Rozhovor do časopisu ELEKTROMOTOR společnosti Siemens Mohelnice

Rozhovor do časopisu ELEKTROMOTOR společnosti Siemens Mohelnice

Na aktuálních témata charitní péče redaktorce magazínu Siemens Elektromotor Lence Caley odpovídala vedoucí sestra mobilního hospice Marie Václavská a ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger. Tématem byla právě i domácí hospicová a paliativní péče, kterou v loňském roce 2020 firma Siemens Elektromotory podpořila v rámci grantového řízení z Fondu pomoci Siemens finanční částkou 21.000 Kč. Této pomoci si velmi vážíme a moc za ni děkujeme!

Charita Zábřeh je organizací, kterou v našem regionu snad ani není třeba představovat. Pomoc potřebným poskytuje v širokém spektru činností: od zdravotní péče, přes sociální služby pro seniory a handicapované, provozování stacionářů a terapeutických pracovišť, sociálního poradenství, realizaci zápůjček zdravotních a kompenzačních pomůcek, až po provoz chráněných dílen a pracovišť, kde nalezli práci lidé se zdravotním i jiným znevýhodněním. Charita také organizuje finanční, věcnou a dobrovolnickou pomoc lidem zasaženým přírodní či živelnou katastrofou; distribuuje potřebným potravinovou, hygienickou pomoc a ošacení; provozuje sociální sprchu a nouzovou nocležnu pro lidi bez domova; stejně jako přepravní službu SeniorTaxi. Aby tato nezisková organizace zvládla financovat své činnosti, realizuje i mikropodnikání – provozuje výdejnu zásilek, prodejnu knih a dárkových předmětů, pronajímá své zázemí a vybavení, zpracovává a prodává palivové dřevo, organizuje charitativní sbírky, benefiční kulturní akce, koncerty a plesy.

Výčet vaší činnosti je úctyhodný. Dá se vůbec říci, kolika lidem jste v uplynulém roce pomohli?

Letos oslaví naše organizace kulatých 30 let své existence, ve které se snaží pomáhat lidem žít lepší životy. Poskytované služby zajišťujeme pro téměř 100 obcí, osad a měst v regionu jižní poloviny okresu Šumperk, ve správních obvodech mikroregionů a ORP Zábřeh a Mohelnice. Drobně zasahujeme i na přilehlé Šumpersko a do sousedního Pardubického kraje na Červenovodsko a Tatenicko. Některé služby jsou jedinečné natolik, že za nimi k nám zamíří i lidé ze vzdálenějších regionů. V loňském roce 2020 jsme byli v kontaktu s více než 1.900 lidmi, našimi pacienty či klienty, kterým poskytujeme podporu, dopomoc a služby dlouhodobého i jednorázového charakteru. 

Siemens Fond Pomoci přispěl na váš projekt regionální mobilní hospicové péče, která umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem žít a dožít doma. Setkání se smrtí je jistě náročné, ale nevyhne se nikomu z nás. Co pomáhá pozůstalým v době, kdy jim zemřela milovaná osoba? Máte pro nás nějakou radu, jak se s odchodem blízkého „vyrovnat“

Úmrtí blízkého člověka je vždycky náročná krizová situace a úplně se na ni připravit ani nelze. Myslím si, že pro pozůstalé je velkým přínosem doprovázení jejich nemocného v domácím prostředí, protože splní jeho poslední velké přání - touhu prožít poslední chvíle svého života doma. Mohou mu splnit i drobné věci – na co má ještě chuť, koho by chtěl ještě vidět, s kým se rozloučit. Na řešení zdravotních obtíží mají právě domácí hospic, s naší pomocí zvládnou tišit bolesti, neklid, nespavost, úzkosti, eliminovat zvracení, ošetřovat dekubity, sestřičky i lékař jsou na telefonu 24h denně, 7 dní v týdnu – pomohou radou, nebo obratem dojedou na návštěvu. I po úmrtí rodinu navštívíme a u komplikovaného truchlení nabízíme pomoc v poradně pro pozůstalé. Dokážeme ale podpořit už i v rané fázi zjištění onkologického onemocnění, zapůjčujeme knihy s touto tématikou, které nemocným i jejich blízkým lépe umožní připravit se na to, co bude následovat. Každý rok zveme pozůstalé po zemřelých, o které jsme se v předchozím období starali, na koncert, který je vzpomínkou na jejich blízké, a následné setkání s pohoštěním možností, jak na ně společně zavzpomínat. Náš mobilní hospic má i vlastního psychologa a pastoračního pracovníka/duchovního pro věřící, kteří si v posledních okamžicích potřebují zařídit svátosti spojené s vírou. Jejich rada pro co nejlepší smíření se s odchodem blízkého člověka by zněla: zavčas se smiřte a odpusťte si dřívější sváry, neshody a křivdy, které za to nestojí a pro ty, kdo zůstanou, jsou zbytečnou zátěží, se kterou není vůbec snadné žít.   

Jak se do vaší práce odrazila krize Covid-19?

Tato skutečnost samozřejmě zasáhla i do naší práce – ke klientům jezdíme v ochranných pomůckách, pronajali jsme zvláštní zázemí jen pro covid týmy, pokud máme pacienta covid pozitivního, ošetřuje jej vyčleněná sestřička, která používá ještě přísnější ochranná opatření a k jiným pacientům nejezdí. Pokud u pacientů neprovádíme ošetřovatelský výkon, jsme s ním ve spojení telefonickém a fyzické návštěvy eliminujeme. Zaměstnanci terénních služeb jsou u nás každý týden preventivně kontrolováni antigenními testy, v případě rizikových kontaktů zavádíme karanténní opatření. Klíčové je pro nás zodpovědné chování a předcházení rozšíření nemoci mezi ty nejvíce ohrožené, kterými jsou v podstatě všichni klienti, o které v domácnostech pečujeme. Nechceme ohrozit jejich zdraví ani životy.
Odpověď naší organizace na pandemii covid-19 se vyvíjela v čase: v první fázi jsme organizovali a ve velkém s armádou dobrovolníků šili ochranné roušky, kterých byl v začátku kritický nedostatek. Možná se málo ví a alespoň máme touto cestou příležitost poděkovat: společnost Siemens nám darovala dezinfekci, která byla podobně nedostatkovým artiklem. Následně jsme zřídili podpůrné služby pro seniory a osoby v domácí karanténě s prokázaným onemocněním covid-19 -  na zavolání je možné si námi nechat až ke dveřím bytu dovézt nákup, teplý oběd, léky, ochranné roušky a podobně. Službu zajišťuje personál SeniorTaxi doplněný o dobrovolníky. Když došlo na zavření kostelů, naší farnosti jsme pomohli zřídit online přenosy velikonočních bohoslužeb z kostela sv. Bartoloměje, které trvají dodnes. V reakci na uzavřené obchody jsme pro veřejnost zkapacitnili zázemí pro vyzvednutí zásilek a nákupů z e-shopů. No a v závěru roku 2020 jsme pro náš region zřídili antigenní odběrové centrum, kde bezplatně testujeme veřejnost a pomáháme tak „krotit“ šíření nemoci pod kritickou úroveň, kterou by už naše zdravotnictví nezvládlo.

Jak mohou občané pomoci vám? Co v současné době nejvíce potřebujete?

Za třičtvrtě roku práce v první linii boje proti covid epidemii jsme již opravdu velice vyčerpáni. Jsme na samotném dně našich sil, jak psychicky, fyzicky, tak i finančně. Pomůže tedy i jen drobné ocenění naší práce, drží nás nad vodou smysluplnost toho, co a pro koho děláme. Pokud se lidí s naší prací setkají a jsou s ní spokojeni, vždy nás „dobíjí“, když nám to dají vědět, všimnou si, pochválí, poděkují, …
No a samozřejmě pokud můžeme o něco poprosit, tak jednoznačně o finanční podporu. Jen s velkými problémy jsme ustáli loňský rok, kdy jsme v náročné době na zajištění běžného provozu sociálních služeb obdrželi státní dotaci nižší o 3,8 mil. Kč! Také letos jsou nám avizovány další výpadky a krácení podpory z rozpočtů závislých na daních; některé nadační fondy na podporu právě hospicové péče na letošek ani nevypsali své výzvy; kontaktním způsobem nebylo možné konat Tříkrálovou sbírku – to všechno jsou peníze, které nám budou velmi citelně chybět. Dovolíme si tedy požádat o finanční podporu našich služeb různými formami, jejichž výčet mohou čtenáři najít u nás na webu.  Předem za jakoukoliv pomoc děkujeme a vážíme si jí!