CHARITA ZÁBŘEH rozšiřuje své služby a od 20.3.2023 startuje projekt SeniorTaxi Mohelnicko. Vzniká díky finanční podpoře MAS Mohelnicko v rámci realizace strategie CLLD s příspěvekem na mzdu řidiče, vychází ze zkušeností 4 letého provozu služby na Zábřežsku. Naopak nové bude to, že automobil bude - díky speciální bezbariérové přestavbě - schopný zajistit i přepravu lidí upoutaných na invalidní vozík a pak také rozsáhlé působiště napříč celým regionem všech 14 obcí a měst v mikroregionu/ORP, tedy: Klopina, Krchleby, Líšnice, Loštice, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Palonín, Pavlov, Police, Stavenice, Třeština, Úsov. Podrobněji: tisková zpráva.

 

STlogoZabreh

SeniorTAXI Zábřeh

kontakt na dispečink, řidiče: pro objednání nejprve průkazky klienta a následně i jízd:  ZÁBŘEH - 736 444 664, e-mail: seniortaxi@charitazabreh.cz

působnost: ve městě Zábřeh a v městských částech: Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín a Václavov (tedy bydliště klienta, nástupní i cílová destinace musí být pouze v tomto regionu!)kancelář: Žižkova 6/17, 789 01 Zábřeh - návštěva vždy jen po předchozí telef, domluvě, často býváme na cestách

cena přepravy: paušální úhrada za přistavení vozidla a uskutečnění jednosměrné jízdy bez ohledu na počet ujetých kilometrů *** čekací doba po uplynutí 15 minut za každých započatých 15 minut *** poplatek za marné vyjetí na neodhlášenou přepravu                 30 Kč

podporuje a děkujeme: Město Zábřeh provozní dotací z rozpočtu
logotyp-zabreh-text-vertikal

dokumenty k seznámení:  Letáček služby SeniorTAXI Zábřeh.pdf Přepravní řád SeniorTAXI Zábřeh.pdf   Žádost o poskytnutí služby SeniorTAXI Zábřeh.pdf    Náhled Smlouvy o službě SeniorTAXI Zábřeh.pdf

používáme automobil VW Caddy sw "zeleným", ekologickým pohonem na CNG, na zvýšenou sedačku se seniorům lépe nastupuje:

fotoautozabreh

STmohelnice_logo

SeniorTAXI Mohelnicko

kontakt na dispečink, řidiče: pro objednání nejprve průkazky klienta a následně i jízd: MOHELNICKO - 733 741 840, e-mail: seniortaxi@charitazabreh.cz

působnost: ve městech: Mohelnice, Loštice, Úsov a obcích: Klopina, Krchleby, Líšnice, Maletín, Mírov, Moravičany, Palonín, Pavlov, Police, Stavenice, Třeština a jejich obecních částech (tedy bydliště klienta, nástupní i cílová destinace musí být pouze v tomto regionu!)

kancelář: Zámečnická 1045/7, 789 85 Mohelnice - návštěva vždy jen po předchozí telef, domluvě, často býváme na cestách

cena přepravy: paušální úhrada za přistavení vozidla a uskutečnění jednosměrné jízdy bez ohledu na počet ujetých kilometrů *** čekací doba po uplynutí 15 minut za každých započatých 15 minut *** poplatek za marné vyjetí na neodhlášenou přepravu                 50 Kč

podporuje a děkujeme: Místní akční skupina Mohelnicko v rámci svého projektu číslo: CZ.03.02.01/00/22_008/0000291- OPZ+ na území MAS Mohelnicko

masmohelnickoEUspolufinancováno

dokumenty k seznámení:  Letáček služby SeniorTAXI Mohelnicko.pdfPřepravní řád SeniorTAXI Mohelnicko.pdf   Žádost o poskytnutí služby SeniorTAXI Mohelnicko.pdf    Náhled Smlouvy o službě SeniorTAXI Mohelnicko.pdf

používáme automobil VW Caddy s individuální přestavbou pro převoz lidí imobilních upoutaných na invalidní vozík:

carhandicap2

PROVOZNÍ DOBA jak pro uskutečnění dopravy, tak i pro příjem telefonických rezervací: všední dny v čase 7:00 - 15:30 hodin

ruce

Proč a s jakým cílem? Chceme:

