Integrační programy pro ukrajinské přátele

přeložit webovou stránku do / перекласти веб-сайт наukraine

Charita Zábřeh připravila a díky podpoře a spolupráci s partnery v našem regionu realizuje programy pro lepší začlenění ukrajinských uprchlíků do společnosti. Cílem těchto adaptačních a integračních aktivit je propojit je s českými dobrovolníky, kteří jim chtějí pomoci, zintenzivnit s nimi komunikaci a efektivně řešit jejich problémy, informovat je o potřebných změnách týkajících se jejich pobytu v ČR, prohloubit společné soužití s většinovou společností, zlepšit pozumění českému prostředí, kultuře a jazyku.

V rámci těchto programů budou uskutečněny a v průběhu druhé poloviny roku 2022 se můžete těšit například na následující akce:

-  organizace kurzů výuky češtiny pro dospělé i děti
-  společné sportovní hry nebo zápasy pro ukrajinské i české děti
-  společné kulturní akce, případně aktivní vystoupení v rámci existujících regionálních akcí
-  společný příměstský tábor pro ukrajinské a české děti
-  organizace společných výletů a výprav za poznáním regionu a hostitelské země (ZOO, bazén, město, památky, ...)
-  den ukrajinské kuchyně s možností prezentovat i ochutnat národní nebo typická jídla
-  společné zapojení do sbírkových aktivit - výpomoc ukrajinských dobrovolníků např. na sbírce potravin, ...
-  seznámení ukrajinských rodin se sociokulturním prostředím ČR, způsobem života, pravidly, tradicemi
-  tvorba a distribuce tiskovin, oběžníku s nabídkami akcí vhodnými pro uprchlíky + informacemi o změnách jejich působení v ČR

PROgram proBÍHAJÍCÍch A připravovaných aktivit, srdečně zveme a těšíme se:

23.9.2022: Kulturní akce BABÍ LÉTO S CHARITOU: Srdečně zveme na tradiční benefiční kulturní akci, kterou pořádá naše Charita pro širokou veřejnost, děti i dospělé. Na programu bude divadelní vystoupení, koncerty několika kapel, hry a soutěže pro děti, skákací hrad, poníci, výborné občerstvení, ... Vstup na venkovní akci, která začíná v 15:00 hodin a proběhne na prostranství před zámkem u horního náměstí, je zdarma. Přijďte si odpočinout po náročném týdnu - pozvánka.

19.9.2022: beseda s ukrajinskou psycholožkou: Srdečné zveme na besedu s psycholožkou Olenou Remetou z Ukrajiny s tématem její práce i nabídky pomoci pro děti v Zábřehu a okolí. Beseda se uskuteční v pondělí 19.9. od 15:30 hodin v zázemí kanceláře projektu Integrace 2022 - Valová 2357/8, Zábřeh.  Anotace: pár slov o psychologovi a jeho práci ve výchovných ústavech; jaké mohou být problémy dětí, které uprchly z Ukrajiny před válkou; jaké je prožívání stresové situace u dětí, rodičů; psychlogie dětí do 3 a 6 let věku; jak pomoci dětem ve stresové situaci; jak děti adaptovat na náhradní prostředí; nadměrná pozornost, hyperaktivita; jaká je práce psychologa s dětmi; otázky a odpovědi. Děti je možné vzít s sebou, bude o ně postaráno v dětském koutku - pozvánka.

DŮLEŽITÉ ZMĚNY A NOVINKY V PRAVIDLECH POBYTU V ČR

21.7.2022: Ukrajinci musí začít kontaktovat zdravotní pojišťovnu, končí jim automatický nárok na státní pojištění:  Novela zákona č. 65/2022 Sb., tzv. Lex Ukrajina 2, mění podmínky zdravotního pojištění pro Ukrajince, kteří do Česka přišli po 24. 2. v souvislosti s válečným konfliktem. Po uplynutí 150 dnů ode dne, kdy jim v ČR byla udělena dočasná ochrana, již nebudou Ukrajinci ve věku 18–65 let automaticky zařazeni mezi tzv. státní pojištěnce (za něž pojištění hradí stát). Do osmi dnů od uplynutí této lhůty (tedy 150 + 8 dní od udělení ochrany) proto musí kontaktovat svoji zdravotní pojišťovnu a řešit otázku dalšího způsobu hrazení zdravotního pojištění, například doložit důvody, že mohou být i nadále považováni za státní pojištěnce, např. z důvodu evidence na Úřadu práce ČR. Pokud tak neučiní, začne pro ně platit povinnost hradit minimální zálohy na zdravotním pojištění (jako OBZP), která pro rok 2022 činí 2 187 Kč měsíčně. Více informací v češtině nebo ukrajinštině

19.7.2022: Každou změnu pobytu v  rámci ČR je potřeba do 3 dnů nahlásit: Od 2. května 2022 dochází ke zkrácení lhůt na registraci u cizinecké policie po příjezdu a na hlášení změny místa pobytu. Nová lhůta na oba úkony je 3 dny.
To znamená, že je nutné registrovat se osobně u cizinecké policie do 3 dnů po příjezdu na území a hlásit změnu místa pobytu také do 3 dnů. Změnu místa pobytu lze nahlásit vyplněním tiskopisu , vytištěním, podepsáním a jeho zasláním poštou na adresu našeho regionálního pracoviště OAMP Ministertva vnitra ČR: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky, regionální  oddělení pobytu cizinců; U Výstaviště 3183/18, 750 02 Přerov I-Město  K vyplněnému tiskopisu je nutné doložit i doklad o zajištění ubytování na nové adrese - takovým dokladem může být nájemní smlouva, písemné potvrzení vlastníka (druhý list tiskopisu) atd. Pokud nepředložíte doklad o zajištění ubytování na nové adrese, nemůže být změna provedena.

Problematice příjezdů, odjezdů z ČR, dokladům režimu dočasné ochrany se věnuje web MV ČR.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ, UBYTOVÁNÍ APOD.

Charita Zábřeh přijme a zaměstná ukrajinskou ženu na úklid a vysávání interiéru, umývání karoserie služebních automobilů a další úklidové práce v zázemí charitních služeb. Uchazečka musí vlastnit řidičský průkaz a mít dostatečnou praxi i dovednosti v bezpečném řízení osobního automobilu. Hledáme pečlivost, zodpovědnost a samostatnost, ochotu učit se český jazyk. Pracovní doba ve všední dny v rozmezí 7:00 – 15:30 hodin, možnost práce i na zkrácený pracovní úvazek, mzdové ohodnocení ve výši cca 120 Kč/hodinu. Své písemné nabídky směřujte prosím na email: personalni@charitazabreh.cz

 

V případě dalších nápadů, možností nám dobrovolnicky vypomoci nebo zájmu o účasti na takovýchto akcích, kontaktujte a hlaste se u pověřeného koordinátora:
Jana Valentová, tel.: 736 509 461 (také komunikátor Viber), email: integrace@charitazabreh.cz , kancelář: Valová 2357/8, 789 01 Zábřeh (otevírací doba: pravidelně PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 HODIN, dále pak v rámci akcí nebo po předchozí telefonické domluvě)

Archiv již proběhlých akcí:

9.9.2022: Zábřežský sedmiboj - 7. sportovní hry seniorů: srdečné pozvání od Klubu důchodců města Zábřeh a Krajské rady seniorů na sportovní odpoledne pro seniory starší 60 let. Ukrajinské "babičky" i "dědečkové" mohou vytvořit 1 nebo 2 týmy o 5 členech a spolu s ostatními družstvy z regionu budou soutěžit v netradičních disciplínách: ballobal, hod pytlíkem, střelba na branku, kroužky, petang, tenisová raketa, plechovky. Celá (tímto mezinárodní) akce se uskuteční na zahradě za Katolickým domem od 13:00 do 18:00 hodin. Zápis a registrace účastníků od 12:00 hodin v přilehlém objektu Katolického domu (Sušilova 38, Zábřeh). Ve zdravém těle zdravý duch - přijďte reprezentovat svou zemi, zasportovat si, užít si bezva den, pobavit se a najít si nové přátele z kruhu svých vrstevníků,  ...  Vezměte s sebou dobrou náladu, případně i své fanoušky. Těšíme se na Vás!

28.8.2022: ZAHRADNÍ SLAVNOST ZA KATOLICKÝM DOMEM: pozvání od farnosti Zábřeh na oslavu Farního dne - od 15:00 hodin posezení a popovídání na zahradě za Katolickým domem - pro děti i dospělé zapojení do fotbalového zápasu Ukrajina vs. Česko, pro děti skákací hrad, pro dospělé hudba - cimbálovka, akordeon, hry, soutěže a bohaté občerstvení vč. rozdávání národního jídla pelmeňů, ...

28.8.2022: mohelnicko-loštický capáček: tradiční turistický pochod pro poznání blízkého okolí; krátkou délkou nenáročných tras 2,5 km je vhodný pro rodinnou turistiku i s malými dětmi; start mezi 9-11 hodinou v Mohelnici (u Brány 3) nebo v Lošticích (Hradská 25). Příjďte s dětmi pobýt na čerstvém vzduchu, zdravě se projít, zahrát si hry a zakončit tak příjemně prázdniny. Ve stánku Charity bude možná výroba malého dárku - dřevěné sovičky.

27.8.2022: výpomoc ve stánku charity na folk-festu: zájemci mohou vypomoci při prodejních a prezentačních aktivitách Charity v jejím stánku na tradičním a vícedenním festivalu folkové a trampské hudby v nedaleké Mohelnici; zapojení návštěvníků do rukodělných činností, výroba Holubice míru, ukrajinské omalovánky pro děti, ...

22.-26.8.2022: dětský Příměstský tábor v zábřehu: skautského oddílu Žáby má název "Letní toulání". Jak už název napovídá, půjde o turisticky zaměřený tábor, během kterého se podíváme do okolí Zábřeha, ale i někam dál (třeba do Kovozoo). Děti si vyzkouší vaření na ohni, stráví den u vody a podívají se i k hranické propasti. Mimo cestování si zahrají různé hry a nudit se určitě nebudou, program je připraven pro kluky a holky od 6 do 15 let věku. O řádně dopředu přihlášené děti se organizátoři postarají v čase od 7:30 do 16:30 na skautské klubovně Skalička - Humenec. Pokud na to děti nemají finance, jsme schopni pomoci s úhradou ceny tábora 1.500 Kč.

 22.-26.8.2022: dětský Příměstský tábor v zábřehu: 41. přední hlídky Royal Rangers má název "Záchranná hvězda" a je určen pro děti do 7 do 15 let věku.  O řádně dopředu přihlášené děti se organizátoři postarají v čase od 8:00 do 16:30 v Křesťanském centru Zábřeh. Pokud na to děti nemají finance, jsme schopni pomoci s úhradou ceny tábora 800 Kč.

24.8.2022: připomenutí ukrajinského dne nezávislosti: v den našeho svátku sv. Bartoloměje si společně s ukrajinskými přáteli připomeneme jejich Den nezávislosti Ukrajiny. V zázemí, které nám poskytne zábřežská Levandulová kavárna (moc DĚKUJEME!) proběhne neformální program k tomuto významnému svátku, který přispěl ke svobodě země, která nyní bohužel úpí pod dobyvačnou snahou ruských okupantů. Na programu, který začne v 15:30 hodin, bude: modlitba za národ a ukončení války v kostele sv. Bartoloměje, zpěv hymny, konzumace pelmeňů, malování na obličej, povídání o svátku a zvycích na Ukrajině, ...  Pozvánka

22.8.2022: společná příprava pelmeňů: všichni amatérští kuchaři z řad ukrajinských i českých rodin se mohou zapojit do kuchtění a přípravy tohoto tradičního ukrajinského jídla - těstových taštiček plněných masem a uvařených ve vodě. Veškeré suroviny na výrobu jídla zajistíme, pro děti, které si vezmete s sebou, bude připraven program. Sejdeme se v 15:45 hod. v charitním objektu v centru města na adrese: Žižkova ulice 235/5, Zábřeh. Pozvánka

15.-19.8.2022:  dětský příměstský tábor v mohelnici: příměstský tábor "Prázdninový kolotoč" v DDM Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8 pro děti 6-14 let. Užijete si týden plný zábavy, her, dobrodružství a výletů na místa známá i neznámá, děti potrénují český jazyk a najdou si nové kamarády. Zajišťujeme ukrajinskou pedagožku a pokud na to děti nemají finance, jsme schopni proplatit i cenu tábora 1.900 Kč. Program začíná každý den v 8:00 a končí nejpozději v 15:30 hodin, dozor je zajištěn od 7:00 do 16:00. Přihláška dopředu nutná!

10.8.2022:  LÉTO NA ZAhraDĚ: letní posezení a společné práce na farní zahradě - sbírání popadaného ovoce, sečení trávy, vzájemé setkání. Pitný režim zajištěn, začátek od 15:30 hodin, vstup z Havlíčkovy ulice mezi čísly domů 16 a 18 - viz mapka 

30.7.2022:  6.8.2022: Výlet DO ZOO OLOMOUC - společný prázdninový výlet vlakem za zvířátky do ZOO Olomouc se z důvodu špatného počasí překládá o týden a uskuteční se v sobotu 6.8., sraz na vlakovém nádraží v 9:00 hod., návrat společně v 15:33 hod. nebo individuálně; v případě hromadné přepravy bude jízdné hrazeno z projektu a pro účastníky tedy bezplatné

1.- 5.8.2022: KREATIVNÍ TVOŘENÍ - příměstský tábor se skautským oddílem Žáby - na turnuse pro děti 6-15 let si vyzkoušíme kumihimo, ušijeme si plyšáka, budeme plést z pedigu atd. A abychom se i trošku protáhli zahrajeme si nějaké pohybové hry. Možností najít si nové přátele a potrénovat český jazyk na skautské klubovně na Humenci nad Zábřehem. 

27.7.2022:  Pozvání na kávu do mateřského centra - středeční setkání maminek s malými dětmi v přátelském prostředí herny MRC Hnízdo Zábřeh, Masarykovo nám. 7; v době od 15 - 18 hodin se budou moci vzájemně poznat a sdílet, jejich děti budou mít k dispozici celou hernu, bazén s kuličkami - pozvánka

18.- 22.7.2022: PRÁZDNINOVÁ VŠEHOCHUŤ - příměstský tábor v zábřežském kulturním domě se zapojením 5 ukrajinských dětí a jedné pedagožky. Týden plný zážitků, dobrodružství, her a zábavy, pečení, vaření, výlet s možností najít si nové přátele a potrénovat český jazyk ... 

19.7.2022: POznáváme naše okolí - společná vycházka maminek s dětmi na vyhlídku na Skaličce

14.7.2022: Předání VĚCNÉHO DARU - speciálního rehabilitačního a fixačního kočárku - ve spolupráci se společností SULKO s.r.o. pro těžce handicapovaného 10ti letého syna Matvie a jeho rodinu

13.7.2022: KÁVA V mrc HNÍZDO - setkání maminek s malými dětmi v přátelském prostředí herny MRC Zábřeh

6.6.2022: ODLEHČENÍ RODINĚ S HANDICAPOVANÝM SYNEM - přijetí a dlouhodobé zapojení šestnáctiletého syna Olega do kolektivu klientů centra denních služeb Oáza, umožnění rodičům vydechnout i na částečný úvazek pracovat

Tyto akce jsou financovány MV ĆR v rámci dotačního programu "Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022"  z projektu společně podaného skrze Arcidiecézní charitu Olomouc:"Podpora integrace a adaptace uprchlíků z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu"      /    Захід фінансується  MBC ЧР y рамках дотаційної  програми „Інтеграційні служби для власників спеціальної візи та тимчасового захисту 2022"

nositel společného projektu:                  aktivity realizuje:                                   donátor projektu:
mvcrachologoCHZ