Aktuální anketa:Projekt DOMA AŽ DO KONCE, svépomocná skupina pro pozůstalé

Charita Zábřeh nově realizuje projekt "Doma až do konce" podpořený Nadací Jistota Komerční banky. Záměrem projektu je podpora domácí hospicové péče a následně i doprovázení a podpora pozůstalých. Rodina je péčí o těžce nemocné a umírající pacienty velmi zatěžována a potřebuje nejen odbornou pomoc, ale také radu, útěchu a možnost sdílet své starosti, nejistotu, posléze i zkušenosti s dalšími pečujícími. Je důležité a prospěšné otevírat témata smrti, umírání, ale také čerpat rady od lidí, kteří již tuto těžkou zkoušku zvládli a postarali se o své blízké až do konce. Pravidelně 1x měsíčně se bude scházet svépomocná skupina pro pozůstalé. Hlavním cílem svépomocné skupiny je především zmírnit pocit odcizení a izolace členů skupiny (tj. vážně nemocných, pečujících či pozůstalých). Rodinní příslušníci v souvislosti s nemocí a péčí často řeší spoustu otázek, na něž hledají odpověď. Podstatnými atributy těchto skupin majícími pozitivní účinky na jejich členy jsou především sdílení zkušeností, uvolnění nahromaděných emocí v podpůrné a chápající atmosféře a výměna informací. Ve skupině se budou setkávat lidé s podobnými problémy, mohou čerpat také z přednášek a společných akcí. Hlavním principem svépomocné skupiny bude vzájemná podpora a spolupráce zúčastněných, měli by být otevření a v bezpečném prostředí přednést svůj problém, vzájemně si poradit, co se v dané situaci osvědčilo. Lektory jsou pracovníci s profesní kvalifikací - Poradce pro pozůstalé.

Novinky:

Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu

6.9.2018 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
„Proč odešel tak brzy? Jak to teď bez ní zvládnu? Nikdo si nedovede představit jak mi je….“ Pokud cítíte, že se se svými pocity, bolestmi, zármutkem potřebujete podělit, ulevit si, zavzpomínat, nabízíme vám prostor a čas ke sdílení ve čtvrtek 13. 9. 2018 od 16 hodin (Charita Zábřeh, Žižkova 15).
Setkáním provází zkušené poradkyně pro pozůstalé. Více informací Vám podá jedna z nich: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441

24.7.2018 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Na období, které přijde po smrti blízkého člověka, se připravit nedá. Bolest, zármutek, samota, ale i beznaděj, zloba, zoufalství, sklíčenost - stavy a situace, jimiž pozůstalý často prochází. Pokud cítíte, že se se svými pocity a myšlenkami potřebujete podělit či jen naslouchat druhým a v tichosti zavzpomínat, nabízíme vám prostor a čas ve čtvrtek 2. 8. 2018 od 16 hodin (zasedací místnost Charity Zábřeh, Žižkova 15).
Setkáním provází zkušené poradkyně pro pozůstalé. Více informací Vám podá jedna z nich: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441

31.5.2018 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Přestože z vás bolest z odchodu Vašeho blízkého nesejmeme, pomůžeme Vám tíhu prožívání zármutku nést. Zveme vás ve středu 13.6. od 16 hodin do zasedací místnosti Charity na setkání, kde budeme mít čas a prostor si popovídat o Vašich bolestech, pocitech i starostech. Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441

1.5.2018 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Pro Vás, kteří se cítíte osamělí ve svém prožívání zármutku z odchodu svých blízkých, nabízíme čas a prostor si promluvit o Vašich bolestech, pocitech i starostech v těžké životní situaci, která Vás potkala. Na popovídání Vás zveme ve čtvrtek 10. 5. od 16 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh. Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441

3.4.2018 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Prožili jste ztrátu svého blízkého a cítíte, že v této situaci potřebujete podporu, povzbuzení, ale také prostor pro vypovídání, zavzpomínání? Nabízíme vám ho v naší svépomocné skupině pro pozůstalé - ve čtvrtek 12. 4. 2018 od 16:00 hodin na Charitě Zábřeh (Žižkova 15).

20.3.2018 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Prožili jste ztrátu svého blízkého a cítíte, že v této situaci potřebujete podporu, povzbuzení, ale také prostor pro vypovídání, zavzpomínání? Nabízíme vám ho v naší svépomocné skupině pro pozůstalé - ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 16 hodin na Charitě Zábřeh (Žižkova 15).

11.2.2018 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Prožíváte bolest ze ztráty svého blízkého? Nabízíme Vám čas a prostor k vypovídání se, zavzpomínání i podělení se s myšlenkami a pocity při setkání svépomocné skupiny pro pozůstalé. Setkání proběhne ve čtvrtek 15.2.2018 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh.

16.1.2018 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Zveme Vás na setkání svépomocné skupiny pro pozůstalé, kde budete mít prostor a čas vypovídat se ze své bolesti nad ztrátou blízké osoby, zavzpomínat na ni nebo se podělit se svými pocity a myšlenkami. Setkání proběhne v pátek 19.1.2018 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh.

6.12.2017 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Nabízíme Vám čas i prostor ke sdílení bolestí, pocitů i starostí v situaci, kterou prožíváte ve svém zármutku, bolesti. Zveme Vás v pátek 15. 12. od 16 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh (3. patro). Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441

19.11.2017 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
Pro Vás, kteří se cítíte osamělí ve svém prožívání zármutku z odchodu svých blízkých, nabízíme čas a prostor si promluvit o Vašich bolestech, pocitech i starostech v těžké životní situaci, která Vás potkala.
Na popovídání Vás zveme ve středu 22. listopadu od 16.30 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh (3. patro).
Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441

25.10.2017 - Pozvánka na svépomocnou skupinu pro pozůstalé:
První svépomocná skupina se uskuteční v pondělí 30.10.2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (3. patro, Žižkova 15, Zábřeh).
Svépomocná skupina je určena pro všechny, kterým zemřel někdo blízký, a to nejen v posledních týdnech či měsících. Pro Vás, kteří se cítíte osamělí ve svém prožívání zármutku. Můžete se podělit se svými pocity, myšlenkami či jen naslouchat druhým a v tichosti zavzpomínat. Často jsou lidské osudy podobné a společné sdílení Vám může vzájemně pomoci. Nabízíme Vám čas a prostor si otevřeně promluvit o Vašem zármutku, bolestech, pocitech i starostech v těžké životní situaci, která Vás potkala, v příjemném prostředí u šálku kávy nebo čaje. Srdečně Vás zveme.
Bližší informace k této aktivitě podá: Bc. Ludmila Nováková, tel. 583 412 587 kl.43; mobil: 736 509 441; email: zdravotni.pece@charitazabreh.cz

Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu Pozvánka na nejbližší svépomocnou skupinu

 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR