Charita pomáhá válkou zasažené Ukrajině

Charita pomáhá válkou zasažené Ukrajině

Zábřežská CHARITA se připojuje do pomoci válkou devastované Ukrajině. Prokažme prosím svou solidaritu a podpořme tamní těžce zkoušený lid. Dejme prakticky najevo, že nám není lhostejný jejich osud a podporujeme je v boji za svobodu a sebeurčení proti psychopatickému agresorovi z Ruska.

V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu na Donbasu a v Luhaňské oblasti se východ Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Současná eskalace bojů dramatickou situaci v zemi ještě dále prohlubuje. Probíhající válka pustoší zemi, zanechává za sebou zkázu u těch, kdo v zasažených oblastech zůstávají. Desítky tisíc lidí byli nuceni uprchnout, jsou vysídleni a bez domova, v provizorním bydlení, nebo jako uprchlíci hledají bezpečí a azyl v okolních státech. Většina těchto lidí potřebuje pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

Charita ČR i Arcidiecézní charita Olomouc na Ukrajině již dlouhou dobu působí, a aktuálně se - ve spolupráci s dlouhodobým místním partnerem Caritas Ukraine - v rámci bezprostřední pomoci soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší pro obyvatele zasažené válkou. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. S uvedeným a s následným odstraněním válečných škod, případně pomocí ukrajinským rodinám u nás, pomůže výtěžek veřejné sbírky pořádané Charitou ČR. 

Do FINANČNÍ SBÍRKY lze přispět z domova, přes internet, skrze online platební nástroje Charity ČR. CHARITA ZÁBŘEH má zřízeno sběrné místo, kde přijímá finanční dary veřejnosti:
- anonymně do zapečetěné pokladničky nebo
- adresně s následným vystavením potvrzení o daru na sběrací listiny

Dary přijímá recepce Charity Zábřeh - jde o prodejnu v přízemí charitního domu Žižkova 7/15, Zábřeh; otevřeno zde máme každý všední den 7:00 - 16:30 hodin.

Další nástroje pomoci budeme zapojovat podle toho, jak bude potřebné i reálné jejich využití. V případě změny rozšíříme a zaktualizujeme tento článek. Pokud nám můžete a chcete nabídnout:

  • kapacity volné a vhodné k dočasnému bydlení ukrajinských rodin přijatých do ČR
  • vhodné skladovací prostory pro dočasné uskladnění materiální pomoci (naše stávající jsou malé a nedostačující)
  • větší množství materiální pomoci z vaší firmy nebo ubytovacího provozu: nábytku (hlavně postele), lůžkovin, ...   

adresujte nám prosím svou nabídku na emailový kontakt našeho střediska: nadeje@charitazabreh.cz . Jakmile bude něco potřeba využít a zapojit, ozveme se Vás zpátky.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou obyvatelům Ukrajiny v této těžké době pomoci