MILOSTIVÉ LÉTO se vrací - odstartuje začátkem září 2022, připravit se na něj může dlužník již nyní

MILOSTIVÉ LÉTO se vrací - odstartuje začátkem září 2022, připravit se na něj může dlužník již nyní

Mnozí dlužníci už mohou začít stříhat metr, do zahájení mimořádné oddlužovací akce vyhlášené státem zbývá jen několik dnů. Tzv. Milostivé léto II umožňuje některým lidem zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí - penále, smluvních pokut a úroků z prodlení, které navýšily původní dluh někdy až mnnohonásobnou částku a komplikují tak jeho splácení. Při využití Milostivého léta II stačí v období od 1. září do 30. listopadu 2022 uhradit zbylou jistinu dluhu a administrativní poplatek, náklady řízení 1.815 Kč - zbytek je dotyčnému jednou pro vždy odpuštěn.
Nepropásněte tedy druhou šanci, která může být již poslední! Začnete žít nový život s čistým štítem, nezatížený minulostí! Zažeňte exekutora od svých dveří! 
S vyřízením potřebných podkladů v našem regionu pomáhá Občanská poradna Charity Zábřeh se zázemím v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích a ve Zvoli. 

 

 

Tzv. MILOSTIVÉ LÉTO je pro část lidí výjimečná a jedinečná příležitost, jak se za výhodných podmínek a rychle vymanit z dluhů a vrátit se do běžného života bez závratně vysokých úroků, exekučních poplatků a dalších sankcí, o které se v průběhu času navýšil původní dluh a které některým znemožňují jeho splacení. Pro lidi v dluhové pasti jde o důležitý nástroj, jak se vymanit z bezvýchodné situace dluhů, které postupem času narostly do nesplatitelných výšin, které by často neměli šanci splatit ani do konce svého života. Předlužení přitom těžce dopadá na všechny členy domácnosti, včetně dětí v takto zasažených rodinách. Možnost vyřešit své nesplacené závazky jim přinese lepší životní podmínky, umožní jim odrazit se ode dna: budou moci stabilněji bydlet, přemýšlet, co si z úspor koupí, případně jaké kroužky a volnočasové aktivity zaplatí svým dětem, mohou ve svobodě užívat bankovní účet a platit bankovní kartou, ...

Nový institut Milostivého léta II bude trvat tři měsíce a začne od 1. 9. a skončí 30. 11. 2022. Dlužník - fyzická osoba - se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce (zahájená před 28.10.2021) vyřizována soudním exekutorem, ukončit lze přitom exekuce pouze u veřejnoprávních věřitelů. Princip této akce je motivační a spravedlivý i pro věřitele - obdrží částku celé dlužné jistiny původního dluhu, tedy pohledávku, ke které by se jinak nejspíše již ani nedostal. Dluh je přitom navýšen o paušální administrativní poplatek 1.815 Kč pro exekutora.

Možnost, jak využít milostivého léta má svá – zákonem přesně daná - pravidla, ve kterých nemusí být úplně jednoduché se zorientovat. Přesné podmínky i detailní postup krok za krokem, jak tohoto odpuštění většiny dluhu dosáhnout, najdete na samostané stránce našeho webu.  S celým procesem i vyřízením potřebných podkladů pro zájemce z regionu jižní poloviny okresu Šumperk zase rádi, ochotně a bezplatně pomohou pracovnice Občanské poradny Charity Zábřeh s kanceláří v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích a ve Zvoli. Neváhejte je kontaktovat pro sjednání schůzky (email: poradna@charitazabreh.cz, tel. 736 509 435, 721 085 919, 737 439 217), případně předejte kontakt těm, kterým bychom ve Vašem okolí mohli pomoci žít lepší život.

Občanská poradna je součástí sítě zhruba sedmdesáti dluhových poraden, které Charita provozuje ve větších městech v České republice. Odborníci v dluhových poradnách mají dlouholeté zkušenosti s klienty, které trápí dluhová problematika. Dokážou s nimi individuálně a citlivě rozebrat jejich situaci, zanalyzovat možnosti příjmů, nastavit splátkový kalendář, sepsat smlouvu se zaměstnavatelem, oslovit exekutora, popř. probrat možnosti oddlužení. Dluhové poradny jsou tak nadějí i pro lidi, na které se Milostivé léto II nevztahuje.