Zájemcům o naše služby, podporu a pomoc jsme zase o kousek blíž

Zájemcům o naše služby, podporu a pomoc jsme zase o kousek blíž

V průběhu měsíce ledna 2021 Charita Zábřeh rozšířila své služby do zázemí nově vzniklého Komunitního centra ve Zvoli. Komunitní centrum nově vzniklo rekonstrukcí farního domu na zahradě zvolské fary. Služby zábřežské Charity tak budou blíže lidem, kteří je potřebují využít a bydlí v obcích Zvole, Rájec, Jestřebí, Lukavice, Vlachov, Slavoňov, Bohuslavice, Dubicko, Hrabová. V multifunkčním objektu, který slouží ke spolkovému životu občanů, vzdělávacím  a duchovním programům, kulturnímu, sportovnímu vyžití občanů, Charita provozuje malou kancelář s provozem v každý čtvrtek.

Služby sociálního poradenství Charity Zábřeh zájemci mohou kontaktovat v novém zázemí ve Zvoli

Kde nás najdete?
Bezbariérové zázemí kanceláře a předchozí čekárny hned v přízemí nově zrekonstruovaného Komunitního centra (na dvoře fary Zvole č. 82, naproti ZŠ a MŠ, vstup šedou bránou do dvora).

 
Kdy jsme zde pro Vás?
Konzultační hodiny ve Zvoli jsou pravidelně každý týden, vždy ve všední čtvrtek dopoledne, v době od 7:30 do 12:00 hodin. V tuto dobu zde pro Vás bude vždy přítomen odborně vzdělaný sociální pracovník.

Co zde řešíme, jaké služby zde budou poskytovány?

pravidelně každý čtvrtek

 • informace o existujících sociálních službách a možných formách pomoci,
 • informace o základních právech a povinnostech lidí v souvislosti s poskytováním sociálních služeb,
 • podpora členů rodiny v případech, kdy se zapojují a spolupodílejí na péči o své blízké,
 • specializované poradenství z oblastí, ve které daný sociální pracovník působí.
  Pracovníci se zde střídají, může se tedy jednat o oblast péče o osoby s demencí, o seniory, osoby s duševním onemocněním, s mentálním hendikepem apod.

  Rozpis témat je vyvěšen na celý rok dopředu přímo v komunitním centru a současně ke stažení zde na webu.

pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci

tedy zatím v tyto termíny 28.1., 25.2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 29.7., 26.8., 23.9., (28.10. je zavřeno - státní svátek), 25.11. a v závěru roku 30.12.2021

navíc k vlevo uvedenému bude ještě poskytováno specializované poradenství v oblasti:

 • problematiky oddlužení,
 • občanského a rodinného práva,
 • sociálních dávek a sociálního zabezpečení,
 • pracovně právních vztahů,
 • kompenzačních pomůcek,
 • aktivní pomoc při sepisování dokumentů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů.

Kolik naše služby stojí, jaká je cena konzultací?
Poskytované poradenství je ze zákona o sociálních službách bezplatné, uživatelé nic neplatí, budeme se Vám věnovat zcela zdarma a ještě k tomu rádi.

Na koho se obrátit v případě dotazů, nejasností, objednávky na přesný termín?
Kontaktujte sociálního pracovníka zábřežské Charity: telefon: 734 435 080; e-mail: socialni.sluzby@charitazabreh.czDěkujeme Spolku Zvolská čtyřka za poskytnutí zázemí pro naše sociální služby, které tak budou lidem z regionu bližší a lépe dostupné. Charita Zábřeh byla partnerem projektu "CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010915 - Komunitní centrum Zvole“, díky kterému se v období 2018 - 2020 podařilo (příspěvkem z prostředků EU skrze realizaci regionální strategie MAS Horní Pomoraví a program IROP) objekt kompletně rekonstruovat. Dle příslibu nyní pomáháme s udržitelností výstupů projektu a naplněním podmínek poskytnuté podpory.