Zrealizujeme Vaši zakázku

Pokud se chcete stát obchodním nebo výrobním partnerem naší Charity nebo dceřinného sociálního podniku REPARTO, pokud máte zájem spolupracovat, nebo se chcete zatím jen nezávazně pobavit o tom, jestli vůbec a za jakých podmínek či finančních nákladů by bylo možné převést nějakou výrobu na nás - kontaktujte kdykoliv ředitele Charity Zábřeh - Bc. Jiří Karger, telefon: 736 509 430, email: reditel@charitazabreh.cz.  Každé učiněné nabídky, byť spolupráce nakonec nedopadne, si moc vážíme!

Jako organizace nechceme a a ni nemůžeme být jen závislí na tom, co nám kdo dá. Nejsme pasivní, snažíme se o vícezdrojové financování, chceme se sami přičinit o to, abychom měli dostatečné zdroje na činnosti, které vidíme jako důležité a potřebné. Jsme sice neskonale vděční za každou finanční podporu jednotlivců i firem - bez darů a sponzoringu bychom se v naší práci neobešli. Stejně tak se poctivě a intenzivně pro své plány a projekty snažíme získávat finance z různých grantů, nadací, fondů.

Nabízí se však ještě jeden velký prostor pro vzájemnou spolupráci s firemním a podnikatelským okolím a to nejen z oblasti Zábřežska, Mohelnicka, Štítecka či Úsovska. Pro něj se některé významné společnosti již rozhodnuli, zbývajícím stále nabízíme volnou kapacitu i prostor pro kooperaci.

Nabídka je postavena takto: Dejte nám vydělat tím, že si u nás objednáte výrobu speciálního výrobku, že nám zadáte výrobní program, že převedete část činnosti své firmy k nám, že nám přenecháte dílčí operaci na Vašem výrobku, že s námi navážete obchodní spolupráci a my se staneme Vaším dodavatelem výrobků nebo služeb.

Organizujeme větší počet lidí, kteří chtějí pracovat a z nějakého důvodu se jim to aktuálně na otevřeném trhu práce nedaří:

 • Jde o naše klienty - lidi se zdravotním nebo mentálním postižením, psychickým onemocněním, kteří v pracovních dnech docházejí do denního centra Oáza nebo stacionáře Okýnko, případně do sociálně rehabilitačního programu SOREHA.
 • Významnou část lidí s handicapem (kolem 36 lidí celoročně, sezónně dalších až 10 osob) ve spolupráci s Úřadem práce Šumperk zaměstnáváme v našich chráněných dílnách a na chráněných pracovištích v rámci dceřinného sociálního podniku REPARTO
 • Více než 10 lidí dlouhodobě nezaměstnaných v hmotné nouzi ročně organizujeme ve výkonu veřejné služby ve prospěch neziskových organizací, obcí a měst. Ve spolupráci s Probační a mediační službou Šumperk zase organizujeme pracovní činnost u lidí odsouzených k alternativním trestům obecně prospěšných prací za spáchanou trestnou činnost.
 • Věnujeme se také těm, kdo jsou aktuálně bez zázemí domova. V Zábřehu pro ně provozujeme dílničku, kde za pobyt v teple, možnost zajistit si osobní hygienu a poskytnuté občerstvení vykonávají jednoduché činnosti - třídící a kompletační práce v oblasti odpadového hospodářství.

Vaše spolupráce s Charitou Zábřeh může tedy zároveň být pomocí těmto lidem, protože mít práci, do nějakého pracovního kolektivu patřit, produkovat hodnoty, které jsou pro společnost cenné, je v nějaké podobě jejich velkou touhou a snem. Je současně prevencí mnoha problémů a patologií, se kterými se následně ve své práci také setkáváme.

Co můžeme nabídnout?

 • Nebudeme se odlišovat od běžného podnikatelského okolí a nebudeme se nikdy vymlouvat na to, s kým zadanou práci děláme. I od nás získáte 100% kvalitu výroby či služby a spolehlivost v plnění dohodnutých termínů, určených dodávkách.
 • Dokážeme zodpovědně rozlišit na jakou konkrétní výrobu máme jakou skupinu lidí nasadit, nemusíte se obávat, že např. na potravinářské kompletaci budou pracovat lidé bez domova.
 • Jsme přesvědčeni, že efektem pro Vás bude nejspíš i to, že se Vám celá výroba zlevní, že dokážeme zadané penzum činností konat levněji tak, aby se také mj. zaplatil případný transport surovin nebo komponent do našeho zázemí.
 • Pokud obchodujete se zahraničím nebo máte zahraničního vlastníka, může mít Váš výrobek tím, že na jeho přípravě spolupracovali lidé s postižením, vyšší přidanou hodnotu i šanci lépe obstát mezi konkurencí. Práce lidí s postižením je v rozvinutých státech EU oceněna podstatně více, než u nás v ČR. 
 • Nezanedbatelnou výhodou pro Vás bude to, že na veškerou výrobu a s tím spojené finanční plnění (fakturaci mezi námi) dokážeme připojit tzv. "náhradní plnění". Vzájemnou spoluprací si tak budete plnit zákonnou povinnost zaměstnávat 4% svých zaměstnanců osobami se zdravotním postižením a předejdete tak nemalé pokutě, povinnému odvodu do státního rozpočtu. Uvedený benefit zhruba o 1/3 zlevní Vaši zakázku.

Vycházíme z toho, že spolupráce, pokud se pro ni rozhodnete, musí být výhodná pro obě strany. Vám jde o prosperitu firmy a dosahování zisku, my k tomu přidáme sociální aspekt našeho poslání - vyrovnat příležitosti a dát lidem, kteří to v životě nemají jednoduché a i s handicapem chtějí žít jako ostatní, práci.


V pololetí roku 2012 jsme pro to, abychom některé provozy v době legislativních změn (převážně zákona o zaměstnanosti) udrželi, zakládali novou sociální firmu REPARTO Zábřeh s.r.o., do které jsme převedli větší část výrobních a podnikatelských aktivit, služeb. I díky tomuto zázemí a dosavadních zkušeností se nebojíme větších zakázek a intenzivnější spolupráce (jsme zvyklí vyrábět pro - na kvalitu náročné - zahraniční zákazníky; máme celou skladovou infrastrukturu - rampa, desta, nákladní výtah na převoz palet, 0,5km2 skladových prostor a zhruba stejnou plochu prostor výrobních; nárazově na sezónní činnost kromě celoročně zaměstnávaných 15 pracovníků přijímáme brigádně dalších 30 lidí; pro zvládání pevných termínů distribuce zavádíme odpolední druhou směnu, práci v sobotu; vlastníme celou řadu oprávnění - pro potravinářskou výrobu např. BIO certifikaci). Abychom Vám představili svoji připravenost zvládat možná i extrémní představy o spolupráci, zveme Vás k návštěvě webu dceřinného sociálního podniku  REPARTO Zábřeh, kde se dozvíte také něco o již spolupracujících subjektech nebo našich významných zákaznících.

V těch jednodušších záležitostech se na nás můžete obrátit například (ale nejen) s těmito požadavky:

 • připravíme Vám dutinky hygienicky baleného cukru s potiskem - logem, sloganem, motivem - Vaší firmy
 • vyrobíme dárkové předměty pro Vaše zaměstnance (bambusové košíky se sušeným ovocem, které nahradí vánoční kolekce) i obchodní partnery (mohou to být ručně zdobené svíčky nebo vánoční přání a novoročenka, kterou pro firmu namalují uživatelé našich služeb) 
 • provedeme kompletační práce - skládání finálního výrobku z jednotlivých dílů, komponent
 • zajistíme balící činnost - balení jednotlivých komponent nebo seskládaného výrobku, skupinová balení jednotlivých kusů, přebalení výrobku a náhradu vadného obalu
 • provedeme vkládání výrobků nebo letáčků do časopisů, tiskovin; polepení nebo značení výrobků - práce pro reklamní agentury
 • náplní naší práce může být čištění a opětovná příprava použitých komponent nebo zmetků do opakované výroby
 • pomůžeme s recyklací odpadů, demontáž výrobků a rozdělení na jednotlivé komponenty či suroviny