Pomoc Ukrajině


Інтеграційно-адаптаційні заходи для дорослих та дітей з України


Окрім початкової допомоги з розміщенням та матеріальною підтримкою, ми готуємо заходи, які допоможуть українським біженцям краще інтегруватися в суспільство. Для курсів чеської мови, соціальних, культурних, спортивних та інших заходів відвідайте окрему сторінку веб-сайту.

Integrační a adaptační akce pro dospělé i děti z Ukrajiny

Kromě prvotní pomoci s ubytováním a materiální podpory připravujeme aktivity napomáhající lepšímu začlenění ukrajinských uprchlíků do společnosti. Pro kurzy češtiny, společenské, kulturní, sportovní a další aktivity navštivte   samostatnou stránku webu.

slunecnice_banner

Adaptační skupina pro ukrajinské děti - SLUNEČNICE

Charita Zábřeh zřídila a od 4.5.2022 v Zábřehu provozuje adaptační skupinku pro 12 - 15 ukrajinských dětí ve věku 3 - 6 let.

Podrobnosti zájemci najdou na samostatné stránce webu.

dreamstime
Některé obrázky na tomto webu byly bezplatně poskytnuty z databanky Dreamstime - děkujeme!
Some of the images on this site have been provided free of charge by Dreamstime - thank you!