Půjčovna vysoušečů

Pokud máte o zápůjčku kondenzačních vysoušečů vlhkosti zájem, kontaktujte nás ve všedních dnech v době 7:00 - 16:30 hodin: tel. 583 412 587, mobil: 739 246 015, email: podatelna@charitazabreh.cz
v případě mimořádných událostí, havárií o víkendech a svátcích volejte pohotovostní linku: 732 730 527

Půjčovna kondenzačních vysoušečů využívá vybavení, kterým Charita Zábřeh disponuje pro pomoc po mimořádných událostech, po přírodních a živelných pohromách. V době, kdy vysoušeče - odvhčovače nepoužíváme k pomoci obětem těchto událostí (pro likvidaci následků zatečení, vytopení domácnosti, odstranění následků hasebních prací apod.), zapůjčujeme je komerčně jednotlivcům, obcím, firmám, právnickým osobám. Aktuálně vlastníme a zapůjčujeme celkem 25 ks vysoušečů, jde např. o poloprofesionální Woods ED 28 a ED 36, Master DH-721, Wilms KT170/II.

Máte vlhké zdivo, potřebujete urychlit dobu jeho vysoušení - kontaktujte nás, zapůjčíme Vám naše vysoušeče! Naše přístroje Vám pomohou předcházet dalším škodám!

Jsme zde pro Vás vždy, když potřebujete pomoci s:

 • vysoušením prostor bytů, rodinných domů a staveb
 • odstraňováním stavební vlhkosti novostaveb
 • rychlejším schnutím jednotlivých vrstev při malování
 • vysoušením betonu a dalších vodorovných i svislých podkladů pro urychlení návazných prací
 • vysoušením po vodovodních haváriích - prasklé přívody vody nebo vodovolní řád, topení, špatné těsnění, vyplavení, ...
 • vysoušením po záplavách, povodních, přívalových deštích, po požáru a zásahu hasičů

Přístroj odstraňuje nepříjemnou vlhkost vzduchu v místnostech, sklepech, archívech apod. Při jeho použití je potřeba, aby vysoušená místnost byla pokud možno co nejvíce hermeticky uzavřena a utěsněna (okna, dveře). Jinak bude přístroj vysoušet vzduch přicházející z ostatních prostor. POZOR: přístroj nevyřeší příčinu vlhkosti - pokud jsou na objektu špatné hydroizolace, tak zápůjčka vysoušeče není řešením.

Jak pracuje kondenzační vysoušeč? Vysoušeč žene pomocí ventilátoru vlhký vzduch přes chlazenou spirálu. S nižší teplotou se zvyšuje srážlivost vodních par, které se na spirále kondenzují v podobě vody (kondenzátu) a skapávají do sběrné nádoby. Vzduch je pak na druhé straně chladící spirály opět ohříván. Sběrná nádoba je vybavena plovákem, který vypne systém v okamžiku naplnění nádoby. Tím pádem nehrozí přetečení kondenzátu do okolí, ani není nutno jeho hladinu stále kontrolovat. Naše vysoušeče jsou určeny ke snižování vlhkosti vzduchu v místnostech do cca 300 m3. Vysoušeče jsou vybaveny hydrostatem – jsou schopny udržovat v místnosti zvolenou vlhkost vzduchu. Kondenzovaná voda je shromaždována v 7-15 litrové nádobce s ochranou proti přetečení. Provozní teplota vysoušečů je cca 10-36°C, Vysoušeče je nutné provozovat optimálně v bezprašném prostředí.

Podmínky a pravidla naší půjčovny:
 • Vysoušeče jsou zapůjčovány za jednotnou sazbu: 40 Kč/den vč. aktuálně platné sazby DPH. V případě likvidace následků mimořádných událostí, přírodních či živelných pohrom je zápůjčka od platby zcela osvobozena.
 • Kromě potřeb pomoci po haváriích a neštěstích, které mají vždy přednost, jsou vysoušeče zapůjčovány v pořadí dle došlých požadavků. Z kapacitních důvodů neuspokojení žadatelé jsou zaneseni do pořadníku a při naskladnění vysoušečů je s nabídkou sami kontaktujeme.
 • Vysoušeče prioritně (nikoliv výhradně) zapůjčujeme lidem a firmám z oblasti působnosti naší Charity - regionu Zábřežska, Mohelnicka, Štítecka, Postřelmovska, Úsovska a Lošticka. Na jednoho zapůjčitele je možné vypůjčit maximálně 3 ks vysoušečů.
 • Při zapůjčení je s každým zájemcem sepsána Smlouva o nájmu (k dispozici zde k náhledu), pro její vyhotovení je nutné prokázat se platným dokladem totožnosti.
 • Nejdéle vysoušeče zapůjčujeme na nepřetržité období 2 kalendářních měsíců. Ve smlouvě je sjednán pořádkový maximální termín zápůjčky, nejzazší doby, do které je nutné vysoušeč vrátit. V případě požadavku na prodloužení sjednané zápůjční doby je nutné, aby nás vypůjčitel v předstihu s tímto požadavkem telefonicky či emailem kontaktoval. Charita si vyhrazuje možnost s okamžitou platností vypovědět Smlouvu o nájmu a vyžadovat okamžité navrácení přístroje v případě potřeby tohoto vybavení při pomoci lidem po záplavách, dalších mimořádných událostech nebo hromadných haváriích.
 • Místem vyzvednutí a navrácení vysoušeče je recepce Charity Zábřeh v přízemí Charitního domu sv. Barbory (Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh), kdykoliv v provozní době - všední dny 7:00 - 16:30 hodin.
 • V případě zájmu je možné po dohodě zajistit závoz i instalaci vysoušeče naším vozidlem a pracovníky. V takovém případě je námi účtován smluvní poplatek 400 Kč při dopravě do 15 km.
 • Vysoušeče je třeba převážet v pracovní poloze - vestoje, neklopit. Bez problémů se vlezou do osobního automobilu, při transportu je potřeba je zajistit proti pohybu.
 • Návod k obsluze je součástí zápůjčky, pro případné další dotazy a poradenství můžete využít následující kontakt: Tomáš Hampl, tel.: 736 509 434, email: technicky.usek@charitazabreh.cz . Uvedený pracovník s Vámi vyřeší také veškeré technické problémy při užívání zapůjčených vysoušečů.
 • Po každém navrácení a před dalším zapůjčením vysoušeče je pracovníky Charity provedena jeho očista a prověření funkčnosti. Nemůže se tak stát, že byste od nás obdrželi vysoušeč špinavý nebo dokonce nefunkční. Dvakrát ročně je provedena odborná elektrorevize a proměření každého vysoušeče.
Zapůjčením vysoušečů od nás pomáháte naší Charitě! Podporujete akceschopnost krizového týmu, který působí při středisku Naděje a je partnerem Integrovaného záchranného systému jako další složka pomoci na vyžádání. Zasahujeme a pomáháme při mimořádných událostech ve Vašich obcích. DĚKUJEME!