 • pomoci lidem žít aktivně bez ohledu na svůj věk, tedy i ve stáří
 • pomoci překonat všechny vzdálenosti, které lidem brání v plnohodnotném životě
 • aby nikdo nemusel rezignovat na svá přání a touhy se slovy "ale já se tam přece nedostanu"
 • pomoci udržovat kontakty, předcházet odcizení a izolaci v osamocení
 • doplnit spektrum služeb pro zajištění dopravní obslužnosti lidí znevýhodněných

RYCHLE  -  BEZPEČNĚ  -  KOMFORTNĚ  -  LEVNĚ

stilustrace1

Zavezeme Vás všude tam, kam už Vás nohy nemohou donést

 

✅  za zdravím

ordinace praktických lékařů
ordinace stomatologické péče
poliklinika
odborní lékaři
rehabilitace
lékárny

 

✅  za zajištěním péče a dopomoci

k poskytovatelům sociálních služeb na jednání o zavedení péče nebo rozšíření potřebné dopomoci:
služby Charity Zábřeh
domovy pro seniory

 

✅  za delšími cestami

k navazujícím nebo přípojným spojům:
autobusové stanoviště a zastávky
vlakové nádraží
vlaková zastávka

 

✅  za kulturou

kulturní dům
kino
muzeum
společenská a komunitní centra
koncerty v ZUŠ

 

✅  za sportem

akce pro seniory - olympiáda
cvičební prvky pro seniory na hřišti
krytý bazén
městský stadion

 

✅  k vyřízení potřebného

na místní úřady a instituce:
městský úřad
úřad práce
česká pošta

 

✅  na malé i velké nákupy

do supermarketů za akčními nabídkami
do obchodů
do provozoven služeb - kadeřník, pedikůra

 

✅  za poznáním, zábavou i sdílením

na vzdělávací a volnočasové aktivity
přednášky, besedy, semináře
setkání a akce klubu seniorů
knihovna

 

✅  za vírou, přáteli i vzpomínkou

kostely, kaple a modlitebny
hřbitovy
společenství a komunity, sbory
návštěvy domácností přátel, blízkých, kamarádů

POSTUP PRO ZÁJEMCE O PŘEPRAVU:

1. kontrola, zda mám na službu nárok

V prvním kroku si zkontroluji, jestli se mne vůbec možnost poskytnutí přepravy službou SeniorTaxi týká. Musí být současně splněny níže uvedené body:

 1. pro využití služby SeniorTaxi Zábřeh bydlím v Zábřehu nebo spravovaných částech Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín, Václavov, případně pro SeniorTaxi Mohelnicko pak ve městech: Mohelnice, Loštice, Úsov a obcích: Klopina, Krchleby, Líšnice, Maletín, Mírov, Moravičany, Palonín, Pavlov, Police, Stavenice, Třeština a jejich obecních částech 
 2. potřebuji si zajistit přepravu pouze v rámci výše uvedených lokalit, nepotřebuji cestovat do okresního nebo krajského města
 3. jsem BUĎ senior ve věku 65 let a více a jsem již natolik nesoběstačný, že se pro své zdravotní problémy či sníženou schopnost pohybu, nejsem objektivně schopen sám dostat tam, kam potřebuji
 4. NEBO jsem osobou se zdravotním postižením, držitelem průkazů mimořádných výhod 1.-3. stupně TP, ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk
 5. splňuji alespoň jeden z předchozích bodů, a současně moje potřeba dopomoci není zase tak vysoká, že bych se nebyl schopný pohybovat sám bez asistence sociální služby, nebo by byla potřeba přeprava speciálním automobilem s upravenou sedačkou, případně - v případě regionu Zábřeh - kotvením pro invalidní vozík, apod.
2. podání ŽÁDOSTI

Druhým krokem je seznámení se s přepravními podmínkami  Přepravní řád SeniorTAXI (dle služby viz výše) a pokud s nimi souhlasíte, tak následné vyplnění a podání ŽÁDOSTI o poskytování služby SeniorTAXI.
K uvedenému slouží formulář Žádost o poskytnutí služby SeniorTAXI, který si můžete stáhnout  (dle služby viz výše) a kompletně ve všech otázkách vyplnit, opatřit svým podpisem, připojit k němu svou fotku (jakéhokoliv průkazového formátu) a zaslat/doručit nám vše uvedené na adresu kontaktního místo kanceláře pro příslušný region Zábřeh nebo Mohelnice.
Případně nás po telefonické rezervaci termínu můžete navštívit přímo v kontaktním místě příslušné regionální kanceláře, kde s Vámi ŽÁDOST vyplníme a pokud žádnou fotku nemáte, tak Vám ji zde i bezplatně zhotovíme.

3. podpis RÁMCOVÉ SMLOUVY a předání PRŮKAZKY klienta

Vaše žádost je obratem posouzena a pokud jste uvedli všechny potřebné údaje a splňujete podmínky pro zavedení služby, je Vám k podpisu připravena SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SENIORTAXI. S jejími ustanoveními se lze dopředu seznámit ve vzoru  Náhled Smlouvy o službě SeniorTAXI (dle služby viz výše).
Současně s jejím potvrzením Vám vydáme i PRŮKAZKU, která Vás opravňuje k objednávání a využívání přepravy.
SMLOUVA je uzavřena na dobu neurčitou, PRŮKAZKA je platná na dobu jednoho roku, pokud má klient zájem v užívání přepravy vozidlem SeniorTaxi pokračovat, její platnost lze na další rok prodloužit.

4. využívání služby - objednávka přeprav

Zájemce se stal klientem služby a na základě RÁMCOVÉ SMLOUVY si může podle svých potřeb a v souladu s podmínkami služby telefonicky: pro Zábřeh na čísle 736 444 664 nebo pro Mohelnicko na čísle 733 741 840, případně emailem: seniortaxi@charitazabreh.cz objednávat dílčí přepravu. Během ní musí dodržovat Přepravní řád, základní pravidla slušnosti.

5. ukončení poskytování služby

K ukončení poskytování přepravy službou SeniorTaxi může dojít vypršením SMLOUVY - pokud vyprší platnost PRŮKAZU a není již na další období prodloužen, je k tomuto datu automaticky ukončena i SMLOUVA.
K ukončení poskytování služby dochází také při úmrtí klienta, nebo v okamžiku, kdy již z důvodu stáří nebo zhoršeného zdravotního stavu potřebuje hlubší a častější dopomoc a přeprava typu SeniorTAXI mu už nedostačuje.
Ve všech takových případech je potřeba vrátit klientský PRŮKAZ provozovateli.
Ze strany provozovatele dochází k ukončení poskytování služby s 1 měsíční výpovědní dobou v případě jeho zániku, nebo při rozhodnutí o organizační změně a zrušení služby přepravy SeniorTAXI.
Poskytovatel také může jednostranně službu ukončit bez výpovědní doby při opakovaném porušování podmínek přepravního řádu klientem: neuhrazení účtované ceny, nepřipoutání se bezpečnostním pásem, nástup jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, poškozování nebo znečišťování vozidla, nerespektování zákazu konzumace potravin, obtěžování nevhodným chováním (vulgární, agresivní, ...). 

stilustrace2

Podrobnější podmínky poskytování služby SeniorTAXI:

Působnost služby výhradně pro určitý region a jeho obyvatele

Klient přepravy musí být buď přímo občanem (stačí, že zde aktuálně žije, přihlášení k trvalému pobytu není nutné) nebo obyvatelem určeného regionu, ve kterém má služba svou působnost.

Služba je nyní opravdu určena jen na přepravu v rámci určených regionů působnosti, tedy neslouží pro cesty do jiných měst, např. Šumperk, Olomouce nebo ani mezi oběma městy Zábřeh - Mohelnice navzájem. Předpokládáme, že jednou nástupní nebo výstupní stanicí velmi často bude adresa domácnosti klienta a tou druhou některé z definovaných oprávněných významných míst - dle seznamu výše. Uvidíme, jaký bude budoucí zájem o případné budoucí rozšíření přepravy i jinam ...

