PCR vyšetření samoodběrovou kloktací sadou GARGTEST ©

 1. PCR vyšetření samoodběrovou kloktací sadou GARGTEST nabízíme při testování na onemocnění COVID-19 v následujících případech:

  • 1) preventivní bezplatné PCR vyšetření pro širokou veřejnost, pojištěnce v ČR, které je 2x do měsíce proplácené zdravotní pojišťovnou (pro návštěvu kultury, sportu, cestování do zahraničí, ukončení karantény po návratu z dovolené, ...)
  • 2) indikovaný test, diagnostické vyšetření PCR na e-žádanku vystavenou do systému ÚZIS/ISIN lékařem nebo hygienickou stanicí (v případě rizikových kontaktů, výskytu onemocnění covid-19 ve škole, ...)
  • 3) vyšetření PCR pro samoplátce za přímou úhradu - pro cizince, pacienty bez platného pojištění v ČR, případně i pojištence v ČR, kteří chtějí PCR využít častěji než jen 2x v kalendářním měsíci (sazba pro samoplátce 814 Kč)

Co je GARGTEST ?

GARGTEST je unikátní samoodběrová sada založená na principu kloktání dutiny ústní a hltanu

Byla vyvinuta výzkumníky z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a inovativními umtm1společnostmi IntellMed, s.r.o. a AUMED, a.s. Souprava je distribuována společností I.T.A.-Intertact, s.r.o., CHARITA ZÁBŘEH se s těmito vědci spojila a je přímým odběratelem a partnerem projektu. Nabízí občanům na Zábřežsku a Mohelnicku provedení tohoto přesnějšího testu na COVID-19 z pohodlí domova, jde o unikátní možnost neinvazivního otestování s následným plnohodnotným PCR vyšetřením vzorku. Odebrané vzorky kurýr dopravuje pravidelně do Olomouce, kde se vyhodnocují na přítomnost virů infikujících dutinu ústní a horní cesty dýchací přímo ve zdravotnické laboratoři Ústavu molekulární a translační medicíny UPOL, Hněvotínská 5, Olomouc. Vyhodnocení provede tato laboratoř pomocí běžně dostupných postupů na izolaci nukleových kyselin a pomocí detekce založené na amplifikaci nukleových kyselin metodou RT-PCR. Virus v transportním médiu zůstává vitální a lze ho použít i pro kultivační vyšetření. Více informací na www.gargtest.com

Aktuální informace k PCR vyšetření GARGTESTem:

 • řádně pojištěný občan ČR nebo cizinec, který si u nás platí zdravotní pojištění, může na základě platného mimořádného opatření MZČR až 2x do kalendářního měsíce v libovolném termínu a rozestupu mezi sebou i antigenními odběry, bezplatně absolvovat PCR vyšetření Gargtest_foto
 • negativní výsledek PCR vyšetření platí pro osobní využití týden, tedy 7 dní (na rozdíl od antigenního testu, který s negativním výsledkem platí pouze 72 hodin; jsou ale výjimky a konkrétní účel použití si tedy prosím sami prověřte); platnost negativního výsledku se počítá od data a hodiny odběru vzorku kloktáním (nikoliv tedy od předání vzorku nám ani od okamžiku vystavení laboratorního výsledku) !!!
 • PCR vyšetření GARGTESTem platí i pro cesty do/ze zahraničí; jedinou nám známou výjimkou a lokalitou, která kloktací test neakceptuje je Řecko (není ale v našich silách průběžně sledovat všechny změny, aktuální stav si raději před odjezdem ověřte na mapě cestovatele MZV ČR).
 • vyšetření je vhodné pro všechny, kdo mají objektivní zdravotní obtíže vylučující klasický odběr vzorku výtěrem z nosohltanu; u dětských pacientů pak rámcově od 5-6 let věku - individuálně a kriticky zhodnoťte, jestli Vaše dítě zvládne dodržet předepsanou metodu odběru: se zakloněnou hlavou kloktat čistou vodu cca 20 sekund
 • níže uvedený postup platí pro jednotlivce a rodiny, větší skupiny osob (například letní tábory, skupiny sportovců, hudební soubory, apod.) jsme schopni zaregistrovat na hromadný formulář - napište si o něj na email: YhIsUd9ka7c-T65j4mnJR0h_35pJ
 • upozornění: na rozdíl od antigenního testování a PCR prováděného zdravotníky výtěrem z nosohltanu, které probíhá v odběrovém centru v Katolickém domě, samoodběrové GARGTESTY distribuujeme a zpět přijímáme skrze recepci/prodejnu v sídle Charity Zábřeh - Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh

Při zájmu o zajištění PCR vyšetření GARGTESTem je potřeba přesně dodržet následující postup vyšetření: *

1. krok: zakoupení samoodběrové sady GARGTEST (časová náročnost: dle vzdálenosti k nám)

