Individuální přepravní služba

Středisko Osobní asistence Charity Zábřeh nabízí v rámci své péče individuální přepravu osob se sníženou schopností pohybu.

Upravené vozidlo

Cílem poskytnutí služby je

zmírnění dopadů zdravotního postižení, podpora sociálního začlenění a předcházení sociální izolace zdravotně postižených. Individuální dopravu budou moci využívat osoby, které mají podstatně sníženou schopnost samostatného pohybu a mají trvalé bydliště na území děkanátu Zábřeh v rámci Olomouckého kraje.

 

Kam můžeme zavést?

Zájemce lze dopravit všude tam, kam bude třeba - za vzděláním, prací, sportem nebo kulturou, na úřady, k lékaři či k vlakovým spojům . Cesta musí být uskutečněna v jednom dni.

 

Kdy?

Služba je dostupná ve všední dny i o sobotách a nedělích, bude realizována pouze na území ČR. Součástí služby je osobní asistence při cestě např. pomoc při přesunech, oblékání, na požádání lze také využít elektrický schodolez pro zdolávání překážek.

 

Jak dosáhnout služby?

Tato služba je v rámci osobní asistence a proto je nutné před podpisem smlouvy provést sociální šetření, dále si klient objednává jednotlivé přepravy vždy do středy předcházejícího týdne u vedoucí služby nebo sociálního pracovníka.

 

Čím přepravujeme?

Doprava je realizována vozidlem Wolksvagen Caddy Life, přestavěným pro přepravu vozíčkáře. Vozidlo je vybaveno výklopnou rampou, se snadnou ovladatelností, vozík je upevněn speciálními pásy s ukotvením. Přepravovaná osoba je ještě připoutána samostatně bezpečnostním pásem. Upravené vozidlo zajišťuje snadný přístup a vysokou úroveň bezpečnosti při přepravě tělesně postižené osoby na vozíku.

 

Proč individuální přeprava?

Charita Zábřeh chce poskytnutím služby reagovat na obtížnou situaci vozíčkářů v regionu. Veřejná doprava v regionu zatím není pro vozíčkáře dostatečně přizpůsobena. Poskytování služby je také dílčím řešením opatření dopravy zdravotně postižených zábřežského mikroregionu, toto opatření bylo zpracováno pracovními skupinami pro seniory a zdravotně postižené v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska.

 

Za kolik?

Vzhledem k tomu, že přeprava handicapovaných není považována za sociální službu (není základní činností asistenční služby) musí příjmy pokrýt náklady na její zajištění. Tito lidé však v převážné většině mají zdroj na zaplacení této služby v podobě dávek sociální péče. Úhrada za asistenční službu se řídí platným ceníkem Charity Zábřeh s respektováním maximálních sazeb daných vyhláškou č. 505/2006 Sb. provádějící zákon o sociálních službách.

Ceník za služby je ke stažení zde: ceník a vysvětlení ceníku

 

Žádost o službu je ke stažení zde.

Kam se obrátit?

Doplňující informace poskytne a případné žádosti o poskytnutí služby vyřizuje vedoucí projektu osobní asistence a odlehčovacích služeb: Mgr. Ludmila Ryšavá, adresa: Farní 1, 789 01 Zábřeh, mobil: 736 509 449, email: osobni.asistence@charitazabreh.cz