Podpora pečujících osob

logo_opz

Charita Zábřeh realizuje od 1.7.2020 do 30.6.2022 projekt „Centra pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015344 podpořený v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

Aktuální informace od týmu projektu Podpora pečujících osob:

Milí pečující přátelé, bohužel vzhledem k současné situaci spojené s pandemií není možné pořádat společná setkání. Jakmile to situace dovolí, setkání budou obnovena. Osobní individuální podpora v domácnosti je realizována bez omezení.

Aktivity budou realizovány za zvýšených hygienických opatření, které jsou uvedeny níže. Prosíme o jejich dodržování, abychom i s ohledem na vaše blízké předešli jakýmkoliv komplikacím.

Při návštěvě koordinátora, či odborníka prosíme o dodržení těchto zásad:

  • Mějte nasazenou roušku
  • Před návštěvou i po si vydesinfikujte ruce, kliky a jiné často používané prvky domácnosti
  • Dodržujte odstup min. 1,5 metru
  • Pokud možno sedněte si s koordinátorem ven na zahrádku, případně pořádně vyvětrejte každou hodinu
  • V případě potřeby použijte rukavice, respirátor, či jiné doplňující pomůcky

Na společných setkáních zajistíme:

  • Každému účastníkovi bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem
  • Rozestupy 1,5 metru
  • K dispozici bude desinfekce, roušky a balená voda na pití

Pokud máte respirační potíže, nebo jste nachlazeni, prosíme, abyste svoji účast na setkání zvážili s ohledem na ostatní. Děkujeme.

I nadále jsme tu pro Vás na telefonu, Facebooku, Skypu, či formou živých přenosů na různá témata.

Pomůžeme Vám i se zajištěním ochranných pomůcek, nákupů, léků, obědů aj.

Neváhejte a obraťte se na nás s jakoukoli potřebou, či dotazem, rádi uděláme, co bude v našich silách. Jsme tu pro Vás!

_____________

Pozvánky na aktuálně pořádané akce:logo_podporapecujicich

 

 

 

_____________

Projekt je určen osobám, které pečují o svého blízkého či o jinou osobu a potřebují praktickou pomoc či radu odborníka nebo sdílet své zkušenosti s dalšími pečujícími.

Projekt navazuje na již realizovaný projekt zaměřený na podporu pečujících osob v ORP Zábřeh a Mohelnice (registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006335), který byl ukončen v září 2020 a reaguje na jeho dosavadní výstupy, které potvrzují potřebnost podpory pečujícím osobám. Díky partnerovi, kterým je o.p.s. Pontis Šumperk, bude v rámci nového projektu podpora pečujících osob rozšířena na území ORP Šumperk. Vznikla dvě kontaktní místa pro pečující osoby, jedno v Šumperku v průběhu července 2020 a druhé v Zábřeze v průběhu října 2020. Pečujícím osobám nabídne projekt zdarma individuální pomoc a poradenství (psychologickou pomoc, odpovědi na otázky jak získat příspěvek na péči, právní pomoc, informace ke kompenzačním pomůckám či dostupným odlehčovacím službám), podporu odborníků (psychologů, soc. pracovníků, profesionálních pečovatelů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, nutričních terapeutů,…) zaměřenou na získání potřebných dovedností (mj. např. manipulace s osobami s poruchou hybnosti, zásady poskytování první pomoci, problematika výživy, komunikace s lidmi s demencí, kognitivní rehabilitace, reminiscenční techniky, úpravy domácího prostředí, vhodné pomůcky a jejich správné používání) a to vše buď v zázemí kontaktního místa nebo v případě potřeby přímo ve jejich domácnosti či domácnosti osoby, o kterou pečují. Mimo to jim projekt nabídne možnost sdílet své zkušenosti s dalšími pečovateli ať už formou účasti na pravidelných setkáních pečovatelů, worshopech či ve facebookové skupině a pomůže pečujícím lépe a rychleji zvládnou náročné chvíle a krizové situace při poskytování péče.

_________________________________________________________________________________

Neváhejte a obraťte se na nás s jakoukoli potřebou, či dotazem, rádi uděláme, co bude v našich silách. Jsme tu pro Vás!

_________________________________________________________________________________

Úzká spolupráce pracovníků projektu s partnery, kterými jsou města Zábřeh, Mohelnice a Šumperk a jejich odbory sociálních věcí, zajistí přenos informací o potřebách pečujících osob do rozvojových plánů dotčených lokalit a povede k vytvoření komplexního systému podpory pečujících na daném území.

Pečujete o svého nemohoucího rodiče či jinou blízkou osobu?

Potřebujete praktickou pomoc, radu, nebo si jen tak popovídat?

Pak je tento projekt určen právě Vám.

Neváhejte se na nás obrátit  na níže uvedených kontaktech:

Místo realizace (kancelář projektu): Žižkova 10 (vchod z ulice Havlíčkova), Zábřeh a Gen. Svobody 2800/68 Šumperk (PONTIS Šumperk)

Koordinátorka projektu: Ing. Eva Daňková, 736 509 407, email: projekty@charitazabreh.cz

 

Koordinátoři podpory pečujících osob:

pro obce ORP Mohelnice: Bc. Lucie Habichová, tel: 730 806 122, email: pecujeme.mohelnice@charitazabreh.cz

pro obce ORP Zábřeh: Bc. Martin Smolka, DiS., tel: 730 806 121, email: pecujeme.zabreh@charitazabreh.cz

pro obce ORP Šumperk:Bc. Aneta Svozilová, DiS, tel: 607 123 758, email: pecujici@pontis.cz

Aktuální informace o aktivitách projektu najdete i na Facebooku Podpora pečujících osob v ORP Zábřeh, Mohelnice a Šumperk.