Krabičku se samoodběrovou sadou si můžete za 50,- Kč zakoupit v recepci Charity Zábřeh (Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh, obchůdek a recepce hned v přízemí vpravo, tel.: 739 246 015) ve všední dny v době 7:00 - 10:50 a 11:40 - 16:30 hodin. Na zakoupení GARGTESTu se k nám nerezervujete, můžete přijít bez objednání kdykoliv v otevírací době. Byť je další vyšetření již případně bezplatné (pro pojištěnce v  ČR a za splnění předepsaných podmínek), tento poplatek zahrnuje všechny operace a vícenáklady spojené s nákupem testů, jejich vydáním, evidencí a provozem rezervačního systému, uskladněním vzorků a jejich transportem k vyšetření do laboratoře v Olomouci. Cenu za GARGTEST lze u nás zaplatit v hotovosti nebo na platebním terminálu bankovní kartou. Pokud hledáte PCR vyšetření zcela zdarma, objednejte se k nám alternativně na odběr vzorku stěrem štětičkou z nosohltanu s následným laboratorním rozborem.

GARGTEST si následně odnesete domů, dbejte prosím na správné skladování: předepsaná teplota je -5 až 30°C. Chraňte jej před deštěm i sluncem, nenechejte jej v letních dnech v rozpáleném autě.

2. krok: registrace uživatelského účtu do rezervačního systému (časová náročnost: cca 3 minuty)

Protože jde o zdravotní výkon, od každého pacienta potřebujeme znát potřebné údaje v rozsahu, který nám předepisuje stát a pojišťovny pro evidenci proběhlých testů a jejich vyúčtování a samozřejmě pro sdělení výsledků vyšetření a vystavení potvrzení. Pokud jste již v předchozím 1/2 roce byli u nás v Antigenním Odběrovém Centru Zábřeh na antigenním testu a již jste naším pacientem, máte tento bod splněn a můžete rovnou postoupit na další krok.

KAŽDÝ PACIENT, který chce využít GARGTEST, MUSÍ MÍT TEDY zřízen a REGISTROVÁN svůj vlastní zákaznický = pacientský profil v našem rezervačním systému. Jeho prostřednictvím se k nám objednává na opakované antigenní i PCR testy. Návod, jak si u nás účet snadno a rychle zřídit, zájemci najdou na odkazu v menu HELP. Klíčové je, že každý zákazník = pacient musí mít pro registraci vlastní jedinečnou emailovou adresu - lze použít emailový alias či jednorázově zřízený email u poskytovatele této služby (např. u Seznam.cz trvá zřízení mailboxu 2 minuty). Nelze použít způsob, že lidé blízcí využijí a sdílí jen jeden účet a třeba rodiče takto na své jméno zaregistrují GARGTEST i pro své děti. V takovém případě totiž obdrží majitel účtu více výsledků, dítě zase nebude mít žádné, pouze první test proplatí pojišťovna a další budeme chtít proplatit v částce samoplátce!!!  Pouze v důvodných případech a u seniorů, kteří opravdu nemají nikoho z blízkých či známých s internetem, provádíme náhradní registraci účtu na náš interní email.

3. krok: rezervace termínu pro PCR vyšetření odebraného vzorku (časová náročnost: cca 3 minuty)

Do rezervačního systému se přihlaste jako uživatel, který si chce objednat vyšetření GARGTESTem. Z nabídky vypsaných a dostupných, volných termínů si zvolte den a čas (ať nemusíte zbytečně čekat na odbavení), ve kterém nám donesete krabičku s provedeným samoodběrem zpět tam, kde jste si sadu zakoupili, na naše sběrné místo Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh, obchůdek a recepce hned v přízemí vpravo). Na základě této informace víme, koho máme v danný den očekávat, kolik bude shromážděno testů a také jak plánovat kurýra pro odvoz vysbíraných vzorků k vyhodnocení do laboratoře.

Pozor: v žádném případě nejde o čas, kdy dojde k vyhodnocení vzorku. Vždy si odpočtěte reálný čas na vyhodnocení a získání výsledku testu s ohledem na událost, pro kterou potvrzení o negativním testu potřebujete - např. odjezd na letiště, překročení státní hranice, začátek tábora, ... Rámcově lze počítat s tím, že vzorky dodané předchozí den nebo v dnešní den do 8:00 hodiny ranní budou analyzovány ještě v tento den a výsledek formou lékařského potvrzení obdržíte v rozmezí odpoledne od 15:00 do večerních 20:00 hodin. Nutné rychlé testy raději konzultujte na telefonu 736 509 430.
Stejně tak nejde ani o čas, od kterého se bude počítat platnost případného negativního výsledku testu - ten se odvíjí od data a času fyzického odběru vzorku kloktáním dle následujícího kroku 4, tento čas se uvedene do e-žádanky na vyšetření v kroku 5.

