Pomoc válkou zasažené Ukrajině

V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu na Donbasu a v Luhaňské oblasti se východ Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Současná eskalace bojů dramatickou situaci v zemi ještě dále prohlubuje. Válka pustoší zemi, zanechává za sebou zkázu u těch, kdo v zasažených oblastech zůstávají. Desítky tisíc lidí byli nuceni uprchnout, jsou vysídleni a bez domova, v provizorním bydlení, nebo jako uprchlíci hledají bezpečí a azyl v okolních státech. Většina těchto lidí potřebuje pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

Charita ČR i Arcidiecézní charita Olomouc na Ukrajině již dlouhou dobu působí, a aktuálně se - ve spolupráci s dlouhodobým místním partnerem Caritas Ukraina - v rámci bezprostřední pomoci soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší pro obyvatele zasažené válkou. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. S uvedeným a s odstraněním válečných škod, případně pomocí ukrajinským rodinám u nás, pomůže výtěžek veřejné sbírky pořádané Charitou ČR. 

Do finanční sbírky lze přispět z domova, přes internet, skrze online platební nástroje Charity ČR. Charita Zábřeh má zřízeno sběrné místo, kde přijímá finanční dary veřejnosti:
- anonymně do zapečetěné pokladničky nebo
- adresně s následným vystavením potvrzení o daru na sběrací listiny

Dary přijímá recepce Charity Zábřeh - jde o prodejnu v přízemí charitního domu Žižkova 7/15, Zábřeh; otevřeno zde máme každý všední den 7:00 - 16:30 hodin.

 

Děkujeme všem, kteří se obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době rozhodnou pomoci