Sběr vršků od PET lahví

Pokud chcete CHARITĚ ZÁBŘEH darovat nějakou větší zásobu shromážděných vršků od PET lahví, nebo chcete ve Vaší instituci zřídit pobočkové sběrné místo, kontaktujte nás a velice rádi budeme spolupracovat: Jiří Karger, tel. 736 509 430, email: nadeje@charitazabreh.cz

Článeček a rozhovor o sběru vršků z PETek najdete na serveru Novinky.cz (10/2019) 


Charita Zábřeh již od listopadu 2008 realizuje projekt sběru vršků, zátek od plastových PET lahví. Nejprve jsme začínali v malém, se dvěma sběrnými místy v kostele sv. Bartoloměje a v zázemí Charitního domu sv. Barbory. S napětím jsme čekali na to, jak dopadne debata zákonodárců o možnosti zvažovaného zálohování a zpětného výkupu kompletních PET lahví. Poté, co v srpnu 2010 legislativně zcela padla možnost tento zpětný výkup obdobně jako u skleněných lahví uskutečňovat (a stále se ani nyní o ní nejedná jako o vážné variantě, jak šetřit životní prostředí a zodpovědně nakládat s obaly a odpady), rozšířili jsme v září 2010 naši aktivitu do současné celoregionální podoby projektu "Vršky od PET lahví pomáhají".logovrsky

Projekt v sobě spojuje prvky sociální pomoci a ekologického „zeleného“ chování. Cílem je vytvořit do jisté míry samofinancovatelný, ekologicky účelný projekt na resocializaci lidí bez práce a někdy i bez domova. Našli jsme lehkou a smysluplnou činnost pro lidi na okraji společnosti; jejich práce je sama o sobě jednak terapeutickým programem a na druhé straně aktivitou, jejíž finanční výnos je stabilním zdrojem na pomoc několika nemocným a handicapovaným dětem v našem regionu. I lidé bez práce a bez domova tak mohou být nápomocni zajistit lepší životy malým dětem a financovat jim náklady léčby, rehabilitace či zdravotních pomůcek, na které zatím bohužel nepřispívá zdravotní pojišťovna.

V poslední době byly z projektu a výtěžku vytřízených a do výkupu odprodaných vršků podpořeny tyto děti:
Julinka Bartošová - nar. 2009, Lukavice                   Terezka Vepřková - nar. 2004, Kolšov
Martínek Klimeš - nar. 2008, Klášterec                     Ellenka Dušková - nar. 2013, Janoslavice
Amálka Ježková - nar. 2014, Hrabenov

Projekt spočívá ve sběru uzávěrů (vršků) z PET lahví z materiálu HDPE, které jsou pro své snadné znovuvyužití na trhu s odpady nejhodnotnější. Charita Zábřeh pro jejich získávání zřizuje v regionu postupně síť veřejných i privátních (soukromých) sběrných míst pro jejich darování. Rozšířuje také počet zapojených subjektů (školy, školky, firmy, instituce), které se získáváním vršků od vyprázdněných PET lahví od svých členů (studentů, zaměstnanců) pomáhají. Aby byla síť sběrných míst co nejhustší, zveme k zapojení i Vás, čitatele této stránky:

„Chceme požádat jednotlivce, instituce a společenství, aby se staly partnery – když už tedy musíme nápoje v tomto druhu balení konzumovat – ve sbírání plastových různobarevných vršků od PET lahví. Pomůže nám to, když je budou lidé doma či v práci cíleně odkládat a pak nám je doručí. V prvé řadě bychom ale chtěli požádat o spolupráci při zřizování jednotlivých sběrných míst v okolních obcích. Chceme je založit v místech s velkým výskytem osob, co nejblíže „dárcům“ tak, aby lidé nemuseli vozit vršky až k nám do Zábřeha. Můžete-li nám tedy nabídnout ve svém úřadu, instituci, provozovně či obchodu, prostor 1m2 pro zřízení čistého a důstojného sběrného místa, budeme Vám velmi vděčni.“

Na vyprazdňování sběrných míst, svozu vršků, jejich následném třízení Charita zaměstnává lidi v hmotné nouzi, jednotlivce, kteří jsou stiženi dlouhodobou nezaměstnaností a propadají sítem sociální pomoci až na dno. Jejich úkolem je shromážděné vršky vytřídit do pytlů podle jednotlivých barev. Obrovskou výhodou projektu „Vršky pomáhají“ je to, že na něm lze „zaměstnat“ i lidi, které pro jejich zevnějšek, vzhled, způsob vyjadřování či jednání nikde jinde nepřijmou. Chceme takto zajistit pravidelnou a stabilní „práci“ až pro 3 lidi, kteří z rozmanitých důvodů propadají sociální sítí až na dno. Aby to bylo možné, musíme rozšířit povědomí o projektu, počet sběrných míst a získat stabilní přísun materiálu. Tím samozřejmě také maximalizujeme výtěžek, který následně přerozdělujeme mezi zapojené a podporované děti.

Charita má následně sjednán výkup takto separovaných plastů. Spolupracuje s firmou Jelínek-Trading z Křelova u Olomouce, která vršky dále druhotně zpracovává a mění je na surovinu použitelnou pro výrobu dalších užitečných věcí - plastové zahradní prvky, prvky pro stavebnictví, věci denní potřeby apod. Do jednoho kilogramu suroviny, za který Charita obdrží ve výkupu 7 Kč, je třeba nasbírat zhruba 400 ks vršků z PET lahví. Každoročně obdržíme z mnoha míst nejen Moravy zhruba 7.000 - 10.000 kg uzávěrů.

Pro Charitu je také důležitý environmentální apel směrem ke společnosti na odpovědné chování v oblasti odpadového hospodářství. Přestože tento projekt je závislý na spotřebě nápojů v plastových lahvích, všichni víme velmi dobře, že lepší je kupovat nápoje v opakovaně využitelných nádobách. Vysbírané vršky se zpracovávají tak, že se rozemelou na drť, přemění na taveninu, odfiltrují se nečistoty a následně se vyrobí obarvitelné granule pro další použití. Recyklací plastů dochází k šetření přírodních zdrojů. Dojde také ke snížení ekologické zátěže životního prostředí obalovými odpady. Vaše pomoc tak bude směřovat nejen Charitě a potřebným lidem, o které se stará – pomáháme tak životnímu prostředí, které společně sdílíme.