Naděje - materiální, sociální, vzájemná pomoc

Velmi potřebnou charitativní činností jsou aktivity NADĚJE - střediska humanitární, krizové, materiální, sociální a vzájemné výpomoci.
Činnost střediska se zaměřuje na lidi v momentální krizi, dlouhodobé nouzi, na lidi sociálně nepřizpůsobivé, nízkopříjmové skupiny obyvatel, oběti mimořádných událostí, živelných a přírodních katastrof. Účelem střediska je rozvíjet mezilidskou solidaritu, sdílet dostupné zdroje a předcházet jejich plýtvání, převážně pak potravinami. 
Zahrnují v sobě následující aktivity pro rychlou, praktickou, konkrétní  a efektivní pomoc potřebným v nouzi. Pro komplexní i jednotlivé řešení situace CHARITA ZÁBŘEH disponuje těmito nástroji: