Žádost o potvrzení o poskytnutém finančním daru

Pro zaslání potvrzení o daru vyplňte prosím formulář na této stránce. Potvrzení o poskytnutém daru všem dárcům rozesíláme automaticky průběžně, nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Jestliže jste si tedy od nás již potvrzení o daru vyžádali, můžete ho daňově uplatnit jen jednou. Pokud jste ovšem v průběhu roku darovali vícekrát, použijte potvrzení o všech darech za zúčtovací období nebo potvrzení souhrnné. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na emailu: dary@charitazabreh.cz, případně volejte na telefon: 736 522 887.

INFORMACE O DÁRCI (PRVNÍ ČÁST PLATÍ PRO FYZICKÉ OSOBY, ZA LOMÍTKEM PRO PRÁVNICKÉ OSOBY, FIRMY)

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ / SÍDLA FIRMY

INFORMACE POTŘEBNÉ PRO IDENTIFIKACI POSKYTNUTÉHO DARU

Uveďte, prosíme, vše, co považujete za důležité pro vystavení potvrzení, např. platbu z více účtů, data a výši částky různých plateb během roku, jinou korespondenční adresu,  apod.

Odesláním formuláře souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytnuté Charitě Zábřeh se sídlem Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita Zábřeh zároveň prohlašuje, že tyto osobní údaje nebudou poskytovány jiným osobám.

pětmínusčtyři=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.