CHPS - pečovatelská služba

Kde nás najdete

Adresa

Valová 290/9, Zábřeh 78901

Provozní doba

pondělí až neděle v době od 6.00 - 21.00

Oblast působnosti

území děkanátu Zábřeh

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Ludmila Ryšavá

Tel.: 588 881 790 E-mail: _.py.Zj_7lxkQOQ938Es-Zp7XkrrO1p

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

CHPS - pečovatelská služba

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita Zábřeh

Kraj
Olomoucký kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Mgr. Ludmila Ryšavá

Registrační číslo služby
3347641

Poslání a cíle

Poskytováním charitní pečovatelské služby pomáháme uživatelům zvládnout úkony péče o vlastní osobu a domácnost, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránila snížená soběstačnost. Služba je prováděna v jejich přirozeném domácím prostředí, je tedy službou terénní. Snažíme se zachovat přirozené vazby uživatelů na okolí a předejít tak jejich osamělosti. Současně poskytujeme uživatelům základní bezplatné sociální poradenství.

Zásady

- Spolehlivost - zaručujeme svým klientům, že péče bude zajištěna vždy, včas, v dohodnutém rozsahu a odborným personálem na základě smluvně sjednané péče.

Úcta a respekt k člověku jako jedinečné bytosti. Vážíme si každého člověka a uznáváme jeho jedinečnost a lidskou důstojnost. Respektujeme jeho svobodné rozhodnutí. Maximálně se snažíme chránit jeho soukromí. Při svém jednání vycházíme ze základních křesťanských hodnot, které jsou uvedeny v Kodexu Charity České republiky.

Partnerství 

- Otevřenost

Dále se ztotožňujeme s dalšími zákonnými zásadami:  Naše pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb, musí působit na uživatele aktivně a motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilovat jejich sociální začleňování.

Cílové skupiny

senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

  • - pedikúra provedená pedikérkou pro imobilní a částečně imobilní klienty
  • - převoz uživatele-dle vnitřního ceníku
  • - převoz doprovodné osoby vozidlem CHZ

Další informace

Ceník pečovatelská služby:  ke stažení