Výroční zprávy o činnosti

Charita Zábřeh Vám každý rok předkládá svoji ročenku - tzv. Výroční zprávu, kterou pravidelně informujeme o minulém roce ve všech oblastech naší činnosti, o novinkách, rozsahu a obsahu služeb, ekonomice - zkrátka o stavu dobrých skutků "páchaných" v rámci naší organizace. Jsme rádi, že můžeme zdokumentovat a bilancovat uplynulý rok společně s Vámi, a zároveň se - díky narůstající podpoře mnoha donátorů a lidí dobré vůle - dívat s nadějí do budoucnosti. 

VÝROČNÍ ZPRÁVY jsou Vám k dispozici a můžete si je prohlédnout / stáhnout ve formátu .PDF, předkládáme Vám je za jednotlivé předcházející roky:

Výroční zpráva Charity Zábřeh 2022   Výroční zpráva Charity Zábřeh 2021Výroční zpráva Charity Zábřeh 2020

VZ2019VZ2018Výroční zpráva Charity Zábřeh 2017Výroční zpráva Charity Zábřeh 2016Výroční zpráva Charity Zábřeh 2015Výroční zpráva Charity Zábřeh 2014 Výroční zpráva Charity Zábřeh 2013Výroční zpráva Charity Zábřeh 2012Výroční zpráva Charity Zábřeh 2011Výroční zpráva Charity Zábřeh 2010Výroční zpráva Charity Zábřeh 2009Výroční zpráva Charity Zábřeh 2008Výroční zpráva Charity Zábřeh 2007Výroční zpráva Charity Zábřeh 2006Výroční zpráva Charity Zábřeh 2005Výroční zpráva Charity Zábřeh 2004Výroční zpráva Charity Zábřeh 2003Výroční zpráva Charity Zábřeh 2002Výroční zpráva Charity Zábřeh 2001Výroční zpráva Charity Zábřeh 2000Výroční zpráva Charity Zábřeh 1999Výroční zpráva Charity Zábřeh 1997Výroční zpráva Charity Zábřeh 1996

Díky ochotě pana Jaromíra Martince z Moravičan máme k dispozici také jeden archivní kousek výroční zprávy tehdy ještě Okresní Charity, která mapuje aktivity v letech těsně po 2. světové válce. Panu Martincovi za poskytnutí moc děkujeme. Na fotografii z titulní stránky, která zachycuje tábor roku 1946 v Ostružné, je možné jej najít jako pátého hocha zleva.

Výroční zpráva Charity Zábřeh 1948