Přeprava je určena jen pro seniory 65+ a handicapované

Podmínkou pro využití služby SeniorTAXI je to, že senior má aktuálně alespoň 65 let věku. Tato podmínka stáří ale není sama o sobě dostačující: je nutné, aby si senior navíc ze zdravotních nebo sociálních důvodů nebyl schopný zajistit svou přepravu jinak. Chceme předcházet zbytečnému využívání této dopomoci lidmi, kteří ji ještě nepotřebují a zbytečně by jim škodila - rychlejší ztráta soběstačnosti, mobility, pohyblivosti apod.

Dalšími potenciálními žadateli, kteří se automaticky stanou zákazníky SeniorTAXI jsou - již bez ohledu na své stáří - lidé s postižením, kteří jsou držiteli mimořádných výhod 1. - 3. stupně: vlastní a jsou schopni se prokázat průkazy TP, ZTP a ZTP/P.

Komu naopak přeprava určena není?

Přeprava službou SeniorTAXI naopak NENÍ URČENA:

 • seniorům 65+ věku, kteří se těší dobrému zdraví a jsou schopni si své pochůzky po městě zajistit vlastními silami nebo za pomoci blízkých či MHD
 • pro lidi bez dopomoci nezpůsobilé samostatného pohybu; pro lidi, kteří potřebují vyšší míru podpory nebo dopomoci při doprovodu - těmto lidem slouží v regionu existující sociální služby
 • lidem, kteří by touto cestou chtěli řešit pravidelné svozy/rozvozy do/ze školských či jinných zařízení - je odpovědností provozovatele takovouto dopravu zajistit
 • pouze v Zábřehu pak navíc ani pro lidi upoutané na invalidní vozík – pro tyto uživatele jsou poskytovány sociální služby s možností zajištění potřebné asistence i individuální přepravy v adekvátně upraveném automobilu

Požadovaný termín přepravy je nutné si domluvit dopředu

Objednání přepravy je doporučené uskutečnit alespoň 1 pracovní den dopředu a to telefonicky nebo emailem na výše uvedených kontaktech. Volná kapacita přepravy je organizována tak, že v případě kolize zájmu mají přednost:

 1. ti, kdo jsou zváni na pevné termíny (např. vyšetření u lékaře
 2. dříve objednaní zájemci
 3. ostatní, neakutní a pozdější objednávky

Individuálně jsme schopni vyhovět a poskytnout neodkladnou přepravu i o víkendu nebo ve svátek - vždy pouze výjimečně, na základě předchozí domluvy a dle možností provozovatele.

Mohu přepravu využít neomezeně často?

Aby se dostalo na všechny zájemce, je možnost využití služby SeniorTaxi jedním klientem omezena a zatím stanovena na maximálně 8 přeprav v kalendářním měsíci.

Informace k poplatku za službu

Klient neplatí plnou cenu, ale jen dotovanou paušální částku, kterou na náklady provozu přispívá.
Účtovanou částku klient platí v hotovosti ihned při nástupu do vozidla nebo po ukončení cesty. Na provedenou úhradu a přijatou částku je mu řidičem vydána pokladní stvrzenka
V případě potřeby úhrady parkovného v místě jednání, je tato částka v plné výši placena přepravovaným klientem služby SeniorTaxi.
Jsme schopni společně s klientem přepravit i 1 dalšího člena domácnosti pokud mu poskytuje doprovod, tato osoba má spolujízdu také za paušální poplatek.

Doba čekání v místě jednání klienta do 15 minut není nijak zpoplatněna, je zdarma. Při protáhnutí této doby a blokaci auta na dobu delší než 15 minut, je každých dalších započatých 15 minut čekání zpoplatněno částkou ve výši příslušného poplatku.

V případě předem nezrušené a neodhlášené přepravy (kromě vážných důvodů např. náhlé hospitalizace) a zbytečného, marného přistavení vozidla SeniorTAXI k přepravě, která se neuskuteční, má právo provozovatel účtovat klientovi tzv. storno poplatek ve výši příslušného poplatku.