Občanská poradna - pro správná rozhodnutí

 

Sociální poradenství

Občanská poradna (OP) poskyttuje lidem informace o jejich právech, povinnostech či oprávněných zájmech. Je zde pro občany, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a klade si za cíl jim tuto situaci pomoci řešit poskytováním bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací a případně další pomoci. Informace jsou zaměřeny především na pomoc a podporu v oblasti pracovního práva, rodiny a mezilidských vztahů, sociální pomoci, bydlení, oblasti sociálních dávek, dluhové problematiky, postupu při výběru a vyřízení vhodné kompenzační pomůcky aj. Poradenství je občanům poskytováno v poradně, v případě potřeby i v jejich přirozeném prostředí.

Poskytujeme:

  • informace a rady z oblasti občanského práva, rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a práva sociálního zabezpečení, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti dluhové problematiky, kompenzačních pomůcek, poradenství občanům třetích zemí
  • aktivní pomoc při sepisování dokumentů žádostí, odvolání, vyplňování formulářů aj.
  • asistence (např. vyjednávání a doprovázení při jednání s úřady apod.)
  • zprostředkování kontaktů na další specializované instituce.

Časový rozsah služby - otevírací doba pro veřejnost:

OP v Zábřeze (Valová 290/9):
PO   8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00
ÚT    8:00 – 12:00, 13:00 - 15:00
ST    8:00 – 12:00, 13:00 - 15:00
ČT    8:00 – 12:00, 13:00 - 15:00

pobočka OP v Mohelnici (Zámecká 11):
PO   8:00 – 12:00, 13:00 - 15:00
ÚT    8:00 – 12:00, 13:00 - 15:00
ST    8:00 – 12:00, 13:00 - 15:00
ČT                          12:00 - 15:00

pobočka OP v Lošticích (Hradská 380/1):
ČT    8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30

pobočka OP ve Zvoli (Zvole 82):
vždy poslední čtvrtek v měsíci 7:30 - 12:00

  • Mimo tuto dobu pracovnice provádí nutnou administrativní činnost a návštěva OP je možná pouze na objednání. Posledního uživatele pracovník přijme 30 min. před koncem otevírací doby.
  • Z důvodu velkého zájmu o služby doporučujeme zájemcům a klientům předchozí telefonické objednání
  • Kapacita služby je dána počtem 3 poradců v poradně. Služba může být v jednu chvíli poskytnuta max. 3 uživatelům. V případě, že je v poradně pouze jeden poradce, může být služba v jeden okamžik poskytnuta pouze 1 uživateli, v případě, že jsou v poradnách pouze 2 poradci, může být služba poskytnuta pouze 2 uživatelům.
  • Po dobu čerpání řádné dovolené, školení a pracovní neschopnosti může být rozsah pracovní doby omezen.

Ke stažení:

Stížnosti na kvalitu a průběh poskytování služby

 

Práva a povinnosti uživatele služeb OP a pracovníků OP

 

Veřejný závazek Občanské poradny

 

Kontakt:

OBČANSKÁ PORADNA
Valová 290/9, 789 01 Zábřeh
Zámecká 11, 789 85 Mohelnice
Hradská 380/1, 789 83 Loštice
Zvole 82, 789 01 Zvole

vedoucí: Mgr. Simona Podhorová
tel.: 583 412 589
mobil: 736 509 435
e-mail: vedouci.poradna@charitazabreh.cz

sociální pracovník: Bc. Jana Gieselová, DiS
mobil: 721 085 919
e-mail: poradna@charitazabreh.cz

sociální pracovník: Mgr. Monika Hanušová, DiS
mobil: 737 439 217
e-mail: poradna@charitazabreh.cz


sociální pracovník:Lenka Vágnerová, DiS
mobil: 736 509 420
e-mail: poradna@charitazabreh.cz