Veřejné zakázky

ARCHIV JIŽ UZAVŘENÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka: malého rozsahu na dodávky dle pravidel donátora s názvem „Charita Zábřeh - pořízení automobilů pro zajištění terénních sociálních služeb“

Předmět veřejné zakázky: dodávka nových, nebazarových, nepředváděcích automobilů, celkem 2 kusů malých osobních automobilů pro zajištění obslužnosti terénních sociálních služeb a velkoprostorového automobilu s úpravou pro převoz osob s omezením pohybu (1 kus)
Datum zveřejnění a vyhlášení zakázky:    středa 23.2.2022
Uzávěrka pro podání nabídek:     úterý 8.3.2022 do 16:30 hodin
Nejzazší datum dodání plnění:     15.11.2022

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY:
Oslovení potenciálních dodavatelů:   Dopis oslovení dodavatelů auta MPSV2022.pdf
Výzva k podání nabídek:   Výzva k podání nabídek - auta MPSV 2022.pdf
Příloha č. 1 - 3 = Krycí list nabídky (závazný vzor), Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (závazný vzor), List na obálku nabídky (doporučený vzor):   Výzva - přílohy č1-3 auta MPSV2022.xls
Příloha č. 4 = obchoDní podmínky, závazný vzor Kupní smluvy:   Výzva - příloha č4 auta MPSV2022.pdf

mpsvZakázka je realizována v rámci projektu id. číslo EDS: 013D312007303  s názvem akce „Charita Zábřeh - pořízení automobilů pro zajištění terénních sociálních služeb“, který byl finančně podpořen z prostředků MPSV ČR v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb 2016-2022.  DĚKUJEME !

VÝSLEDEK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (zveřejněno dne 18.3.2022):
Oznámení o výsledku zadávacího řízení a výběru dodavatele:   Oznámení o výsledku zakázky - auta MPSV 2022.pdf
Kupní smlouvy s jednotlivými dodavateli jsou zveřejněny na profilu zadavatele.