V rezervaci Vás již průvodce přehledně provádí tím, co máte zadat nebo odsouhlasit: čarový kód z horní části krabičky nebo polepu zkumavky, vybrat potřebný typ PCR vyšetření (preventivní bezplatný x diagnostický indikovaný lékařem či hygienou x test pro samoplátce), čestná prohlášení o splnění bezplatnosti nebo naopak úhradě samoplátce, opakovaně a pro kontrolu se zadává číslo pojištěnce a pojišťovna (která bude test případně proplácet). Úplně v závěru potvrzujete, že jste samoodběr provedli řádně dle návodu a ve zkumavce se nachází váš vlastní biologický materiál.

4. krok: provedení samoodběru kloktáním (časová náročnost: cca 3 minuty)

Před odběrem alespoň hodinu nejezte, nekuřte, nepijte sycené nebo slazené nápoje a neprovádějte ústní hygienu. Dobře si umyjte ruce.
V den a v době, od které se bude počítat platnost potvrzení o případném negativním výsledku PCR testu, proveďte samoodběr vzorku k PCR vyšetření kloktáním čisté vody přesně podle návodu a instrukcí uvedených na krabičce v zadní části.
Ujistěte se, že na zkumavce je nalepený čárový kód s číslem. Číselný kód budete potřebovat pro registraci elektronické žádanky dle následujícího bodu 5).

Gargtest_navodPoznámky:
- po předchozím odkašlání se kloktá čistá kohoutková voda se zakloněnou hlavou 20-30 sekund
- s bílým stabilizačním práškem ve zkumavce nijak nemanipulujte: nevysypávejte jej, nevdechujte jej ani nepožívejte!
- nezapomeňte ČITELNĚ nadepsat štítek na zkumavce svým jménem a rodným číslem (číslem pojištěnce u cizinců) - jinak by nebylo možné přiřadit výsledek k žadateli
- dbejte prosím na správné skladování odebraného vzorku nejlépe při pokojové teplotě: předepsané rozmezí je 4 - 37°C, chraňte jej před mrazem i slunečními paprsky, nenechejte jej v letních dnech v rozpáleném autě, odebraný vzorek nedávejte do chladničky.

5. krok: registrace e-žádanky na vyšetření v prostředí covidlab.cz (časová náročnost: cca 3 minuty)

E-žádanka v prostředí covidlab.cz (kde si následně vyzvednete i svůj výsledek) se registruje dle typu testu, který u nás potřebujete absolvovat:

 1. preventivní bezplatné PCR vyšetření pro širokou veřejnost, pojištěnce v ČR, které je 2x do měsíce proplácené zdravotní pojišťovnou (pro návštěvu kultury, sportu, cestování do zahraničí, ukončení karantény po návratu z dovolené, ...)  ⇒  e-žádanku prosím založte zde: https://covidlab.cz/gargtest/zdarma/
 2. indikovaný test, diagnostické vyšetření PCR na e-žádanku vystavenou do systému ÚZIS/ISIN lékařem nebo hygienickou stanicí (v případě rizikových kontaktů, výskytu onemocnění covid-19 ve škole, ...)  ⇒  e-žádanku prosím založte zde: https://covidlab.cz/gargtest/zadanka/
 3. vyšetření PCR pro samoplátce za přímou úhradu - pro cizince, pacienty bez platného pojištění v ČR, případně i pojištence v ČR, kteří chtějí PCR využít častěji než 2x v kalendářním měsíci  ⇒  e-žádanku prosím založte zde: https://covidlab.cz/gargtest/firmy/   V tomto případě vyberte jako firmu: "Charita Zábřeh". gargtest_kod

DŮLEŽITÉ: Dejte si pozor na již v systému předvyplněné výchozí údaje a nezapomeňte je změnit dle své aktuální situace - zdravotní pojišťovna, datum a čas odběru vzorku: nabízí se výchozí čas přihlášení do registrace e-žádanky a jde změnit jen do minulosti. Nemůžete si tedy naplánovat "budoucí odběr", aby se s časem platnosti potvrzení o negativním testu nespekulovalo.

Upozornění: Pokud systém při zakládání e-žádanky nezná čarový kód Vaší sady GARGTEST, pošlete nám, prosím, její kód začínající na T ....... SMS zprávou na 736 509 430. Děkujeme!

6. krok: vrácení krabičky s odebraným vzorkem k vyšetření (časová náročnost: dle vzdálenosti k nám)

Odebraný vzorek nám vracíte s pevně došroubeným uzávěrem, řádně zabalený do dvou sáčků a ve stejné papírové krabiččce, ve které jste si GARGTEST u nás pořídili. Na krabičku z přední strany prosím napište průpiskou nebo fixou jméno pacienta, jehož vzorek ve zkumavce GARGTEST obsahuje (na krabičku nepište číslo pojištěnce, jde o váš osobní údaj, který stačí mít uveden jen na zkumavce).

Donesete nám jej v termínu (dni a čase), který jste si vybrali sami zvolili v našem rezervačním systému (v kroku 3) zpět tam, kde jste si sadu zakoupili, na naše sběrné místo Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh, (obchůdek a recepce hned v přízemí vpravo). Krabičku s odebraným vzorkem nám může doručit kdokoli, vůbec nemusí jít o původce vzorku k vyšetření. Za celou rodinu např. může přinést GARGTESTy jen jeden vyslaný člen.

Pokud jste z nějakého důvodu samoplátci, teprve až nyní zaplatíte nám částku za PCR vyšetření vzorku (aktuálně v částce 814 Kč), buď hotově nebo bankovní kartou na platebním terminálu. Tuto skutečnost prosím aktivně avizujte personálu sběrného místa.

7. krok: vyzvednutí výsledku PCR vyšetření GARGTESTem (časová náročnost: cca 2 minuty)

Výsledek Vám (po uplynutí doby potřebné k laboratorní analýze a vyhodnocení vzorku - její trvání nejsme schopni ovlivnit) přijde SMS zprávou na mobilní telefon, jehož číslo jste si sami zadali při registraci e-žádanky. Zpráva bude obsahovat jedinečný devítimístný kód, který spolu se svým rodným číslem zadáte do portálu k vyzvednutí výsledku: https://covidlab.cz/vysledky/ . Lékařské potvrzení včetně cizojazyčné verze pro překročení státní hranice si odsud můžete stáhnout ve formátu .pdf do svého telefonu, nebo si jej vytisknout do písemné, papírové podoby.

Současně je výsledek nahrán do databáze ÚZIS/ISIN, objeví se také ve Vašich výsledcích testů na ocko.uzis.cz, odkud si jej můžete stáhnout v papírové podobě nebo elektronicky do mobilní aplikace čTečka také.

* Bez dodržení tohoto postupu Vám nejsme schopni vyšetření GARGTESTem zajistit a výsledek neobdržíte buď vůbec nebo může být nevalidní. Pozorně čtěte a dodržujte pokyny, v opačném případě nemůžeme garantovat včasné a správné doručení výsledku !!! Postup Vám může připadat poněkud komplikovaný a zdlouhavý, ale záhy zjistíte, že na sebe vše logicky navazuje a odsýpá ;-)  Pokud nejste technicky zdatní, nebojte si požádat o pomoc svých blízkých, těch, kdo se v prostředí internetu pohybují jako "ryby ve vodě".

Proč použít GARGTEST?

ikona_gloglo4

Odběr kloktáním je oproti odběru
z nosohltanu příjemný a nedráždí sliznice

ikona_nos

Odběr kloktáním je srovnatelně kvalitní jako odběr z nosohltanu

ikona_voda

Bezpečné kloktání jen pitné vody s možností opakování odběru u menších dětí

K čemu GARGTEST naopak není určený?  GARGTEST neprokáže přítomnost viru na místě (při odběru), jde pouze o soupravu na samoodběr biologického materiálu, který musí být následně dále vyšetřený ve zdravotnické laboratoři.

Kloktáním proti COVID-19?

Výplach dutiny ústní a hltanu kloktáním je velmi spolehlivý způsob samoodběru vzorku na virologické vyšetření, včetně viru kloktaniSARS-CoV-2. Tento nový způsob diagnostického samoodběru je funkčně srovnatelný a statisticky se neliší od odběru provedeného zdravotnickým pracovníkem výtěrovou štětičkou z nosohltanu (tzv. nasofaryngeální stěr). Samoodběr kloktáním je bezpečný a jednoduchý, snadno proveditelný i poučeným laikem. Při odběru není třeba asistence zdravotnického personálu. Jde o zcela bezbolestný způsob odběru vzorku z hltanu a dutiny ústní, který ani při opakovaných odběrech nedráždí sliznici. Odebraný vzorek je stabilizován speciálním pufrem, není třeba jej uchovávat a převážet do laboratoří při snížené teplotě. V roztoku virus zůstává dlouhodobě stabilní v širokém rozpětí teplot (od 4-37 °C) po dobu nejméně 1 týdne.

Další informace o novinkové odběrové sadě GARGTEST ve veřejných sdělovacích prostředcích:
logo-garg- reportáž České televize
- článek a video na portálu novinky.cz , článek a rozhovor na portálu lidovky.cz , článek na portálu idnes.cz

Dokumenty ke stažení:

Validační studie pro odborníky
Rozhodnutí SÚKL o notifikaci GARGTESTU
Prohlášení o shodě.pdf