Občanská poradna - pro správná rozhodnutí

 

Sociální poradenství

Občanská poradna (OP) poskyttuje lidem informace o jejich právech, povinnostech či oprávněných zájmech. Je zde pro občany, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a klade si za cíl jim tuto situaci pomoci řešit poskytováním bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací a případně další pomoci. Informace jsou zaměřeny především na pomoc a podporu v oblasti pracovního práva, rodiny a mezilidských vztahů, sociální pomoci, bydlení, oblasti sociálních dávek, dluhové problematiky, postupu při výběru a vyřízení vhodné kompenzační pomůcky aj. Poradenství je občanům poskytováno v poradně, v případě potřeby i v jejich přirozeném prostředí.

Poskytujeme:

  • informace a rady z oblasti občanského práva, rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a práva sociálního zabezpečení, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti dluhové problematiky, kompenzačních pomůcek, poradenství občanům třetích zemí
  • aktivní pomoc při sepisování dokumentů žádostí, odvolání, vyplňování formulářů aj.
  • asistence (např. vyjednávání a doprovázení při jednání s úřady apod.)
  • zprostředkování kontaktů na další specializované instituce.

Časový rozsah služby - otevírací doba pro veřejnost:

OP v Zábřeze (Valová 290/9):
PO 8:00 – 12:00, 13:00 - 14:30
ÚT 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00
ST 8:00 – 12:00, 13:00 - 14:30
ČT 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00
PÁ 8:00 – 12:00

 

pobočka OP v Mohelnici (Zámecká 11):
PO 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
ÚT 8:00 - 12:00
ČT 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30

pobočka OP v Lošticích (Hradská 380):
ČT 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:30

  • Mimo tuto dobu pracovnice provádí nutnou administrativní činnost a návštěva OP je možná pouze na objednání. Posledního uživatele pracovník přijme 30 min. před koncem otevírací doby.
  • Z důvodu velkého zájmu o služby doporučujeme zájemcům a klientům předchozí telefonické objednání
  • Kapacita služby je dána počtem 3 poradců v poradně. Služba může být v jednu chvíli poskytnuta max. 3 uživatelům. V případě, že je v poradně pouze jeden poradce, může být služba v jeden okamžik poskytnuta pouze 1 uživateli, v případě, že jsou v poradnách pouze 2 poradci, může být služba poskytnuta pouze 2 uživatelům.
  • Po dobu čerpání řádné dovolené, školení a pracovní neschopnosti může být rozsah pracovní doby omezen.

Ke stažení:

Stížnosti na kvalitu a průběh poskytování služby

 

Práva a povinnosti uživatele služeb OP a pracovníků OP

 

Veřejný závazek Občanské poradny

 

Kontakt:
OBČANSKÁ PORADNA
Valová 290/9, 789 01 Zábřeh
Zámecká 11, 789 85 Mohelnice
Hradská 380, 789 83 Loštice

vedoucí: Zdeňka Hrubá, DiS.
tel.:583 412 587
mobil:734 435 080
e-mail:socialni.sluzby@charitazabreh.cz

sociální pracovník: Bc. Jana Gieselová, DiS
mobil:721 085 919
e-mail:poradna@charitazabreh.cz

sociální pracovník: Mgr. Monika Hanušová, DiS
mobil:737 439 217
e-mail:poradna@charitazabreh.cz

sociální pracovník:Mgr. Simona Podhorová
mobil:736 509 435
e-mail:poradna@charitazabreh.cz

sociální pracovník:Lenka Vágnerová, DiS
mobil:736 509 420
e-mail:poradna@charitazabreh.cz