Charita Zábřeh

Sociální pracovnice/ pracovník - case manager pro koordinaci podpory v oblasti dlouhodobé péče

Zábřeh Zkrácený úvazek co nejdříve, dle domluvy výběrové řízení
Kontaktní osoba
Zdenka Hrubá DiS.

koordinátorka sociálních projektů
Tel.: 583 412 587 E-mail: zdenka.hruba@zabreh.charita.cz

Charita Zábřeh hledá dva pracovníky pro projekt, jehož cílem je vytvořit v regionu ORP Zábřeh a ORP Mohelnice efektivní systém koordinované podpory osob vyžadujících dlouhodobou péči přenositelný do běžné praxe.

Hledáme člověka, který:

 • je rád u vzniku nových věcí, baví ho nastavovat pravidla a spolupráci s dalšími subjekty
 • je ochoten se neustále odborně vzdělávat a učit se novým věcem,
 • umí pracovat samostatně, dokáže si dobře zorganizovat čas
 • má velmi dobré koordinační a komunikační schopnosti
 • je schopen projevovat vlastní iniciativu, aktivně hledat různé přístupy a možná řešení
 • má smyls pro zodpovědnost, je empatický a lidský ve vztahu k náročným životním situacím klientů, přistupuje k nim s respektem,
 • je schopen pochopit a uceleně řešit situaci klienta
 • je připraven pracovat v souladu s křesťanskými hodnotami a principy
 • je připraven pracovat převážně v terénu (nutný ŘP)
 • splňuje kvalifikační předpoklady §110 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (VOŠ nebo VŠ v daných oborech)
 • je trestně bezúhonný

 Jeho úkolem bude:

 • aktivně vyhledávat osoby s potřebou ucelené podpory, poskytovat jim poradenství o  dostupných formách podpory a pomoci, docházet do jejich domácnosti a systematicky s nimi pracovat, monitorovat jejich situaci,
 • poskytovat podporu pracovníkům obcí při řešení problematiky jejich občanů z oblasti dlouhodobé péče a předávat jim informace z monitoringu na jejich území,
 • navazovat a udržovat kontakty s institucemi a osobami v regionu, které jako první přicházejí do kontaktu s osobami, u nichž vyvstala potřeba péče a podpory (zejména s praktickými lékaři, nemocnicemi, odbornými lékaři a s neziskovými organizacemi),
 • účastnit se kulatých stolů, workshopů a dalších jednání za účel nastavení aktivit projektu  a navázání spolupráce.

Za to nabízíme:

 • práci pod vedením odborného garanta systému dlouhodobé péče, odbornou podporu,
 • profesní rozvoj (např. odborné vzdělání v oblasti case managementu, krizové intervence) a možnost seberealizace,
 • možnost podílet se na testování méně využívané metody sociální práce v praxi,
 • zajímavou a různorodou práci,
 • zázemí stabilní organizace,
 • práci na dobu určitou (projekt financovaný z ESF) od 4/2021 do 5/2022 na částečný úvazek ve výši 0,7.
 • hrubou měsíční mzdu ve výši cca 22 990,-Kč při úvazku 0,7.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh nebo e-mail personalni@charitazabreh.cz v termínu do 17.3.2021.  V motivačním dopise uveďte, proč chcete pracovat na uvedené pracovní pozici, s uvedenou cílovou skupinou a proč právě u nás.

Podrobnější informace o obsazovaném místě podá vedoucí služby, Zdenka Hrubá, DiS., tel.: 734 435 080 email: socialni.sluzby@charitazabreh.cz.