zdravotní handicap není překážkou)
 • trestní bezúhonnost
 • řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení motorového vozidla
 • dovednost práce na PC a znalost obsluhy programů kancelářského balíku Office
 • připravenost pracovat v křesťanském duchu v souladu s etickými principy

Předpokládaný nástup na plný pracovní úvazek – květen 2020, případně později dle možností uchazeče a vzájemné dohody. Nástupní mzda v úrovni kolem 30.000 Kč/měsíčně, dále dle výsledků a výše prémiové složky mzdy.

Podrobné informace o obsazovaném pracovním místě podá ředitel organizace Jiří Karger (tel.: 736 509 430, email: reditel@charitazabreh.cz), který po předchozí domluvě také osobně přijímá žádosti uchazečů (v rozsahu: motivační dopis – co mohu nabídnout, proč jsem vhodným kandidátem a profesní životopis). Zájemci se o uvedené pracovní místo mohou ucházet v průběžné uzávěrce.


VEDOUCÍ/SOCIÁLNÍ PRACOVNICE (PRACOVNÍK) OBČANSKÉ PORADNY

4.3.2020 - (AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ): Charita Zábřeh hledá posilu do malého týmu zaběhlé a fungující služby Občanské poradny (odborné sociální poradenství). Jedná se o kumulovanou pozici vedoucí a sociální pracovnice / pracovník pro službu.

Hledáme člověka, který:

 • má rád různorodou práci,
 • je ochoten se neustále odborně vzdělávat a učit se novým věcem,
 • umí pracovat samostatně,
 • má potřebné dovednosti pro vedení týmu poradny,
 • má smysl pro zodpovědnost, je empatický a lidský ve vztahu k náročným životním situacím klientů, přistupuje k nim s respektem, ale zároveň si při práci s klienty dovede udržet hranice,
 • je připraven pracovat v souladu s křesťanskými hodnotami a principy
 • má výborné komunikační schopnosti
 • je připraven pracovat dle potřeby i v terénu (nutný ŘP)
 • splňuje kvalifikační předpoklady §110 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (VOŠ nebo VŠ v daných oborech)
 • je trestně bezúhonný
 • má velmi dobré právní povědomí v oblasti sociálních služeb a dávek, sociálního zabezpečení, rodinného práva a dalších oblastech souvisejících s rozsahem poskytovaného poradenství (případně je připraven se v této oblasti zdokonalit)

Jeho úkolem bude:

 • vést pracovníky poradny
 • vést poradenské rozhovory s klienty
 • poskytovat oborné sociálního poradenství v oblasti dluhové, sociálně-právní, rodinné, pracovní, výběru a pořízení vhodných kompenzačních pomůcek apod.,
 • zprostředkovávat kontakty na další instituce a odborníky
 • vést potřebnou dokumentaci

Za to nabízíme:

 • pečlivé zaškolení, možnost konzultace složitějších případů s právníkem
 • práci na hlavní pracovní poměr – s úvazkem 8 hodin denně, rámcovou pracovní dobou ve všední dny 8:00 -16:30, s nástupem od 1. 5. 2020 nebo dle dohody
 • hrubou měsíční mzdu ve výši cca 32.000 Kč
 • zajímavou práci v příjemném prostředí a v přátelském kolektivu
 • podporu formou externí supervize a kvalitního vzdělávání
 • profesní rozvoj a možnost seberealizace

Benefity:

 • 25 dnů dovolené
 • stravenky

V případě zájmu o tuto pozici zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh nebo e-mail personalni@charitazabreh.cz v průběžné uzávěrce. V motivačním dopise uveďte, proč chcete pracovat na uvedené pracovní pozici, s uvedenou cílovou skupinou a proč právě u nás. Podrobnější informace o obsazovaném místě podá vedoucí služby, Zdenka Hrubá, DiS., tel.: 734 435 080 email: socialni.sluzby@charitazabreh.cz.


SOCIÁLNÍ PRACOVNICE/PRACOVNÍK - CASE MANAGER PRO KOORDINACI PODPORY V OBLASTI DLOUHODOBÉ PÉČE

4.3.2020 - (AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ): Charita Zábřeh hledá 2 pracovníky do tandemu pro realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit v regionu ORP Zábřeh a ORP Mohelnice efektivní systém koordinované podpory osob vyžadujících dlouhodobou péči přenositelný do běžné praxe.

