Staňte se dobrovolníky

Dobrovolnictví není ve světě něčím novým. Solidarita a pomoc tvoří od pradávna základ existence lidské společnosti i všech náboženství. Není to oběť, je to přirozený projev občanské zralosti. Posláním dobrovolnictví je přinášet konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje. Cílem je navázání nových mezilidských vztahů s pocitem smysluplnosti samotného dobrovolníka a v neposlední míře i finanční úspora pro organizace, které práci s dobrovolníky provozují.

První kroky při obnovování činnosti a vzniku Charity Zábřeh po listopadu 1989 podnikli dobrovolníci, kteří začali k některým dnešním střediskům již tenkrát pokládat nové základy. Díky této aktivitě Charita Zábřeh má nejen svoje trvalé zázemí, ale může také skrze nynější zaměstnance poskytovat služby na vysoké úrovni a špičkové odbornosti. Do této organizace tedy dobrovolníci neodmyslitelně patří od samotného prvopočátku až dodnes. V dnešní době nevykonávají profesionální práci, ale vnáší do činnosti středisek svým lidským přístupem a přiloženou rukou k dílu určitou přidanou hodnotu.

Ani profesionální Charita se neobejde bez celé řady ochotných dobrovolníků, kteří se dnes a denně zapojují do charitativní činnosti. Jsou schopni věnovat svůj čas, energii a zkušenosti pro dobrou věc bez nároku na odměnu a jsou platnými spolupracovníky na jednotlivých úkolech. Také každý se zaměstnanců Charity se snaží (pokud svou práci cítí zároveň jako poslání) odvést nějakou práci navíc, mimo svou pracovní náplň, mimo svou pracovní dobu. Jen díky této obětavosti je možné plnit i úkoly, na které by nám normálně finanční prostředky nestačili. Díky této pomoci máme možnost dát našim uživatelům, kteří se nám svěřují do péče, více než se vejde do běžných statistik - porozumění, rozhovor, přátelství, naplnění dnů životem ...

V naší organizaci řadíme dobrovolníky do dvou skupin. Dlouhodobí pomáhají zajišťovat pravidelný chod na některých střediscích (Okýnko, Oáza, Domovinka atd.). Jednorázové dobrovolníky využíváme při Tříkrálová sbírce, Humanitární pomoci, Humanitární sbírce aj.

Chcete rozvinout své schopnosti a přitom pomoci dobré věci? Pokud tedy i Vy cítíte pozvání k charitativními dílu, nutkání pomoci lidem v těžké životní situaci a nemáte např. možnost toto realizovat ve svém bezprostředním okolí, nabízíme Vám možnost spolupodílet se na našich následujících aktivitách. V případě Vašeho zájmu tedy kontaktujte na telefonu nebo i osobně koordinátorku dobrovolnických aktivit - Evu Pecháčkovou. Výkon dobrovolné činnosti se děje na základě uzavřené smlouvy o dobrovolné činnosti a mohou ji vykonávat jak lidé zaměstnaní (v dohodnuté mimopracovní době) i lidé např. v důchodu či studenti.


Kontakt: Charita Zábřeh - Dobrovolnické centrum, Žižkova 5 (bývalý OD Slunce), 789 01, vedoucí: Eva Pecháčková, mobil: 736 529 295, email: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz