Pomáhejte spolu s námi!

Pestré a rozmanité jsou možnosti, jak nás podpořit a jak se do dobrých skutků charitního díla také zapojit. Staňte se platnými spolupracovníky na pomoci potřebným nebo čestnými členy naší Charity.

Důležitá je podpora finanční. Náš rozpočet je více než 60 miliónů korun a jen malá část z toho je dlouhodobě přislíbena a poskytována pravidelně každý rok.

Velice vhodné je osobní zapojení formou dobrovolnické činnosti. Nabídněte svůj volný čas a dovednosti do služby skrze Charitu. Ať již jste jednotlivci nebo firmy,