Aktuální anketa:Projekt DOMA AŽ DO KONCE, svépomocná skupina pro pozůstalé

Charita Zábřeh nově realizuje projekt "Doma až do konce" podpořený Nadací Jistota Komerční banky. Záměrem projektu je podpora domácí hospicové péče a následně i doprovázení a podpora pozůstalých. Rodina je péčí o těžce nemocné a umírající pacienty velmi zatěžována a potřebuje nejen odbornou pomoc, ale také radu, útěchu a možnost sdílet své starosti, nejistotu, posléze i zkušenosti s dalšími pečujícími. Je důležité a prospěšné otevírat témata smrti, umírání, ale také čerpat rady od lidí, kteří již tuto těžkou zkoušku zvládli a postarali se o své blízké až do konce. Pravidelně 1x měsíčně se bude scházet svépomocná skupina pro pozůstalé. Hlavním cílem svépomocné skupiny je především zmírnit pocit odcizení a izolace členů skupiny (tj. vážně nemocných, pečujících či pozůstalých). Rodinní příslušníci v souvislosti s nemocí a péčí často řeší spoustu otázek, na něž hledají odpověď. Podstatnými atributy těchto skupin majícími pozitivní účinky na jejich členy jsou především sdílení zkušeností, uvolnění nahromaděných emocí v podpůrné a chápající atmosféře a výměna informací. Ve skupině se budou setkávat lidé s podobnými problémy, mohou čerpat také z přednášek a společných akcí. Hlavním principem svépomocné skupiny bude vzájemná podpora a spolupráce zúčastněných, měli by být otevření a v bezpečném prostředí přednést svůj problém, vzájemně si poradit, co se v dané situaci osvědčilo. Lektory jsou pracovníci s profesní kvalifikací - Poradce pro pozůstalé.

Novinky:

Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu

11.2.2018 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Prožíváte bolest ze ztráty svého blízkého? Nabízíme Vám čas a prostor k vypovídání se, zavzpomínání i podělení se s myšlenkami a pocity při setkání svépomocné skupiny pro pozůstalé. Setkání proběhne ve čtvrtek 15.2.2018 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh.

16.1.2018 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Zveme Vás na setkání svépomocné skupiny pro pozůstalé, kde budete mít prostor a čas vypovídat se ze své bolesti nad ztrátou blízké osoby, zavzpomínat na ni nebo se podělit se svými pocity a myšlenkami. Setkání proběhne v pátek 19.1.2018 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh.

6.12.2017 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Nabízíme Vám čas i prostor ke sdílení bolestí, pocitů i starostí v situaci, kterou prožíváte ve svém zármutku, bolesti. Zveme Vás v pátek 15. 12. od 16 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh (3. patro). Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441

19.11.2017 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Pro Vás, kteří se cítíte osamělí ve svém prožívání zármutku z odchodu svých blízkých, nabízíme čas a prostor si promluvit o Vašich bolestech, pocitech i starostech v těžké životní situaci, která Vás potkala.
Na popovídání Vás zveme ve středu 22. listopadu od 16.30 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh (3. patro).
Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441

25.10.2017 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
První svépomocná skupina se uskuteční v pondělí 30.10.2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (3. patro, Žižkova 15, Zábřeh).
Svépomocná skupina je určena pro všechny, kterým zemřel někdo blízký, a to nejen v posledních týdnech či měsících. Pro Vás, kteří se cítíte osamělí ve svém prožívání zármutku. Můžete se podělit se svými pocity, myšlenkami či jen naslouchat druhým a v tichosti zavzpomínat. Často jsou lidské osudy podobné a společné sdílení Vám může vzájemně pomoci. Nabízíme Vám čas a prostor si otevřeně promluvit o Vašem zármutku, bolestech, pocitech i starostech v těžké životní situaci, která Vás potkala, v příjemném prostředí u šálku kávy nebo čaje. Srdečně Vás zveme.
Bližší informace k této aktivitě podá: Bc. Ludmila Nováková, tel. 583 412 587 kl.43; mobil: 736 509 441; email: zdravotni.pece@charitazabreh.cz

Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR