O nás

Tato část menu webu obsahuje veškeré informace o naší organizaci. Do potřebné kategorie se dostanete volbou v menu na levé straně obrazovky. 

Najdete tu všechny potřebné Základní údaje pro spolupráci, fakturaci, případně jen seznámení o tom, kdo jsme.
Dále vysvětlujeme proč a jak jsme vznikli, pro koho tu jsme, čím jsme motivováni. Jaké jsou naše vize, cíle. Jaké je naše poslání a jak se jej snažíme naplňovat. Jaké v práci zastáváme morální a etické hodnoty, co a proč je pro nás důležité. Jaké jsou naše základy, kořeny, jaké je historie našeho fungování, zasazení do společnosti a spolupráce s okolím. Připojujeme Základní dokumenty pro ověření našeho statutu i s proklikem do rejstříků různých správcovských autorit

Důležitou a praktickou sekcí je Adresář s kontakty pro všechny, kdo potřebují komunikovat s určitým střediskem, službou nebo jednotlivým pracovníkem. Abychom si splnili zákonnou povinnost a aby bylo možné zaznamenat vývoj naší dopomoci v čase, publikujeme ročenky o naší činnosti - tzv. Výroční zprávy. Všechny spolupracující subjekty, klienty, dárce, dobrovolníky informujeme o tom, jak zpracováváme jejich osobní údaje z pohledu GDPR a jaká jsou jejich práva.

Pro všechny zájemce o osobní zapojení do charitního díla přinášíme inzerci volných pracovních míst a Nabídky zaměstnání, spolu s informacemi pro všechny ty, kdo chtějí nahlédnout do našich služeb a pro svou další profesní dráhu se něčemu přiučit - Praxe a stáže.