Dary jednotlivců

Chceme Vás poprosit a dovolujeme si Vás požádat o finanční podporu na naši činnost. Staňte se součástí regionálního charitního díla tak, že jej osobně finančně podpoříte. Pomozte nám služby Charity Zábřeh udržet a dále rozvíjet, pomozte nám dostát našemu závazku i poslání. Pokud jste v rodině naše služby využili a byli jste s nimi spokojeni - přispějte nám, ať máme možnost a šanci stejně podepřít, pomoci a posloužit i druhým. Stejně tak si vážíme a budeme rádi za podporu i vás mladších, kteří sympatizujete s naší prací, případně jste ji zaznamenali někde ve svém okolí - finanční podporou zajistíte, že tu budeme i v budoucnu a možná se jednou budeme moci dobře postarat i o Vás, až to bude potřeba. Opravdu jen obtížně sháníme finanční prostředky na svou činnost a bez mnoha dárců, kteří přispějí libovolnou částkou, kterou jim jejich příjmová situace dovoluje, se neobejdeme.

Pomozte nám pomáhat, pomáhejte spolu s námi, pomáhejte lidem ve svém okolí naším prostřednictvím.

Váš finanční dar můžete:

  • poukázat bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: 1048347841/0100 vedený u Komerční banky Zábřeh
  • poskytnout online platbou přes platební kartu , kdy můžete využít platební brány našich aktuálních dárcovských výzev na DARUJME.CZ
  • předat nám do pokladny v hotovosti na recepci Charity Zábřeh (Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh; ve všední dny 7:00 - 16:30 hodin)
  • můžete nás podpořit zasláním DMS - dárcovské SMS (více na samostatné části webu)

Pokud chcete (není to ale podmínkou, pokud necháte variabilní symbol prázdný, použijeme Vás dar na hlavní činnost), můžete si sami zvolit a určit, jakou oblast naší činnosti chcete podpořit. Vyberte si, co je Vám nejbližší, kam chcete svůj dar zacílit a směřovat. Ať nemusíte složitě hledat, pomoci Vám může tlačítko "Vyhledat:", kam si zadáte požadované slovo či heslo.


Současně s poskytnutím daru si u nás nezapomeňte požádat o vydání potvrzení o finančním daru pro daňové účely, pokud se Vás toto zvýhodnění týká. Můžete tak učinit přes následující formulář a potvrzení zašleme na Váš email. Pokud jste fyzickou osobou (neživnostník), dar si sami započtěte v přiznání k dani z příjmů za předmětný rok, případně doklad o poskytnutém daru odevzdejte svému zaměstnavateli nejdéle do 15. 2. následujícího roku a ten Vám dar zohlední při zpracování ročního zúčtování daně.

MOŽNOSTI SNÍŽENÍ DAŇOVÉHO ZÁKLADU DÁRCŮ: fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (dříve darů), pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč (může se jednat i o součet darů). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.