Praxe a stáže

Zájemcům z řad studentů, lidem rekvalifikujícím se na Úřadu práce, ale také kolegům z oboru nabízíme možnost zajištění odborných stáží, praxí a exkurzí v naší Charitě.
Jestliže Vás některá z našich služeb zaujala, zkontaktujte prosím příslušného vedoucího pracovníka a požádejte jej o přijetí na stáž, praxi či exkurzi do naší organizace, na konkrétní naše pracoviště.
Sdělte nám svůj zájem, cíl, motivaci a očekávání. V případě, že to bude reálné a možné, domluvíte se buď telefonicky nebo na osobní schůzce, během které se dojedná: forma a obsah vzájemného kontraktu, povinnosti a závazek jednotlivých stran, rozsah a průběh, harmonogram zapojení a termín nástupu. V každém případě budeme velice vděčni za Vaše následné hodnocení a zpětnou vazbu.

Pravidla

  • Máme právo praxi, stáž či exkurzi odmítnout z kapacitních nebo jiných závažných důvodů, kterými je například nyní nepřiznivá epidemiologická situace.
  • Praxe - se školou nebo jinou institucí, která Vás k nám vysílá, musí být ještě před nástupem povinně uzavřena smlouva (dohoda) o praxi, dodejte nám její koncept, návrh
  • Stáž - stáže probíhají na základě žádosti vysílající organizace, která specifikuje počet stážistů, rozsah stáže, zaměření stáže a termíny stáže a následně je vyhotovena smlouva
  • Exkurze - většího počtu osob organizujeme převážně v rámci dnů otevřených dveří, tedy akcí, které probíhají na konci září nebo v začátku října každého roku; v případě vážného zájmu jsme ale schopni a připraveni individuálně vyhovět a najít i jiný vhodný termín
  • Praxe, stáže i exkurze umožňuje absolvovat naše Charita bezplatně, pokud nejsou zvyklosti vysílající instituce jiné