Tříkrálová sbírka 2021 - DĚKUJEME VÁM

Tříkrálová sbírka 2021 - DĚKUJEME VÁM

Máme za sebou novou zkušenost – my i většina z vás, našich podporovatelů a dárců. Po 21 letech poprvé nezazvonili malí koledníci u vašich dveří, aby vám popřáli do nového roku a vy jim mohli přispět darem do plastové kasičky s logem Charity. Tři králové vyslaní Charitou letos zpívali a o koledu žádali „online“. 

Chtěli bychom vám opravdu ZE SRDCE PODĚKOVAT! Za to, že jste se rozhodli podpořit naši Charitu na dálku; za to, že pomáháte svým starším příbuzným, aby i oni mohli zažít virtuální koledu (prostřednictvím webových stránek Tříkrálové sbírky) a mohli díky vám věnovat svůj dar Charitě; díky za to, že jste vnímaví ke svým sousedům, přátelům i známým a snažíte se pomoci i jim.

Že jsou lidé ze zábřežského děkanátu nejštědřejší i počítačově velice zdatní, svědčí průběžný stav darů právě na kontě online, virtuální koledy k 22.1.2021. Na variabilní symbol 77707042 a PSČ našeho regionu jste doposud přispěli částkou 272.182 Kč, což je v olomoucké arcidiecézi zatím nejvyšší částka a 11 % celkových adresných darů. Přispět prostřednictvím online nástrojů bude možné až do 30. dubna.

Děkujeme vám i za to, že požehnanou křídou označujete domovy. Pokud již křídy nemáte, ozvěte se nám. Rukama ochotných dobrovolníků bylo nachystáno bezmála 2.000 balíčků s křídami.kridy_01

Děkujeme i našim dobrovolníkům.  Jste nedílnou součástí každoroční sbírky. I když jste letos nemohli navštěvovat domácnosti s koledou, pomáhali jste šířit informace o jejím novém provedení – ústně, prostřednictvím sociálních sítí, formou letáčků, nabídkou nápisu požehnanou křídou.

Děkujeme také organizacím, institucím, spolkům. Mohelnické televizi za reportáž nejen pro mohelnické občany, obecním úřadům za informace a pomoc občanům (prostřednictvím svých webů, zpravodajů, nabídkou nápisu požehnanou křídou), všem farnostem našeho děkanátu.


Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem pro financování činnosti naší neziskové organizace. Víme, že její letošní výtěžek nebude takový, abychom mohli uskutečnit naše zamýšlené záměry:

  • podpora a zlepšení dostupnosti domácí hospicové a mobilní paliativní péče
  • dovybavení půjčovny zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  • zkapacitnění centra potravinové a materiální pomoci

Navíc víme, jak obtížný rok nás čeká. Proto plánujeme to, že bychom (hned jakmile to půjde s ohledem na uklidnění situace kolem pandemie covid-19) ve spolupráci s ochotnými dobrovolníky na jaře či v létě sbírku pochůzkou „dům od domu“ uskutečnili.  O této náhradní veřejné sbírce budeme samozřejmě zavčas a dopředu informovat.