Tříkrálová sbírka 2022

Příprava v pořadí již 22. TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY v těchto dnech vrcholí, po roční pauze chystá Charita Zábřeh na většině území opět i koledu fyzickou, pochůzkou dům od domu. Věříme, že epidemiologická situace covid-19 umožní, aby s novým rokem u mnohých dveří opět zazvonili tříkráloví koledníci a přinesli radost, přání všeho dobrého a požehnání domovům, a také poprosili o dar pro potřebné. Koledování proběhne v období 1. - 16. ledna 2022.

trikralovasbirka2022

Přispějte prosím do Tříkrálové sbírky 2022 některým z následujících způsobů:

HOTOVOSTÍ DO SBÍRKOVÉ POKLADNIČKY KOLEDNÍKŮM, KTEŘÍ VÁS NAVŠTÍVÍ DOMA

S úředně zapečetěnou pokladničkou s logempokladna Charity Vás kolem svátku Třech králů 6.1. (termín si volí pověření vedoucí sami) mohou navštívit naše kolednické skupinky. S ohledem na vyšší nemocnost související s epidemií covid-19 se může stát, že skupinka nebude kompletní (preferujeme členy jedné rodiny, ať se děti nemísí), dorazí pouze vedoucí (v každém případě musí být schopen se prokázat pověřením - průkazem), nebude mít dokonale připravený program koledování či kostýmy (podmínky jsou letos těžké, prosíme o shovívavost), nebo dokonce nedorazí vůbec (nenašli jsme žádného ochotného dobrovolníka, marodka, dle aktuální situace rozhodnutí v místě nekoledovat).

HOTOVOSTÍ DO STATICKÝCH POKLADNIČEK, UMÍSTĚNÝCH NA VYTIPOVANÝCH MÍSTECH

Tam, kde koledníci nedorazí a/nebo si neporadíte s pokladnamoderními technologiemi plateb, nám můžete nově a náhradně přispět do statických kasiček. Tyto naleznete také zapečetěné a v zázemí u našich partnerů, na dohodnutých místech v obcích regionu: na obecních úřadech, v kostelích či obchodech. V Zábřehu je statická pokladnička umístěna v sídle naší Charity (Žižkova 7/15, Zábřeh) na recepci, v obchůdku hned v přízemí, kde je dostupná ve všední dny 7:00 - 16:30 hod.

KDE LZE PŘISPĚT DO STATICKÉ POKLADNIČKY?

ONLINE PLATBOU

Na webu Třikrálové sbírky je platebníkartamožno přispět do zřízené online pokladničky. Jde o rychlé poskytnutí daru z bankovní karty nebo převodem z účtu přes platební bránu. Nezapomeňte prosím ve 2. kroku zadat jméno naší Charity Zábřeh nebo naše PSČ 78901 a zkontrolujte si, že se Váš dar připíše pro nás "Zábřeh CH"

CHCI DAROVAT

BANKOVNÍM PŘEVODEM

Pokud byste nám raději přispěli sporitelnapřevodem ze svého bankovního účtu, můžete to provést následujícím způsobem: pošlete platbu ve prospěch Tříkrálového sbírkového účtu číslo: 66008822/0800
Aby byl Váš dar připsán nám, nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol Charity Zábřeh: 777970107

QR KÓD PLATBY

DÁRCOVSKOU SMS

Během několika vteřin je možné dmsz Vašeho telefonu přispět zasláním dárcovské SMS v podobě: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) nebo pro trvalý měsíční příspěvek DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777. Váš dar ve výši 30, 60 nebo 90 Kč bude v tomto případě ale připsán na celostátní sbírkový účet, nikoliv nám.

