Mobilní hospicová a terénní paliativní péče

Posláním domácí hospicové péče je umožnit nevyléčitelně nemocnému člověku zůstat poslední dny svého života doma v kruhu svých blízkých a doma zemřít. Snažíme se o naplnění 3 základních principů hospicové péče – nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, do poslední chvíle bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích svého života nezůstane osamocen.

Domácí hospicová péče Charity Zábřeh je součástí domácí zdravotní péče. Domácí hospicovou péči indikuje praktický lékař hospic1pacienta nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a je hrazená zdravotní pojišťovnou pacienta. Se zdravotními pojišťovnami v našem regionu máme nasmlouvaný Signální kód, díky kterému můžeme poskytnout ošetřovacích návštěv více – záleží na ordinaci ošetřovatelské péče lékařem dle aktuálního zdravotního stavu pacienta – i více než 3 hodiny denně. Domácí hospicová péče je dostupná během 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, včetně sobot, nedělí a svátků. Velmi úzce spolupracujeme s praktickými lékaři jednotlivých pacientů a s lékařkou z ambulance bolesti.

Kromě této tzv. obecné hospicové péče, poskytujeme v našem regionu také vysoce odbornou mobilní specializovanou paliativní péči, kde domácnost vybavíme podobně jako akutní nemocniční lůžko přístroji a péči realizuje tým pod vedením paliativního lékaře. Ve spolupráci s profesionály jsme schopni rozlišit, jaká péče je v danné situaci ta nejvhodnější.

Domácí hospicová péče je určena nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma, u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní a při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců.

Předpokladem poskytování domácí hospicové péče je aktivní spolupráce rodiny nebo blízkých nemocného, rodina je ochotná se spolupodílet na péči a v rodině či mezi pacientovými blízkými je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za kontinuální péči o pacienta.

Co nabízíme?

 • paliativní péči, která respektuje přání pacienta a jeho blízkých, je zaměřena na zmírnění utrpení, léčbu bolesti a tlumení příznaků, které nemoc provázejí,
 • odbornou domácí zdravotní péči poskytovanou všeobecnými sestrami dle ordinace lékaře a potřeb pacienta (pomoc při tlumení bolestí a projevů nemoci, převazy, péče o stomie, permanentní katetry, péče o výživu a hydrataci – aplikace injekcí, infuzí, při podávání infuzní terapie nebo injekčních léčiv možnost podávání lineárním dávkovačem nebo infuzní pumpou – i.v, s.c., do venozního portu, ošetřovatelskou péči o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci),
 • koordinaci domácí hospicové péče – koordinátor s pacientem a jeho blízkými naplánuje odbornou domácí zdravotní péči a nabízí pomoc i dalších členů hospicového týmu dle individuálních potřeb pacienta a jeho rodiny. Rodinní příslušníci nebo jiní pečující mohou být unaveni z nepřetržitě poskytované pomoci. Tým sester můžeme doplnit dle aktuálních potřeb pacienta a jeho rodiny dalšími službami: pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služba - tyto služby nabízí blízkým možnost odpočinku, že péči o jejich blízkého na určitý čas převezme. K dalším členům hospicového týmu patří sociální pracovník, fyzioterapeut, pastorační asistentka, duchovní, psycholog, fyzioterapeut, dobrovolník, případně nutriční terapeut.
 • oxygenoterapii, zapůjčení oxygenátoru, i přenosné kyslíkové lahve,
 • zaškolení pečujících v základní ošetřovatelské péči o pacienta,
 • setkávání pečujících ve svépomocných skupinách,
 • konzultační službu lékařky ambulance léčby bolesti s možností návštěvy v domácím prostředí pacienta,
 • zapojení psychologa - poskytnutí psychosociálního poradenství pacientovi i jeho rodině v době nemoci v domácím prostředí pacienta,
 • péči o spirituální potřeby - návštěva duchovního v domácím prostředí pacienta,
 • zapůjčení pomůcek k usnadnění pohybu (berle, hole, chodítka invalidní vozíky, závěsné zvedáky, schodolezy), pomůcky k zajištění osobní hygieny (toaletní křesla, nástavce na WC, sedačky do vany a na vanu, zvedáky do vany), pomůcky k usnadnění pobytu na lůžku (mechanická i elektrická polohovací lůžka, pasivní a aktivní antidekubitní matrace a další příslušenství (jídelní stolky, hrazdičky a žebříčky k lůžku), pomůcky k zajištění komunikace (mobilní telefony pro seniory, náramky tísňového volání). Pomůcky jsou zapůjčovány za úhradu. Dle požadavku zajišťuje půjčovna půjčovna svoz a rozvoz pomůcek do domácnosti za poplatek dle ceníku. Prostředky zdravotnické techniky (lineární dávkovač, infuzní pumpa, oxygenátor, odsávačka, tlaková láhev s kyslíkem) jsou půjčovány sestrami z Charitní ošetřovatelské služby,
 • otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, domácí hospicová péče se nesnaží smrt ani uspíšit, ani oddálit,hospic2
 • podporu a pomoc při zajištění péče po úmrtí pacienta,
 • podporu rodině a dalším blízkým osobám během nemoci pacienta, pomáhá jim připravit se na ztrátu a pokračuje v poskytování podpory v době zármutku, je-li to třeba - možnost využití služeb poradce pro pozůstalé.

Kontakt:

 • Hospicová poradna CHARITA ZÁBŘEH, Žižkova 15, tel.: 583 412 587, (kl. 43)
 • Otevírací doba: Pondělí 12 – 16 hod, Čtvrtek 8 – 14 hod, nebo dle telefonické domluvy
 • Poradenství pro pozůstalé – v poradně pracují poradci s profesní kvalifikací - dle telefonické domluvy
 • Koordinátor domácí hospicové péče: Marie Václavská, mobil: 736 510 816, e-mail: domaci.hospic@charitazabreh.cz
 • Vrchní sestra domácí zdravotní a hospicové péče: Bc. Ludmila Nováková, mobil: 736 509 441, e-mail: zdravotni.pece@charitazabreh.cz