Hledáme člověka, který:

 • je rád u vzniku nových věcí, baví ho nastavovat pravidla a spolupráci s dalšími subjekty
 • je ochoten se neustále odborně vzdělávat a učit se novým věcem,
 • umí pracovat samostatně, dokáže si dobře zorganizovat čas
 • má velmi dobré koordinační a komunikační schopnosti
 • je schopen projevovat vlastní iniciativu, aktivně hledat různé přístupy a možná řešení
 • má smyls pro zodpovědnost, je empatický a lidský ve vztahu k náročným životním situacím klientů, přistupuje k nim s respektem,
 • je schopen pochopit a uceleně řešit situaci klienta
 • je připraven pracovat v souladu s křesťanskými hodnotami a principy
 • je připraven pracovat převážně v terénu (nutný ŘP)
 • splňuje kvalifikační předpoklady §110 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (VOŠ nebo VŠ v daných oborech)
 • je trestně bezúhonný

Jeho úkolem bude:

 • aktivně vyhledávat osoby s potřebou ucelené podpory, poskytovat jim poradenství o dostupných formách podpory a pomoci, docházet do jejich domácnosti a systematicky s nimi pracovat, monitorovat jejich situaci,
 • poskytovat podporu pracovníkům obcí při řešení problematiky jejich občanů z oblasti dlouhodobé péče a předávat jim informace z monitoringu na jejich území,
 • navazovat a udržovat kontakty s institucemi a osobami v regionu, které jako první přicházejí do kontaktu s osobami, u nichž vyvstala potřeba péče a podpory (zejména s praktickými lékaři, nemocnicemi, odbornými lékaři a s neziskovými organizacemi),
 • účastnit se kulatých stolů, workshopů a dalších jednání za účel nastavení aktivit projektu a navázání spolupráce.

Za to nabízíme:

 • práci pod vedením odborného garanta systému dlouhodobé péče, odbornou podporu,
 • profesní rozvoj (např. odborné vzdělání v oblasti case managementu, krizové intervence) a možnost seberealizace,
 • možnost podílet se na testování méně využívané metody sociální práce v praxi,
 • zajímavou a různorodou práci,
 • zázemí stabilní organizace,
 • práci na projektu financovaném z ESF od cca 8/2020 do 5/2022 na částečný úvazek ve výši 0,8. V začátku realizace možnost nižšího úvazku či DPP, úvazek 0,8 nutný nejpozději od 4/2021. Dle domluvy možné doplnění úvazku i následná udržitelnost pracovní pozice po ukončení projektu na jiné pozici v organizaci.
 • hrubou měsíční mzdu ve výši cca 26.280 Kč při úvazku 0,8.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh nebo e-mail personalni@charitazabreh.cz v průběžné uzávěrce. V motivačním dopise uveďte, proč chcete pracovat na uvedené pracovní pozici, s uvedenou cílovou skupinou a proč právě u nás. Podrobnější informace o obsazovaném místě podá vedoucí služby, Zdenka Hrubá, DiS., tel.: 734 435 080 email: socialni.sluzby@charitazabreh.cz.


ZDRAVOTNÍ SESTRA/ZDRAVOTNÍ BRATR DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÉ PÉČE

29.1.2020 - (AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ) ROZŠIŘUJEME TÝM NAŠICH ZDRAVOTNÍKŮ: CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá a přijme 2 nové spolupracovnice (/ky) na pozici zdravotní sestra/bratr:

Charitní sestřička
 • terénní domácí zdravotní péče (převazy, odběry, aplikace injekcí a inzulinu, ošetření pooperačních ran a bércových vředů, ošetřovatelská rehabilitace, sledování fyziolog.funkcí, …) a/nebo
 • domácí hospicové/mobilní paliativní péče (intenzivní péče a doprovázení umírající v kruhu rodiny, tišení bolesti)

Obsah práce: Samostatné poskytování domácí zdravotní a/nebo hospicové péče přímo v domácnostech pacientů, dle ordinace ošetřujícího lékaře. Zajištění péče v domácnostech pacientů v obcích regionu Zábřežska, Mohelnicka, Postřelmovska, Štítecka buď na:
 • hlavní pracovní poměr - plný nebo částečný, zkrácený pracovní úvazek dle osobních možností a domluvy, nebo
 • dohodu o provedení práce – brigádnicky, na výpomoc jen ve sjednanou dobu (ráno/večer) nebo dny (určitý den v týdnu nebo víkendy) dle možností zdravotníka

