Domácí rehabilitace a fyzioterapie, masáže

S potěšením Vám můžeme oznámit, že jsme zaměstnali novou fyzioterapeutku - v týmu vítáme Bc. Barboru Kaplovou -  a domácí fyzioterapii a léčebnou rehabilitaci po ročním přerušení (od 1.9.2021 do 30.9.2022) znovu poskytujeme a nabízíme. V případě zájmu nás kontaktujte:  tel.  739 391 917 nebo email:   rehabilitace@charitazabreh.cz

Naše organizace rozšiřila od dubna roku 2014 svou nabídku zdravotnických služeb. Na základě poptávky jsme zřidili novou pobočku pro fyzioterapii, léčebnou rehabilitaci a masáže, které jsou poskytovány terénně, přímo v domácnosti objednatele. Služba tak vhodně doplnila již provozovanou domácí zdravotní a mobilní hospicovou, paliativní péči.

Pro koho je léčebně rehabilitační péče určena?

Je vhodná pro nemocné, lidi s postižením a seniory, kteří se do ambulantního rehabilitačního zařízení pro dlouhé čekací doby nebo svou omezenou mobilitu a pohyblivost nedostanou. Našimi klienty mohou být:

 • lidé po úrazech, cévních mozkových příhodách,
 • lidé s neurologickým onemocněním,
 • lidé dlouhodobě upoutaní na lůžko,
 • lidé se zhoršenou pohybovou schopností,
 • lidé využívající kompenzační a rehabilitační pomůcky (chodítka, berle, francouzské hole, …).
Jaké služby našim klientům nabízíme?

Provedení rehabilitačních úkonů přímo v domácnosti objednatele. Jde o pestrou a bohatou řadu úkonů, mezi které například patří:

 • lokomoce a vertikalizace: nácvik sedu, stoje a chůze (i např. do schodů, s berlemi), držení rovnováhy, rovnovážné cvičení, topognozické cvičení;
 • kondiční cvičení: aktivní cvičení zdravých částí, jemné motoriky, posílení oslabených svalů, protahování kloubů, PIR technika;
 • pasivní cvičení: Kabatova technika u CMP, protahování zkrácených struktur, obnovení max. rozsahu ve všech kloubech plegických částí
 • dechová gymnastika: dynamické dechové cvičení, lokalizované dýchání, statické dýchání, nácvik dechové vlny, míčkování;
 • měkké a mobilizační techniky: mobilizace kloubů, trakce páteře, uvolnění kůže, podkoží, fascií, svalů; postizometrická relaxace
 • nácvik soběstačnosti: nácvik denních dovedností; instruktáž použití kompenzačních pomůcek, orientace v domácím prostředí, edukace rodinných příslušníků, korekční polohování na lůžku nebo vozíku; obnovení slovní zásoby, cvičení paměti (po CMP)
 • eklektroléčba: ultrazvuk (masáž hluboce uložených struktur), analagetické proudy, prokrvení svalů, odstranění zvýšeného napětí, elektrogymnastika
 • termoterapie: pro zjemnění kůže, prohřátí svalů a dosažení lepšího účinku měkkých a mobilizačních technik používáme nahřívací polštářky nebo parafín
 • tejpování: zmírnění bolesti, otoku; fixace kloubu
 • provádění masáží celkových, horních nebo dolních končetin, zad i šíje.

V případě potřeby a zájmu dokážeme také zaučit rodinu v provádění dlouhodobějších rehabilitačních cviků.

Jak naše péče konkrétně probíhá, za jakých podmínek je možné ji využít?

Fyzioterapeutka se na sjednanou dobu dopraví do domácnosti objednatele. Podmínkou je, že tento bydlí ve spádovém regionu obcí Štítecka, Zábřežska, Postřelmovska, Mohelnicka nebo Lošticka. Pouze výjimečně (v případě existující kapacity a za zvláštní poplatek) poskytujeme rehabilitaci také ve vzdálenějších lokalitách. Při prvním kontaktu provedeme vstupní vyšetření, kde zjistíme, co a jak je nutné řešit. Všechny potřebné cvičební a rehabilitační pomůcky si přivezeme s sebou, klient si může objednat využití skládacího, přenosného lehátka. Protože zatím nemáme smlouvu se zdravotními pojišťovnami, klienti si službu hradí dle ceníku a času, který u nich fyzioterapeut stráví. Naši péči poskytujeme ve všední dny v časovém rozmezí 8 - 14 hodin.

poukaz

Chcete svým blízkým v nemoci či ve stáří poskytnout tu nejlepší péči? 

Objednejte jim jednorázovou nebo dlouhodobou odbornou rehabilitaci! Umožňujeme služby fyzioterapeuta pro Vaše blízké také předplatit na dárkový, např. vánoční nebo narozeninový poukaz. Zakoupíte buď fyzicky ve zvolené hodnotě v recepci Charity (Žižkova 7/15, Zábřeh - ve všední dny 7:00-16:30 hod.), nebo online v našem e-shopu.

Jak se dozvědět více, případně si službu pro sebe nebo své blízké objednat?

Fyzioterapie, rehabilitace i masáže jsou poskytovány řádně kvalifikovanou zaměstnankyní, která vlastní příslušná osvědčení pro samostatnou práci a má za sebou několikaletou praxi v oboru. Pro více informací, objednání péče kontaktujte naši fyzioterapeutku Bc. Barboru Kaplovou, některým z následujících způsobů:

Adresa zázemí kanceláře a ambulance:    Farní 60/1, 789 01 Zábřeh
                                               (osobní návštěva možná po předchozí telefonické domluvě)

Mobilní telefon:   739 391 917                  Email:   rehabilitace@charitazabreh.cz

 


Dokumenty ke stažení: 

Letáček služby       Ceník poskytovaných služeb       Náhled dohody o poskytování péče