Více info na
www.darcovskasms.cz

  • POTVRZENÍ O DARU: V případě prvních dvou možností přispění do pokladničky je dar považován za anonymní, v případě online plateb a bankovního převodu si lze nechat vystavit potvrzení pro daňové účely. Elektronické platební nástoje budou k dispozici od 1. do 31. ledna 2022.
  • OZNAČENÍ PŘÍBYTKU K+M+B+2022: Tři králové k Vám vždy putují s upřímným přáním do nového roku, který právě začíná. Ať je pro Vás rokem dobrým a kmbúspěšným. Právě uvedené představuje požehnání Vašich obydlí a jejich označení tradičním nápisem na futrech či dveřích. K+M+B+2022 je značkou třech králů, která vychází z latinského přání Christus mansionem benedicat, tedy Bůh žehnej tomuto domu po celý nový rok. Daleko naléhavěji než kdy dříve nyní potřebujeme, abychom zůstali zdraví a aby se život jednotlivců i společnosti vrátil co nejdříve do normálu. Pokud k Vám koledníci nedorazí, ale přesto si budete chtít označit své domovy požehnanou křídou či samolepkou, můžete si ji vyzvednout u nás na recepci zábřežské Charity.
  • TŘI KRÁLOVÉ SICE OSOBNĚ, ALE PŘESTO BEZPEČNĚ: V uplynulém roce mnohému naučili – chránit se před nákazou,tks_logo být k sobě ohleduplní, podporovat se, nacházet nová řešení. Námi vyslaných zástupců se bát nemusíte, ochrana zdraví je naší jednoznačnou prioritou. Všem koledujícím dospělým i dětem jsme poskytli přesné antigenní testy na Covid-19: krátce před koledováním se otestují a setkáte se jen s těmi, kteří jsou opravdu a prokazatelně zdrávi, nemoc neprodělávají a nešíří. I přesto jsme je instruovali, ať na koledě dodržují i další potřebná pravidla bezpečného chování a chrání sebe i druhé: zachovají potřebný odstup i při příjmu darů do pokladničky, koledují venku a nevcházejí dovnitř obydlí; použijí ochranu dýchacích cest a dezinfekci rukou/resp. nosí rukavice; nepřijímají letos žádné občerstvení a sladkosti, ... Koledníků se tedy nebojte, prosíme otevřete jim své dveře, neváhejte jim přispět a podpořit natolik potřebné charitní dílo v regionu, kterému po loňském propadu darů z Tříkrálové sbírky o celých 80% výrazně schází finanční prostředky.
  • TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT:  Jako poděkování pro všechny zapojené dobrovolníky, statečné a obětavé koledníky i štědré ct1dárce se i letos uskuteční Tříkrálový koncert. Bude možné jej shlédnout v neděli 9. ledna 2021 od 18:00 hodin na televizním programu ČT1. Jste srdečně zváni k jeho sledování, vystoupí například: kapela Tata Bojs, Petr Bende, dětské taneční studio Ondrášek, Lenka Nová s Petrem Maláskem a Josefem Štěpánkem.
  • VYUŽITÍ VÝTĚŽKU LETOŠNÍ SBÍRKY:  Váš dar pomůže v našem regionu konkrétním lidem, o které Charita pečuje svými službami. Výtěžek Tříkrálové sbírky využijeme na podporu péče o chudé, děti a samoživitele s nízkými příjmy, nemocné, lidi po úrazech, handicapované, seniory, umírající, tedy o ty, kdo nějakou míru dopomoci v náročné situaci ve svém životě potřebují; k udržení, rozšíření a zkvalitnění těchto služeb.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM CHARITNÍ DÍLO PODPOŘÍ SVÝM PŘÍSPĚVKEM NEBO ZAPOJENÍM DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. MOC SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍME! PODÍLÍTE SE NA POMOCI POTŘEBNÝM LIDEM KOLEM NÁS. NIKDO NEMŮŽE VĚDĚT, ZDA TAKOVOUTO POMOC SÁM NEBUDE POTŘEBOVAT TŘEBA HNED ZÍTRA, ZA TÝDEN, ZA ROK, ...

  • POVOLENÍ SBÍRKY:  Konání tříkrálové sbírky jako veřejné sbírky je povoleno na celém území ČR magistrátem hl. města Prahy. V případě pochybnosti o pravosti koledníků, kteří se hlásí ke sbírce Charity, si nechejte od vedoucího předložit doklad pověření o konání sbírky ve Vaší obci, zkontrolujte řádně obcí zapečetěnou pokladničku. V případě pohybností kontaktujte naši koordinátorku na níže uvedeném telefonu či emailu.
  • KONTAKT NA KOORDINÁTORKU SBÍRKY:  V případě potřeby ze strany koledníků nebo i dárců lze kdykoliv kontaktovat koordinátorku kometasbírky:
    Jana Skalická, 736 509 431, email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz

Podklady pro vedoucí a koledníky skupinek Tříkrálové sbírky 2022 (+ soutěž o hodnotné ceny!)

Průběžné a následně i konečné výsledky TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY na Zábřežsku (klikněte pro rozbalení)

TkS2022_dekujeme

Organizace: CHARITA ZÁBŘEH

Kasičky
zapečetěné/rozpečetěné

Aktuální výtěžek

KOLEDování do kasiček CELKEM
321/321
1 539 415 Kč
Online koleda celkem   29 200 Kč
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM   28 400 Kč
Rozpečetěno 321 z 321 úředně zapečetěných pokladniček.
 
Podrobné výsledky Tříkrálové sbírky 2022 podle obcí i pokladniček, zajímavosti a fotky z koledování najdete v samostatném článku.