Tříkrálová sbírka 2021 - letos pouze ONLINE

Na základě predikce epidemiologického šíření covid-19 a po zralé úvaze jsme už v měsíci listopadu dospěli k zásadnímu, odvážnému a zodpovědnému rozhodnutí: Na začátku roku 2021 se v obcích a městech, kde Tříkrálovou sbírku zajišťuje Charita Zábřeh, fyzicky koledovat pochůzkou skupinky dům od domu nebude. Prosíme o respektování i pochopení tohoto důležitého a nelehkého rozhodnutí. V žádném případě totiž nechceme Vás dárce, ani naše vzácné dobrovolníky (vedoucí skupinek, koledníky, tým pro přípravu koledování) vystavovat zbytečnému riziku a nebezpečí. Zdraví a život jsou těmi nejcennějšími hodnotami, které nechceme a nemůžeme nijak, ani v nejmenší míře, ohrozit - za to by nám žádný finanční výtěžek shromážděný do pokladniček nestál. Dne 22.12. stejné rozhodnutí udělaly i další Charity, tedy sbírka i koledování na začátku roku 2021 proběhne pouze přes online webové a dárcovské nástroje, které přiravuje Charita ČR.

BUDE nebude - offline ONLINE?

 

 

 

 


OMLUVA za to, co jsme nezvládli:

Bohužel se nám již nepodařilo zastavit distribuci letáku o Tříkrálové sbírce, který Vám možná v těchto dnech přišel do poštovních schránek. Připravovala jej centrálně naše střešní organizace a do poslední chvíle tam věřili, že koleda možná bude. Proto prosíme omluvte zmatečnost a děkujeme za pochopení rozporu v textu letáku, který uvádí termín i příslib, že kolednické skupinky k Vám přeci jen dorazí. Víme, že tomu tak být nemůže.

NÁHRADNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA V LETOŠNÍM ROCE? Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem pro financování činnosti naší neziskové organizace, pomáhá s udržením stávajících a při zřízení nových potřebných služeb. Jsme si ale vědomi toho, že ne každý, kdo chce podpořit charitní dílo v regionu, si poradí se sbírkou pořádanou jen ve virtuálním prostoru internetu. Pokud tedy máte cestu do/po Zábřehu, můžete nám také přispět do námi pořádané veřejné sbírky - zapečetěné pokladničky máme po celý rok umístěny ve vchodu do charitního domu sv. Barbory (Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh; všední dny 7-16:30 hod.) a na výdejním místě zásilek a balíčků (Žižkova 235/5, Zábřeh; všední dny 8-17:00 hod.). Současně ve spolupráci s ochotnými dobrovolníky plánujeme to, že bychom u Vašich dveří letos na jaře či v létě (hned jakmile to půjde s ohledem na uklidnění situace kolem pandemie covid-19) zazvonili s prosbou o finanční příspěvek do pokladničky. O této náhradní veřejné sbírce konané již osobně a pochůzkou dům od domu Vás budeme samozřejmě zavčas a dopředu informovat.

Přestože bude tato 21 let stará Tříkrálová sbírka v mnoha ohledech netradiční, přijměte naše pozvání si ji užít tentokrát prostě jinak:

 • Poselství a pOŽEHNÁNÍ (nejen) KOLEDNÍKŮM: pokud vnímáte přesah koledování do křesťanské tradice, Tři krále jako tri_kralovevyvrcholení vánočního času a součást svátku zjevení Páně, máme pro Vás připravené zamyšlení P. Josefa Suchára z Neratova v Orlických horách
 • Tříkrálový koncert: pro naše dobrovolníky, koledníky a všechny dárce proběhne tradičně v přímém přenosu na programu ČT1 v neděli 10. ledna 2021 od 18:00 hodin - zaznamenejte si do svých diářů a připojte se. Koncert můžete nyní dodatečně shlédnout z archivu České televize, kdo nám tedy letos zahrál a zazpíval?
 • KOLEDA: byť víme, že naživo a bezprostředně je to samozřejmě nejlepší, užijte si tentokrát online virtuální koledu s koledníky, kteří jsou - věříme - neméně roztomilí než ti, kteří Vás v domácnostech navštěvují obvykle
 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK DO POKLADNIČKY: jako každý rok prosíme o Váš příspěvek do sbírkové pokladničky, dle finančních možností a ochoty podpořit charitní dílo v regionu Zábřežska a Mohelnicka. Letos tomu nebude jinak, jen pokladnička není z bílého plastu a vhozené peníze nebudou ani bankovky, ani mince. Jak nás tedy lze podpořit?

ONLINE POKLADNIČKA

Na webu Třikrálové sbírky je možno přispět do zřízené online pokladničky. Jde o poskytnutí daru z bankovní karty nebo převodem z účtu přes platební bránu. Nezapomeňte prosím ve 2. kroku zadat jméno naší Charity nebo PSČ Vaší obce, případně 78901 a zkontrolujte si, že se Váš dar připíše pro nás "Zábřeh CH"

CHCI DAROVAT

BANKOVNÍ PŘEVOD

Pokud byste nám raději přispěli převodem ze svého bankovního účtu, můžete to provést následujícím způsobem: pošlete platbu ve prospěch Tříkrálového sbírkového účtu číslo: 66008822/0800
Aby byl Váš dar připsán nám, nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol Charity Zábřeh: 77707042

QR KÓD PLATBY

DÁRCOVSKÁ SMS

Během několika vteřin je možné z Vašeho telefonu přispět zasláním dárcovské SMS v podobě: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) nebo pro trvalý měsíční příspěvek DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777. Váš dar ve výši 30, 60 nebo 90 Kč bude v tomto případě připsán na celostátní sbírkový účet.

Více info na
www.darcovskasms.cz

 • NÁPIS K+M+B+2021: přestože Vás nemůžeme osobně navštívit, rádi bychom alespoň náhradním způsobem zprostředkovali to podstatné, na čem koledování stojí. A to je upřímné přání do nového roku 2021, který právě začíná. Ať pro Vás rokem dobrým a kmbúspěšným. Právě uvedené představuje požehnání Vašich obydlí a jejich označení tradičním nápisem na futrech či dveřích. K+M+B+2021 je značkou třech králů, která vychází z latinského přání Christus mansionem benedicat, tedy Bůh žehnej tomuto domu po celý nový rok. Daleko naléhavěji než kdy dříve nyní potřebujeme, abychom zůstali zdraví a aby se život jednotlivců i společnosti vrátil co nejdříve do normálu. Nechali jsme tedy požehnat křídy, které (ve svobodě a jen pokud máte zájem) k samostatnému vyzvednutí a označení domovů svých i dalších domácností sousedů či širší rodiny najdete na těchto místech.
 • VYUŽITÍ VÝTĚŽKU KOLEDOVÁNÍ: finanční prostředky Vašich darů do letošní Tříkrálové sbírky chceme použít například na:
  1. podporu a zlepšení dostupnosti domácí hospicové a mobilní palitivní péče, která pomůže lidem umírajícím na nevyléčitelnou nemoc (nejčastěji rakovinové nádory) důstojně dožít a zemřít doma, mezi svými blízkými
  2. dovybavení půjčovny zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek na podporu rodin pečujících o své blízké, rádi bychom dokoupili chybějící a nejčastěji používané pomůcky, které akutně potřebují domácnosti s člověkem nemocným, po úrazu, s postižením
  3. zkapacitnění centra potravinové a materiální pomoci, jehož služby jsou ve stávající koronavirové době stále potřebnější a více využívány

  Současně Vás chceme informovat, že předchozí výtěžek TkS 2020 jsme využili například na tyto záměry:
  1. pořízení automobilu a jeho speciální přestavbu na převoz lidí upoutaných na invalidní vozík pro novou službu SeniorTaxi Mohelnicko, která bude spuštěna zanedlouho v začátku roku 2021 (projekt má díky situaci s covid-19 malé zpoždění)
  2. příspěvek na zřízení nového chráněného pracoviště, kde našli zaměstnání lidé s postižením, na trhu práce jinak obtížně uplatnitelní
  3. přímou pomoc lidem a rodinám v nouzi, ohrožených chudobou a s nízkými příjmy
  DĚKUJEME ZA PODPORU, MOC SI JÍ VÁŽÍME, KAŽDÁ VAŠE KORUNA POMÁHÁ POTŘEBNÝM.
 • OSOBNÍ ZAPOJENÍ A DOBROVOLNICKÁ VÝPOMOC: přestože nám letos nemůžete pomoci s vlastním koledováním, i tak Vaši ochotu a nabídku rádi využijeme. Můžete:
  - pomoci ve svém okolí šířit informaci o letošní sbírce jinak, buď odkazem na tuto naši webovou stránku s pokyny, nebo vytištěním a distribucí letáčku a/nebo infolístku ve Vašem okolí, na obci, ve firmě, ochodě, ...
  - můžete se nabídnout, vyzvednout požehnanou křídu a označit domovy ve Vašem sousedství novoročním požehnáním K+M+B+2021
  - zvláště vy mladší, kdo jste technicky zdatní a na internetu jako doma, můžete pomoci s převodem daru svým rodičům a prarodičům, kteří v online prostoru nemají takové dovednosti
  - v případě jiné další nabídky, prosím, kontaktujte kolegyni koordinátorku Tříkrálové sbírky: Jana Skalická,  tel: 736 509 431, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz