Aktuální anketa:Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Podle staré tradice po Novém roce vycházejí do ulic měst a obcí České republiky tříkráloví koledníci, které vyslala Česká katolická charita. Koleda všude začíná v kostelích požehnáním a posvěcením křídy, kterou tři králové píší nad dveře iniciály K+M+B, jež nejsou iniciálami jejich jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale latinským Christus mansionem benedicat, což lze přeložit jako „Ať Kristus žehná tomuto domu“.

Sdružení Česká katolická charita se Tříkrálovou sbírkou pokouší cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících. Snaží se o obnovení zájmu o charitu a angažovanost lidí v díle služby bližnímu v nouzi. Tříkrálová sbírka proběhla i letos na začátku roku 2014, kolem církevního svátku Třech králů. Celorepublikově se konala již po čtrnácté, v olomoucké arcidiecézi (i v děkanátu Zábřeh) má o rok starší tradici.

Sbírka je opět určena výhradně na podporu a pomoc lidem, kteří se nachází ve stavu nouze. Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro chudé, postižené, nemocné, seniory, lidi opuštěné, lidi bez domova, maminky s dětmi v tísni, lidi všech kategorií sociální potřebnosti. Charita se tak snaží získat prostředky na rozsáhlé spektrum aktivit, které realizuje ve prospěch lidí potřebných. Chudoba má totiž v každé době svoji novou, aktualizovanou podobu. Nemalý díl také letos poputuje do zahraničí, lidem , které postihne nějaká přírodní či humanitární katastrofa.

V obcích i městech vyjdou do ulic skupinky dětí, které se snaží navštívit přidělené domácnosti v rodinných domcích a bytech. Všechny skupinky koledníků doprovází dospělá osoba s pověřením k provádění sbírky a se zapečetěnou pokladničkou. Provádění veřejné sbírky je povoleno Magistrátem hl. města Prahy a toto povolení je platné pro území celé České republiky.

Za tímto účelem každoročně hledáme odvážné a ochotné lidi. Patříte-li mezi ty, kterým není lhostejné utrpení a bída druhých a chcete udělat něco pro zlepšení jejich situace, máte možnost se zapojit jako vedoucí tříkrálových skupinek. Pokud tedy cítíte, že byste nám v tomto mohli a chtěli pomoci, prosíme Vás, abyste se nahlásili na zábřežskou Charitu, která je pořádáním sbírky na území našeho města pověřena.

Statistika a malé zhodnocení TS.
rok dokumentyvykoledováno
2019   výsledek (dle obcí, dle kasiček   1 597.909,00 Kč
2018   výsledek (dle obcí, dle kasiček   1 506.485,00 Kč
2017   výsledek (dle obcí, dle kasiček   1 416.584,00 Kč
2016   výsledek (dle obcí, dle kasiček využití  1 324.472,00 Kč
2015   výsledek (dle obcí, dle kasiček využití  1 276.851,00 Kč
2014   výsledek (dle obcí, dle kasiček využití  1 239.600,00 Kč
2013   výsledek (dle obcí, dle kasiček využití  1 181.551,00 Kč
2012   výsledek (dle obcí, dle kasiček využití  1 137.913,00 Kč
2011   výsledek (dle obcí, dle kasiček využití  1 159.430,00 Kč
2010   výsledek (dle obcí, dle kasiček využití  1 158.155,00 Kč
2009   výsledek (dle obcí, dle kasiček využití  1 101.210,00 Kč
2008   výsledek (dle obcí,dle kasiček využití  1 028.602,50 Kč
2007   výsledek (dle obcí, dle kasiček využití  1 002.190,00 Kč
2006   výsledek (dle obcí,dle kasiček využití  917.626,00 Kč
2005   výsledek (dle obcí,dle kasiček využití  1 041 447,00 Kč
2004   výsledek (dle obcí,dle kasiček   811 653,80 Kč
2003 záměr  výsledek (obcí,celkem využití  811 254,50 Kč
2002   výsledek využití  706.470,50 Kč
2001   výsledek využití 613.652,70 Kč

Fotogalerie
obrazek 1 obrazek 2 obrazek 3 obrazek 4

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR