Společenský ples Charity Zábřeh

Další společenský ples Charity Zábřeh se uskuteční v temínu:  ?????
Pokud nám chcete pomoci s přípravou, věnovat nám dar do tomboly či do kuchyně, chcete nás podpořit svou účastí a chcete si místenky zamluvit už nyní, můžete za pořadatele kontaktovat:
Janu Skalickou, tel.: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

V roce 2021 si z důvodů pandemie covid19 patrně dáme neplánovanou a nucenou přestávku a 21. pokračování naší tradiční benefiční akce konat v obvyklém termínu nebudeme. :-(  Sledujte prosím tuto stránku pro budoucí vývoj situace.

Společenský večer naše organizace, Charita Zábřeh, pořádá již od roku 2001. Jde o příležitost, jak se trochu jinak potkat s donátory, přiznivci a podporovateli naší práce. Ta je sice často velmi vážná - bývá o bolesti, utrpení, samotě i smrti - nemohli bychom ji ale dělat, pokud bychom nebyli lidmi naděje a radosti. O uvedené se chceme alespoň v tento jeden den ročně dělit i s návštěvníky našeho tradičního charitního plesu. Odkládáme firemní stejnokroj, oblékáme smoking nebo šaty a jdeme se o vzácné hosty (a těmi jsou všichni zúčastnění, bez ohledu na společenský status) na sedm hodin starat doslova jako "o vlastní".

Zatím každé z 20 konání společenského večera mělo konkrétní benefiční podtext. Snažíme se skloubit příjemné s užitečným - na sále sdílenou radostí a pohodovou atmosférou (i dostatečnou konzumací a útratou) pomoci z výtěžku konkrétnímu dobročinnému záměru, který dopředu vytipujeme a představíme. V posledních letech se nám podařilo ke spolupráci a podpoře získat Nadaci Divoké husy, která aktivní a snaživé neziskové organizace podporuje zdvojnásobením výtěžku jimi pořádaných akcí. Uvedené je jednak velkou finanční pomocí, ale i povzbuzením ve složitých přípravných a organizačních pracech.

Těší nás a velmi si vážíme toho, že náš ples je v poslední době celkem prestižní záležitostí zábřežské plesové sezóny a bývá často hojně navštíven. Hudební i doprovodný program se snažíme koncipovat tak, aby si v něm to své našli jak generace mladší, tak i ti věkem pokročilejší. Další úsilí směřuje do pestrosti a bohatosti tomboly - díky přízni, velkému počtu i štědrosti dárců opravdu jen málokdo odchází v sobotu nad ránem neobtěžkán nějakou výhrou.

Aby každý další ples byl o něco lepší než ten předchozí a abychom překonali už tak vysoko nastavenou laťku, neobejdeme se při jeho přípravách bez pomoci mnoha dobrovolných spolupracovníků z různých oblastí - květinová výzdoba, tvorba menu, vaření a kuchyně, míchané nápoje, doprovodný zábavný program, zpěv a hudební doprovod, moderování a průvodcovské slovo, předtančení ... Pokud jste v některé z uvedených dovedností nebo řemesel "doma" a jste ochotný nám s přípravou plesu pomoci, kontaktujte nás prosím. Stejně tak Vás jako prodejce, živnostníky, zástupce firem prosíme o podporu v podobě surovin, nápojů, dárků i darů (výrobek z vlastní produkce, slevová poukázka, ...) do plesové tomboly - pokud je to ve Vašich možnostech, přijměte a obdarujte zástupce - naše zaměstnance, které k Vám na začátku roku vyšleme.

Bude nám potěšením na plese uvítat i Vás, čtenáře našeho webu, přijďte spojit příjemné s užitečným: dobře se pobavit, poslechnout si kvalitní hudbu, "ošoupat" taneční boty a protočit partnera/ku na parketu, ochutnat kulinářské speciality a navíc s velkou pravděpodobností vyhrát hodnotnou cenu v bohaté tombole. Těšíme se na Vás!


Dokud si to ještě sami pamatujeme, přinášíme malé ohlédnutí do historie, pro koho nebo pro co jsme to v jednotlivých letech společně plesali:

2020 - příspěvek na pořízení přístrojového vybavení pro domácí hospicovou a mobilní paliativní péči
2019 - příspěvek na pořízení osobního automobilu pro nově zřízenou mobilní specializovanou paliativní péči
2018 - výtěžek na aktivizační programy sloužící ke zpestření života klientů, o které se v regionu staráme
2017 - nákup zvýšených záhonů, mobilních a kaskádových truhlíků pro seniory z Domovinky se sníženou schopností pohybu
2016 - příspěvek na úhradu osobního asistenta devitiletému Kubíkovi - handicapovanému chlapci bez rodiny, který bydlí v bezprostředním sousedství Katolického domu, v Dětském domově Zábřeh (spolupráce se studenty Gyza)
2015 - nákup sušičky na prádlo klientů pečovatelské služby
2014 - zdravotnické pomůcky pro nemocné a postižené - polohovací postele s antidekubitními matracemi, invalidní vozíky, vanový zvedák
2013 - otočná sedačka do auta pro snazší nastupování a přepravování seniorů a handicapovaných
2012 - příspěvek na rekonstrukci havarijního stavu střechy Charitního domu sv. Barbory
2011 - podpora klientů charitní pečovatelské služby - nákup nerezových jídlonosičů v termoobalu
2010 - humanitární pomoc Haiti po ničivém zemětřesení (výtěžek zdvojnásoben Nadací Divoké husy)
2009 - nákup antidekubitních systémů (matrace a kompresor) pro pacienty upoutané na lůžko (výtěžek zdvojnásoben Nadací Divoké husy)
2008 - nákup polohovatelných postelí do charitní půjčovny zdravotnických pomůcek (výtěžek zdvojnásoben Nadací Divoké husy)
2007 - výměna netěsnících oken v centru denních služeb Oáza
2006 - pořízení 10 ks pohodlných křesel pro relaxaci seniorů ve stacionáři Domovinka (výtěžek zdvojnásoben Nadací Divoké husy)
2005 - humanitární pomoc tsunami a následnými záplavami zdevastované Indonésii
2004 - příspěvek do programu Adopce na dálku - financování studia chlapce z Ugandy
2003 - nákup hudebního kufru pro muzikoterapii v centru Oáza
2002 - příspěvek na pořízení brašen pro zdravotní sestry domácí péče
2001 - humanitární pomoc zemětřesením postižené Indii