Požadavky:
 • střední zdravotnické vzdělání ukončené maturitou
 • praxe u lůžka ve zdravotnictví
 • nutností je řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení motorového vozidla
 • výhodou je vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství nebo specializační vzdělávání (v interním, chirurgickém oboru, Intenzivní péče, Intenzivní péče v pediatrii, Komunitní ošetřovatelská péče, aj.)
 • znalost práce s počítačem na uživatelské úrovni
 • smysl pro zodpovědnost, pečlivost a práci v kolektivu
 • komunikativnost, pozitivní vztah k lidem
 • ochota dalšího sebevzdělávání
 • trestní bezúhonnost

Nabízíme:
 • perspektivní, pestrou, smysluplnou, naplňující a zajímavou práci v příjemném a vstřícném kolektivu
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • řádné zaučení, odborné supervize, podporu týmu, vzdělávání
 • ZAMĚSTNÁNÍ BEZ KLASICKÉHO SMĚNNÉHO PROVOZU A NOČNÍ PRÁCE!

Předpokládaný nástup v průběhu měsíce února/března 2020, v případně trvajících závazků i později vzájemné dle domluvy. Nástupní hrubá mzda v úrovni cca 32.000,- Kč/ na plný úvazek měsíčně s další valorizací po zaučení.

Zájemci mohou doručit (elektronicky nebo písemnou formou) svůj profesní životopis na adresu zaměstnavatele: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, email: info@charitazabreh.cz

Bližší informace o obsazovaném pracovním místě a pracovních podmínkách podá: vrchní sestra Bc. Ludmila Nováková, tel.: 736 509 441, 583 412 587 kl. 43, email: zdravotni.pece@charitazabreh.cz


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / SOCIÁLNÍ PRACOVNICE OBČANSKÉ PORADNY

9.10.2019 - (JIŽ UKONČENO, OBSAZENO) CHARITA ZÁBŘEH hledá spolupracovníka/spolupracovnici na pozici sociální pracovnice / pracovník pro službu Občanská poradna (odborné sociální poradenství)
Hledáme člověka který:
 • má rád různorodou práci,
 • je ochoten se neustále odborně vzdělávat a učit se novým věcem,
 • umí pracovat samostatně,
 • má smysl pro zodpovědnost, je empatický a lidský ve vztahu k náročným životním situacím klientů, přistupuje k nim s respektem, ale zároveň si při práci s klienty dovede udržet hranice,
 • je připraven pracovat v souladu s křesťanskými hodnotami a principy
 • má výborné komunikační schopnosti
 • je připraven pracovat dle potřeby i v terénu (nutný ŘP)
 • je časově flexibilní (cca 1x – 2 x týdně odpolední otevírací doba)
 • splňuje kvalifikační předpoklady §110 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (VOŠ nebo VŠ v daných oborech)
 • je trestně bezúhonný
 • má velmi dobré právní povědomí v oblasti sociálních služeb a dávek, sociálního zabezpečení, rodinného práva a dalších oblastech souvisejících s rozsahem poskytovaného poradenství (případně je připraven se v této oblasti zdokonalit)

Jeho úkolem bude:
 • vést poradenské rozhovory s klienty
 • poskytovat odborné sociální poradenství v oblasti dluhové, sociálně-právní, rodinné, pracovní, výběru a pořízení vhodných kompenzačních pomůcek apod.,
 • zprostředkovávat kontakty na další instituce a odborníky
 • vést potřebnou dokumentaci

Z naší strany nabízíme:
 • pečlivé zaškolení, možnost konzultace složitějších případů s právníkem (pozice je vhodná i pro absolventy)
 • práci na hlavní pracovní poměr, 8-mi hodinový úvazek, nástup od 1. 12. 2019 nebo dle dohody
 • hrubou měsíční mzdu ve výši cca od 26.700 Kč
 • zajímavou práci v příjemném prostředí a v přátelském kolektivu
 • podporu formou externí supervize a kvalitního vzdělávání
 • profesní rozvoj a možnost seberealizace
 • 25 dnů dovolené
 • příspěvek na stravování

V případě zájmu o tuto pozici zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh nebo e-mail personalni@charitazabreh.cz v termínu do 14. 11. 2019.
V motivačním dopise uveďte, proč chcete pracovat na uvedené pracovní pozici, s uvedenou cílovou skupinou a proč právě u nás.

Podrobnější informace o obsazovaném místě podá vedoucí sociálních služeb, Zdenka Hrubá, DiS., tel.: 734 435 080 email: socialni.sluzby@charitazabreh.cz.


KOORDINÁTOR/KA PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

4.9.2019 - (JIŽ UKONČENO, OBSAZENO) CHARITA ZÁBŘEH hledá spolupracovnici/spolupracovníka na výpomoc s koordinací realizovaných projektů financovaných z evropských prostředků v oblasti sociálních služb a sociálního začleňování.
Náplň práce:
 • kontrola provádění všech dílčích aktivit projektů organizace realizovaných v rámci ESF v souladu s dohodami o poskytnutí příspěvku a platnými pravidly OPZ
 • úzká spolupráce s manažery a ekonomem projektů při tvorbě monitorovacích zpráv
 • spolupráce s pracovníky jednotlivých projektů
 • vedení potřebných statistik (tj. zejména indikátorů projektů, vydaných osvědčení atd.)
 • příprava podkladů pro zprávy o realizaci
 • komunikace s partnery projektů, spolupracujícími subjekty, lektory atd.
 • příprava podkladů pro pracovníky a lektory projektů
 • administrativní činnosti spojené se zabezpečením projektů
 • organizační zabezpečení aktivit projektů
 • V rámci projektu zaměřeného na podporu pečujících osob:
 • iniciace, koordinace, realizace a kontrola dílčích aktivit projektu
 • kontrola plnění cílů projektu, návrh úprav aktivit projektu za účelem plnění cílů projektu
 • komunikace s pečujícími osobami v rámci aktivit projektu, aktivní účast na aktivitách projektu (Kulaté stoly pro pečující, Informační setkání, Evaluační setkání, workshopy pro pečující…)
 • koordinace aktivního oslovení a vyhledávání pečujících osob
 • úzká spolupráce s koordinátory podpory, jejich podpora (např. vyhledávání informací pro klienty, domlouváním vhodných služeb…)
 • spolupráce na monitoringu a evaluaci projektu, na zpracování evaluační zprávy
 • realizace a vedení porad projektového týmu

Profil vhodného kandidáta/tky:
 • Znalosti oblasti sociálních služeb: minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce či jiném příbuzném oboru; dlouhodobé zkušenosti v oboru sociální práce, sociální péče nebo speciální pedagogika; znalost problematiky pečujících osob výhodou
 • Uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint…)
 • Praxe v řízení motorového vozidla (ŘP sk. B)
 • Organizační a komunikační schopnosti na velmi dobré úrovni
 • Znalosti z oblasti vedení a motivace týmu
 • Zkušenosti s realizací evropských (ESF) nebo grantových projektů, znalost prostředí a práce v portálu IS KP 14+ a pravidel pro Operační program zaměstnanost výhodou

Nabízíme:
 • práci na hlavní pracovní poměr na plný (8 hodinový) pracovní úvazek
 • nástupní hrubá mzda v úrovni cca 27.600 Kč/měsíčně
 • zajímavou a smysluplnou práci v příjemném prostředí a v přátelském kolektivu
 • profesní rozvoj a možnost seberealizace
 • podporu formou supervizí
 • zázemí stabilní organizace
 • získání zkušenosti v koordinaci projektů
 • rozšíření znalostí v oblasti podpory znevýhodněných skupin obyvatel

Předpokládaný nástup v průběhu měsíce září 2019, v případně trvajících závazků i později dle vzájemné domluvy.

Zájemci mohou doručit (elektronicky nebo písemnou formou) svůj profesní životopis a motivační dopis v termínu do 19.9.2019 na adresu zaměstnavatele: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, email: info@charitazabreh.cz

Bližší informace o obsazovaném pracovním místě a pracovních podmínkách podá: vedoucí úseku sociálních služeb Zdeňka Hrubá, tel.: 734 435 080, email: socialni.sluzby@charitazabreh.cz


ŘIDIČ(KA) PRO DOPRAVU NÁKLADU, ROZVOZ STRAVY A PŘEPRAVU OSOB pro Zábřeh a Mohelnici

4.9.2019 - (JIŽ UKONČENO) Do dceřinné sociální firmy REPARTO Zábřeh s.r.o. aktuálně hledáme spolupracovnice/spolupracovníky na pozici řidič/řidička pro zajištění dopravy nákladu, rozvozy stravy a přepravu, svozy osob.

Nabízíme:
 • zaměstnání v Zábřehu a v Mohelnici,
 • s nástupem od října 2019 nebo později dle dohody,
 • na zkrácený 4-6 hodinový pracovní úvazek dle domluvy,
 • s nástupní tarifní mzdou 18.000 Kč hrubého na celý úvazek,
 • pestrou a smysluplnou práci s benefity organizace v podobě příspěvku organizace na stravné.

Požadujeme: zodpovědný přístup ke svěřenému vozidlu, zkušenosti v rámci dosavadní praxe v řízení osobního automobilu bez nehod, znalost města a okolí, trestní bezúhonnost, komunikativnost, spolehlivost, vstřícnost, flexibilitu.

Náplní práce bude zajišťovat přepravu a dopravu dle pokynů nadřízeného pracovníka, manipulace s materiálem a zbožím, výběr poplatků za poskytované služby.

S ohledem na zaměstnavatele je práce určena a vhodná pro člověka s lehčím zdravotním postižením (OZZ, ČID), které jej ale v popsaných činnostech neomezuje. Zájemci se mohou hlásit u Jiřího Kargera, tel. 736 509 430, email: jednatel@reparto.cz v termínu do 20.9.2018. Součástí přihlášky s popisem dosavadních řidičských zkušeností musí být i profesní životopis.


OSOBNÍ ASISTENT/KA pro denní stacionář OKÝNKO MOHELNICE

17.7.2019 - (JIŽ UKONČENO, OBSAZENO) Charita Zábřeh hledá spolupracovníka na pozici osobní asistent/ka pro denní stacionář Okýnko v Mohelnici. Zaměstnání je na plný 8 hodinový úvazek ve všední dny, bez směnování. Prozatím jde o zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené - minimálně na rok, do 12/2020 i s možností následné návazné nabídky podobné pracovní pozice.
Termín nástupu: září, říjen 2019, případně dle dohody
Pracovní doba: dle provozní doby služby 7,00 – 15,30, v případě konání akcí výjimečně i v odpoledních či večerních hodinách
Výše odměny: měsíční hrubá mzda na plný úvazek je v úrovni cca: 22.500 Kč

Pracovní náplň:
 • Poskytování přímé péče, podpory a pomoci dospělým lidem s mentálním a kombinovaným tělesným postižením při zvládání běžných úkonů (při osobní hygieně, oblékání, přesunech, stravování apod.)
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – vedení skupinových nebo individuálních aktivit s uživateli
 • Zajištění kontaktu uživatelů služby se společenským prostředím – doprovod na akce, divadla, kina apod.
 • Vedení dokumentace spojené s poskytováním služby
 • Individuální plánování s uživateli služby
 • Zajištění svozů a rozvozů klientů
 • Účast na pravidelných poradách, supervizích a vzdělávání
Nabízíme:
 • Plný pracovní úvazek
 • Nestereotypní práci v příjemném prostředí
 • Přátelský kolektiv
 • Firemní benefity – příspěvek na stravné, týden dovolené navíc
Kvalifikační a osobní předpoklady:
 • Vzdělání: podle zákona o sociálních službách, tj. minimálně SŠ vzdělání, a absolvovaný akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách výhodou
 • Praxe: výhodou zkušenost s dospělými lidmi s mentálním postižením, praxe v osobní asistenci a zkušenost s kompenzačními pomůckami (zejména s invalidním vozíkem), základní znalost alternativní a augmentativní komunikace výhodou.
 • Dovednosti: komunikační dovednosti, poskytovat vhodnou míru podpory, empatie, práce s PC (zápisy, evidence práce apod.), řidičský průkaz sk. B a praxe v řízení motorového vozidla, kreativita, zdravotní způsobilost – zdravotní průkaz pro rozvoz stravy, znalost expresivních terapií výhodou.
 • Osobní vlastnosti: spolehlivost, trpělivost, respekt k druhým lidem, taktnost, schopnost samostatné i týmové práce, fyzická zdatnost (nutná při přesunech uživatelů z invalidních vozíků), odolnost vůči psychické zátěži a stresu, ochota dále se vzdělávat.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na adresu: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh nebo e-mail socprac.okynko@charitazabreh.cz do 5.8.2019. V motivačním dopise uveďte, proč chcete pracovat na uvedené pracovní pozici, s uvedenou cílovou skupinou a proč právě v Charitě Zábřeh. Vybraní uchazeči budou na základě vyhodnocení došlých dokumentů pozvání k osobnímu pohovoru.

Bližší informace o obsazovaném místě a pracovních podmínkách podá vedoucí stacionáře, Jana Koberová, DiS., tel.: 736 509 466, email: okynko@charitazabreh.cz, Zámecká 11, 789 85 Mohelnice.


OSOBNÍ ASISTENT/OSOBNÍ ASISTENTKA, PRACOVNÍK/PRACOVNICE ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB

16.1.2019 - (JIŽ UKONČENO, OBSAZENO) CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá 3 spolupracovnice/spolupracovníky na pozici: terénní osobní asistentka/asistent. Nástup na hlavní pracovní poměr (pracovní smlouvu) v termínu únor, březen 2019, případně dle dohody. Přijeme také brigádníky na výpomoc na dohodu o provedení práce.

Hledáme člověka, který:
 • má chuť dělat smysluplnou práci a pomáhat lidem se zdravotním postižením dělat běžné, každodenní věci, které by dělali sami, kdyby postižení neměli
 • nebojí se práce v terénu a je ochoten cestovat autem i do přilehlých obcí, kde naši klienti žijí
 • má rád různorodou práci a nevadí mu práce i večer či o víkendu, nebo někdy i v noci (vždy ale po domluvě)
 • nedělá mu problém komunikovat s klienty
 • zvládá pracovat samostatně, nebojí se v terénu sám rozhodnout a zároveň dokáže respektovat pravidla služby a týmovou spolupráci
 • je schopný zvládat i fyzicky náročnější práci (přesuny z lůžka na vozík apod.)
 • je připravený pracovat v souladu s křesťanskými hodnotami a principy
 • je ochotný dál se vzdělávat a schopná nové poznatky využívat v praxi
 • má absolvovaný kurz pracovníka v sociálních službách nebo je připravený si kurz v rámci zaměstnání dodělat

Jeho úkolem bude: poskytovat pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením a seniorům v jejich domácnosti. Jedná se o podporu a dopomoc při vykonávání každodenních úkonů (osobní hygiena, oblékání, přesun na vozík, doprovody apod.)

Za to nabízíme:
 • práci na hlavní pracovní poměr - zkrácený 6 hodinový úvazek nástupní hrubá mzda v úrovni cca 17 800 Kč / měsíc ; pro zájemce i DPP
 • profesní rozvoj, možnost seberealizace
 • práci pod supervizí
 • práci, která má smysl
 • pečlivé zaškolení
 • práci v sehraném týmu

Co o této práci říkají jiní:
 • „Už mi neslouží ruce ani nohy, jsem odkázaná na invalidní vozík, jsem šťastná, když ke mně přijde osobní asistentka a můžeme spolu jít nakoupit, jít na procházku, nebo spolu můžeme něco tvořit.“ Klientka služeb Osobní asistence, odlehčovacích služeb
 • „Je to sice práce náročná, ale za ten pocit to stojí. Vím totiž, že můžu někomu pomoci, byť jen v maličkosti, lépe snášet jeho zdravotní omezení a není na to sám.“ Pracovnice střediska Osobní asistence a odlehčovacích služeb

Zájemci mohou zasílat elektronicky nebo písemně strukturovaný životopis a motivační dopis (jaké máte zkušenosti s cílovou skupinou, proč chcete pracovat jako osobní asistent) na adresu: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, email: personalni@charitazabreh.cz. Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2019.

Bližší informace o obsazovaném místě a pracovních podmínkách podá Kristýna Haltmarová, DiS., vedoucí Střediska osobní asistence a odlehčovacích služeb Charity Zábřeh, mobil 736 509 439, e-mail: osobni.asistence@charitazabreh.cz


 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR