Výsledky Tříkrálové sbírky roku 2022

Výsledky Tříkrálové sbírky roku 2022

Tak, vše je spočteno a spolu s VELKÝM PODĚKOVÁNÍM za podporu i štědrost Vám přinášíme výsledky letošního tříkrálového koledování:   
 - příspěvky věnované při koledování do pokladniček: 1 539.415 Kč (již konečná částka);  
 - online koleda: 29.200 Kč; bezhotovostní dary: 28.400 Kč (pozatímní výsledek)

TkS2022_dekujeme

Po loňské zkušenosti nucené koledy bez koledníků, jsme se letos vrátili k tradičnímu průběhu sbírky. I když jsme už v době příprav Lestina_01věděli, že s ohledem na stále probíhající pandemii covid neproběhne fyzická koleda úplně ve všech obcích našeho děkanátu, byli jsme příjemně překvapeni přístupem všech dobrovolníků – vedoucích skupinek. Někteří přislíbili pomoc s organizací sbírky ve své obci formou fyzické koledy, někteří pomohli domluvit místa, kde budou moci být umístěné statické kasičky, v některých obcích zase vymysleli formu „hybridní“ sbírky – pár skupinek navštíví domácnosti fyzicky a pro ty, ke kterým koledníci nepřijdou, bude připravena statická kasička (v kostele, obchodě, na úřadě...).

Díky ochotě a vstřícnosti vás všech – dobrovolníků, podporovatelů i štědrých dárců z oblasti Zábřežska, Postřelmovska, Mohelnicka, Štítecka, Lošticka a Červenovodska se v 99 městech, obcích nebo obecních částech podařilo vysbírat pro potřebné neuvěřitelnou částku 1 539.415 Kč. Je to sice o cca 156 tis. Kč méně než při poslední fyzické koledě z roku 2020, ale vzhledem k tomu, že pokladniček s nenulovou částkou bylo nakonec jen 276 z původně připravených 321 (v roce 2020 koledovalo 403 skupinek!), je tento výtěžek opravdu úctyhodný!

Jak si vedla přímo ta Vaše domovská obec, můžete vidět v přiloženém souhrnu dle místa koledování
Koledníky zase bude nejspíš nejvíce zajímat výčetka sestavená dle jednotlivých pokladniček

Zajímavosti z organizace a výsledků letošní sbírky:

  • nejvíce fyzických pokladniček (kolednických i statických) bylo v Zábřeze (44), v Mohelnici (18), v Červené Vodě (11) a v Dubicku a Leštině (8)
  • zajímavý rekord si připsala kasička, s níž v Moravičanech koledovala M. Adamcová – byla nejbohatší (19.262 Kč), nejtěžší (4,9 kg) a obsahovala nejvíc kovových mincí (1084 ks); další tři kasičky s velkými výtěžky byly statické: Loštice-kostel: 18.666 Kč; recepce Charity: 18.159 Kč; Zvole-kostel: 16.760 KčStity_03
  • nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla opět dvacetikoruna, dárci jich věnovali hned 4.036 kusů, následována padesátikorunami, kterých organizátoři napočetli 3.867 kusů
  • bankovkou nejvyšší hodnoty byla letos dvoutisícikoruna - dárci jich věnovali 43 kusů
  • kromě českých mincí a bankovek byly v pokladničkách nalezeny také eura (39,60 €), polské zloté, kuny, lipa, pence, wuiao, neplatné desetníky. Platná měna byla kurzem ČNB proměněna na koruny a vložena do výtěžku sbírky
  • průměr výtěžku na pokladničku činil něco víc než 4.795 Kč (proti roku 2020 vzrostl o přibližně 570 Kč), celkem 45 pokladniček bylo prázdných - pro nemoc vedoucího, případně se s ní nekoledovalo z jiného důvodu
  • pokud k Vám letos někde Tři králové nedorazili, nebo nezastihli nikoho doma a nemáte tudíž označeny veřeje svých domovů požehnáním K+M+B+2022 (Christos Mansionem Benedicat), můžete se pro požehnanou křídu zastavit na recepci Charity Zábřeh (Žižkova 15, v čase od 7 do 16.30h.) a nápis doplnit
  • podrobné celostátní výsledky letošního koledování a například i srovnání s jinými regiony, roky předchozími je možné si Zabreh_01prohlédnout na webu Charity ČR
  • výtěžek Tříkrálové sbírky využijeme na podporu péče o chudé, děti a samoživitele s nízkými příjmy, nemocné, lidi po úrazech, handicapované, seniory, umírající, tedy o ty, kdo nějakou míru dopomoci v náročné situaci ve svém životě potřebují a k udržení, rozšíření a zkvalitnění těchto služeb.

Děkujeme za Vaši štědrost i volbu pomáhat potřebným prostřednictvím naší Charity. Vaše důvěra nás zavazuje, poskytnuté dary se budeme opět snažit využít co nejsvědomitěji.
V jakémkoliv okamžiku jsme zde pro Vás, kdykoliv během roku přivítáme Vaše náměty, tipy na pomoc lidem v nouzi, na kontaktu telefon: 736 509 431, email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz. Usilujeme o to, aby získané finance v co nejvyšší míře pomáhaly tam, odkud pocházejí, kde nám je dárci věnovali.