Základní dokumenty

Základní dokumenty upravují, jak a proč naše organizace vznikla, čím se zabývá, jak funguje a jaké hodnoty při své práci uznává. Mezi základní dokumenty CHARITY ZÁBŘEH patří:

Mezi další oficiální dokumenty a výpisy z rejstříků, které osvědčují naše fungování a oprávnění v právní subjektivitě i k poskytování regulovaných služeb dále patří: